Александра Мирковић

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • Филозофски факултет, оделење за етнологију и антропологију, Универзитета у Београду, дипломирани етнолог и антрополог (јун, 2005). Дипломирала са просечном оценом 9,37. Стипендиста Општине Котор, Црна Гора.
 • Филозофски факултет, оделење за етнологију и антропологију, Универзитета у Београду, магоистарске студије на модулу за антропологију фолклора. Магистар етнологије и антропологије (јун, 2009). Просечна оцена на магистарским студијама 9.56. Стипендиста Филозофског факултета у Београду.
 • Положен државни испит за звање конзерватора 2007. године на Цетињу, Црна Гора. Уверење о звању етнолога-конзерватора.

РАДНО ИСКУСТВО:

 • Сарадња са НВО Expeditio из Котора, од 2005.
 • Сарадња са НВО Youth Initiative for Human Rights, Visiting program Kosovo, јун 2006.
 • Запослена у Регионалном Заводу за заштиту споменика културе у Котору, Црна Гора, као етнолог-антрополог, од октобра 2006. До марта 2009. 
 • Запослена као координатору редакцији СТАРТ Монтенегро магазина, од априла 2008. до априла 2009., писала текстове из области културе и месечно састављала календар културно.спортско-забавних догађања на територији целе Црне Горе.
 • Сарадник италијанског друштва „Società Dante Alighieri- Sede a Kotor”, од септембра 2006., координатор пројекта „ Formazione e assistenza tecnica alle Publicche Amministrazioni balcaniche nel settore dell’internazionalizzazione delle Pisole e Medie Imprese“, од јуна 2008.
 • Запослена у агенцији за књиговодство „Алеф“, Нови Београд, као асистент главног књиговође, од априла 2009. До маја 2010.
 • Запослена као Language and RTA assistant on the EU Twinning Project: „Institutional Capacity Building within the Phytosanitary Directorate of the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management“, од маја 2010. До јуна 2011.

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ:

 • Енглески – proficient user.
 • Италијански 2 сертификата из Рима, диплома PLIDA livello B2, livello perfezionamente del corso intensivo presso Roma, scuola Dante Alighieri, alto livello di conoscenza della lingua italiana.

РАД НА РАЧУНАРУ:

Microsoft Office Word, M.O. Excel, M.O. Power Point, Outlook Express, Internet Explorer, програми за обраду и употребу фотографија

ПРОЈЕКТИ И ПОСЛОВИ:

 • Теренско истраживање у Горњем Ораховцу, август 2003.
 • Семинар о одрживој градњи, Цетиње, август 2006. у организацији НВО Expeditio
 • Учешће у иновирању Мастер плана за туризам Црне Горе, Подгорица, фебруар 2007.
 • Семинар Developement of Maintenance Programs and Tools for Historic Building Maintenance, НВО Expeditio, Mуо, Котор, мај 2007.
 • Деп тима у изгради Студије градитељског наслеђа Морињ – етнолошки део студије, август 2007.
 • Учешће на семинару о Интеграцији културног наслеђа са сродним областима и на тему о Европским фондовима и начину конкурисања, Цетиње, септембар 2007.
 • Презентација Регионалног завода за заштиту споменика културе у Котору културној делегацији Италије у циљу будуће кооперације у области културе, Котор, септембар 2007.
 • Од стране Регионалног Завода за заштиту споменика културе у Котору, овлашћена за координатора пројекта „Parallelo 42.“ у оквиру INTERREG програма са партнерима из италијанских гродаова регије Пуља. У оквиру овог пројекта, у периоду од септембра 2007. До децембра 2008., радила на:
 • Прикупљању података о ATP и Pro Loco организацијама на подручју Општине Котор
 • Прикупљање свих туристичко-културних података о Котору и Боки Которској уопште
 • Израда туристичких презентација Котора и Боке
 • Састављање текстова за туристичко-пропагандни материјал о Котору
 • Превођење текстова о Црној Гори на италијански језик у оквиру израде пропагандног материјала и превођење свих текстова са италијанског на српски језик, као и превођење материјала са италијанског и српског на енглески језик
 • Организовање, координирање и вођење Workshop-a у Подгорици у оквиру пројекта са гостовањем партнера из Италије и Црне Горе у оквиру пројекта, мај 2008.
 • Организовање и дистрибуција туристичко-пропагандног штампаног материјала из Италије. Материјал штампан на три језика – ср., ит., енг.
 • Организовање workshop-oвa, семинара, радионица, предавањеа и Steering Committee-a у оквиру Twinning Project-a
 • У оквиру EU Twinning Project: „Institutional Capacity Building within the Phytosanitary Directorate of the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management“ обављала следеће послове:
 • Усмено консекутивно превођење на састанцима и мањим радионицама у оквиру Twinning Project-a за потребе ЕУ екперата и учесника земље кориснице (енг-ит-ср)
 • Превођење текстова, презентација, процедура, закона и свих потребних докумената за одвијање Twinning Project-a (енг-ит-ср)
 • Припрема докумената и административне папирологије за потребе Twinning Project-a
 • Учешће на интернационалном скупу „Обнова села- реалност или илузија?“, Горња Ластва, октобар 2008.
 • Учешће на радионици Cultural Heritage and Local Economic Developement in the Western Balkans, у организацији World Bank – Светске Банке, Будва, децембар 2008.
 • Учешће на радионици Форум тражења партнера за пројекте прекограничне сарадње у организацији Cross Border Cooperation Montenegro-Croatia, IPA Component II, као представник Регионалног завода за заштиту споменика културе у Котору, где је представила две пројектне идеје и контактирала потенцијалне партнере из Хрватске, Игало, фебруар 2009.
 • Теренска истраживања на подручју Боке Которске у сврхе израде радова:

 Сличност и разлике између православног и католичког становништва у которској Општини,

  1. Поклон као знак помирења у Котору и на Цетињу,
  2. Пост код Которана,
  3. Приватна прослава Божића у верски и национално мешовитој породији у Котору,
  4. Ориђинали у друштвеном животу Котора – дипломски рад,
  5. Анализа урбане легенде о поседнутој кући у Котору,
  6. Предлог ревитализације палаца Tre sorelle у Котору,
  7. Магистарска теза „Хумористички фолклор ориђинала и орижинали у фолклору града“С

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:

 • ”Село Горњи Ораховац као пример обредно религијске заједнице- теренско истраћивање“, БОКА, бр. 27, мај 2008.
 • „Млинови Мориња на тромеђи архитектуре, привреде и обичаја“ Годишњак Поморског музеја у Котору, LV-LVI, децембар 2008.
 • Коуредник етнолошког Зборника “Фолклор-Традиција-Идентитет“, Сремски Карловци, децембар 2010. У овиру којег је аутор и коаутор текстова:
 • “Фолклорни дијамант которских орићинала“
 • “Вишеслојно поље сусрета фолклора, традиције и идентитета из угла етно-антроплошке перспективе“, заједнички рад са др Ивицом Тодоровићем и др Горданом Благојевић
СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР