Царска влада признала новог српског владара

С обзиром на то да је Србија прихватила новог краља, највећа царевина у тадашњем свету не налази никакве препреке за избор новог владара Краљевине Србије. Његовим доласком између званичне Русије и Србије обновљени су потпуно јасни и непомућени односи, док су народ и његова интелигенција увек гајиле неподељене симпатије према Русији. Још од краја XIX века читав низ најбољих српских официра, од којих неки заузимају видан положај у војсци, посећују руске високе војне школе. Неки су од њих током времена заузели положај министра војске. У српској војној књижевности осећа се јак руски утицај, а 1902/03 извршено је велико снабдевање српске војске са руским оружјем и муницијом.

На данашњи дан: 17. јун 1903.

Руски цар Николај II упутио тeлeграм са најбољим жeљама краљу Пeтру I, чимe јe царска влада признала новог владара.

У службеном саопштењу руске владе налаже се краљу Петру I да прво обави све хришћанске дужности поводом смрти претходног краља Србије, да затим среди унутрашње стање у Србији и да не би избила криза – која би могла да се прошири и на остале српске дворове – да из своје близине одмах одстрани заверенике.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР