Шта значи – Лошин, Лошињ

Два најстарија насеља на острву Лошињу јесу Вело Село и Мало Село. Kрчкоромански назив и једног и другог насеља и целога острва јесте *Лошино, доцније и *Лашино, откуда проистичу италијански облици Лоссин(о), Лоссин гранде, Лоссин пиццоло, споредно Лас(с)ин, као и старохрватски назив целога острва *Лошинъ, од којега потиче италијанско службено Исола ди Луссино, Исола деи Луссини, уссингранде,
Луссин Гранде, Луссинпиццоло, Луссин Пиццоло, дуе Луссини и са друге стране хрватски застарело †Лошин, а данашње Лошињ. У раду се даје етимологија крчкороманскога назива, прецизније хоронима или можда несонима *Лошино од некадашње присвојне синтагме *именица + Лошино, нпр. *Порто Лошино, *Жало Лошино и сл., при чему је изворни хороним или можда несоним гласио *Лоша, а то је у крчкоромански преузета средњегрчка реч *лáсиа ‘жбуње, шикара’, која се јављала у грчкој топонимији као несоним.