ШКОЛА ИКОНОПИСАЊА

О значају иконе у хришћанству, материјалима који су неопходни за њену израду, техникама обликовања и поступцима сликања, сазнаће нешто више полазници Школе иконописања која је основана у оквиру Српског научног центра.

Циљеви и задаци:

– развијање сликарских дарова и способности ученика кроз иконопис као један од основа хришћанске уметности; – стварање услова да ученици на часовима, током процеса реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства; – упознавање црквене уметности и њеног специфичног начина изражавања; препознавање правих духовних вредности и изражавање својих талената кроз ликовно стваралаштво; – изграђивање способности дубљег разумевања и вредновања хришћанске културе.

Наставни садржај курса иконописања:

Наставни план и програм курса ће се реализовати кроз практичан рад и теоројска предавања у оквиру следећих тематских/функционалних/наставних целина:

I Хришћанска иконографија
– Смисао, функција и значај иконе у хришћанству
– Икона као дело ликовне/примењене уметности
– Однос иконографије према сликарству
– Историјски развој уметности иконописања
– Феноменологија иконе; разлике у иконографијама хришћанских цркава
– Канон у православној иконографији
– Карактеристични иконографски стилови
– Икона као верски/духовни симбол и употреба симболизма у уметности иконописа
– Икона као једна од темељних одредница духовног и културног индентитета хришћанства

II Материјална грађа и технологија сликања иконе
– Материјална грађа/стратиграфија иконе
– Материјали у иконописању: врсте, одлике, квалитет, одабир, начин употребе и поступци припреме
(подлоге/носици, препаратуре, боје/пигменти, везива, позлата, заштита и др)
– Иконописачки прибор и алат (врсте, особине, одабир, начин руковања/употребе)

III Ликовно обликовање иконе
– Иконографски цртеж (ликовне и формално естетске одлике)
– Боја на икони (компоновање боја и формалне, ликовно естетске одлике)
– Ликовна композиција и композиционе шеме
– Иконографска перспектива ( особине, принципи и ликовно формалне карактеристике)
– Светлост на икони/ликовно обликовање светлости у иконопису

IV Поступак сликања иконе
Одабир иконографске представе/узора
– Прилагођавање и интерпретација узора
– Формирање графије
– Поступак подсликавања
– Сликање одежди и обуће
– Сликање косе, браде, бркова, обрва
– Сликање откривених делова тела
– Портретисање/изображавање светих ликова
– Сликање предмета
– Сликање појединачних елемената тј. детаља пејсажа и/или позадине
– Сликање архитектонских објеката
– Сликање биљног света
– Сликање животињског света
– Сликање поједначних декоративних или симболичких детаља
– Исписивање иконе (натписи на иконама)
– Завршна обрада и “затварање” (заштита) иконе

VI Додатно естетско обликовање иконе
– Сликана орнаментика на иконама

VII Помоћне технике у поступку сликања иконе
– Употреба уљаних боја
– Употреба акварел боја
– Употреба акрилних боја
– Употреба цртачких техника и бојени цртеж
– Сликање иконе на папиру, картону или платну

ПРОГРАМ ОСМИСЛИО: Ненад Јовановић
СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР