Шта значи – Лошин, Лошињ

Аутор: Жарко Вељковић

Два најстарија насеља на острву Лошињу јесу Вело Село и Мало Село. Крчкоромански назив и једног и другог насеља и целога острва јесте *Lošino, доцније и *Lašino, откуда проистичу италијански облици Lossin(o), Lossin grande, Lossin piccolo, споредно Las(s)in, као и старохрватски назив целога острва *Lošinъ, од којег потиче италијанско службено Isola di Lussino, Isola dei Lussini, Lussingrande, Lussin Grande, Lussinpiccolo, Lussin Piccolo, due Lussini и са друге стране хрватски застарело †Lošin, а данашње Lošinj. У раду се даје етимологија крчкороманскога назива, прецизније хоронима или можда несонима *Lošino од некадашње присвојне синтагме *imenica + Lošino, npr. *Porto Lošino, *Žalo Lošino и сл., при чему је изворни хороним или можда несоним гласио *Loša, а то је у крчкоромански преузета средњегрчка реч *lásia ‘žbunje, šikara’, која се јављала у грчкој топонимији као несоним.

Фотографија преузета са Wikimedia, аутор Falk2 – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:J32_214_K%C3%BCstenpfad_Javorna%E2%80%93Kri%C5%A1ka.jpg

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР