Црни Ђорђе или Кара Ђорђе

У овом чланку аутор расправља о надимку Ђорђа Петровића, предводника Првог српског устанка. Због чега је добио надимак Црни Ђорђе, на турском Кара Ђорђе, у српској историографији није посебно расправљано. Полазећи од списа Лазара Ареснијевића Баталке и других мемоариста, аутор је доказао да је надмак Ђорђу дала мајка Марица када јој је у љутњи набио кошницу на главу.

Фотографија преузета са Википедије

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР