СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР

ЧИТАЈТЕ ОДМАХ:

КОЈА ЈЕ НАЈВАЖНИЈА НАУЧНА И ОПШТА ТЕМА ДАНАС?

ПОМЕН

Ненад Б. Милорадовић 1963-2023

Са великом тугом саопштавамо да је у Београду изненада преминуо наш дугогодишњи члан и пријатељ Ненад Милорадовић. У присуству чланова породице и бројних...

Читај даље...

Истраживачи и сарадници

НАЈНОВИЈЕ!

Садржаји на сајту

Садржаји на сајту

У претходном периоду се на сајту Српског научног центра појавио велики број нових садржаја. Заједно са раније постављеним текстовима, то је знатан број...

Читај даље...

Новости и обавештења

Религија

Резултати нових истраживања митско-религијских представа и идентитета на Пештеру и околним областима

У раду се износе неки од посебно илустративних резултата најновијих етнолошких истраживања Сјеничко-пештерске висоравни и околних области. Нагласак актуелних истраживања стављен је на митско-религијске представе...

Читај даље...

Антисрбизам

Култура живота

Из своје коже се не може

Кад нас опхрвају животни проблеми, имамо обичај да кажемо да се из своје коже не може побећи. Жене које се лече од рака не могу никуда из своје коже макар и желеле да старо, оштећено тело замене новим, или ма…

Читај даље...

Православље и српска црква

Срби широм света

Природне науке и технологија

Кретање пројектила у ваздушном простору

Сврха и циљ овог истраживања је да се на научној основи разоткрије комплексност проблематике кретања пројектила у ваздуху као средини. Применом методе анализе садржаја изабрани су одговарајући извори података, а затим је на персоналном рачунару помоћу више програмских решења извршено…

Читај даље...

Косово и Метохија

Идентитет и порекло

Судбина науке и научна политика

Приоритети савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији

У раду се у најсажетијим могућим цртама разматра проблематика одређења основних задатака и приоритета савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији, у непосредној вези са резултатима постигнутим током претходне деценије. У овом смислу, пре свега се наглашавају она питања која су посебно…

Читај даље...

ПРЕПОРУЧЕНИ АУТОРСКИ ТЕКСТОВИ

Милорад Радевић (1935-2011)

Милорад Радевић је радни век провео у Историјском институту. Рођен је 28. децембра 1935. године у метохијском селу Петричу, где су му се родитељи, Вуксан...

Читај даље...

НАША ИЗДАЊА

Књига Жарка Видовића „Срби и косовски завет у новом веку“ (Српски научни центар, Пријатељи професора др Жарка Видовића; Београд 2021) издата је поводом сто година од рођења и пет година од смрти Жарка Видовића, у знак дубоког поштовања и захвалности према аутору. Наведеном књигом обухваћен је само један део његових необјављених рукописа, уз жељу да се у наредном периоду у штампи појаве и друга, за сада непозната, дела овог свестраног научника, писца, филозофа. Управо косовски завет, непосредно повезан са идејом Небеског царства и вечито најактуелније питање српске духовне и материјалне стварности, основна је тема новообјављене Видовићеве књиге. Богато дело Жарка Видовића као историчара завета, данас итекако савремено, тек чека да буде откривено у правом смислу и постане део колективне свести.
Zarko-Vidovic-Srbi-i-Kosovski-zavet-u-Novom-veku-korica

Сви заинтересовани да купе ову књигу треба да се обрате суиздавачима на мејл:
info@zarkovidovic.rs

КЊИГЕ ДРУГИХ ИЗДАВАЧА

Срби у Румунији

Етнолошка истраживања и синтезе: наслеђе, култура, порекло Сврха елаборације и штампања ове двотомне монографије јесте да се сажето прикажу српски живаљ и српско (јужнословенско)-румунски односи током векова у овом делу Баната и да се стекне целовитији увид у анализирана три…

Читај даље...

Темнић – тематски зборник

Историјски архив Крушевац, Удружење за културу и уметност Логос, Својново. За издавача: Ненад Соколовић и Ненад Васковић. Уредници: др Дмитар Атанасов, проф др Голуб Јашовић, проф др Предраг Драгојевић, др Ивица Тодоровић, проф др Радован Радовановић, др Иван Бецић, др…

Читај даље...

Етнологија и генетика – Прелиминарна мултидисциплинарна истраживања порекла Срба и становништва Србије

Већ на самом почетку треба посебно нагласити чињеницу да се у нашој монографији износе сасвим нове и изузетно перспективне могућности истраживања прошлости, почев од преиспитивања степена истинитости различитих народних представа и предања о пореклу. С тим у вези, разматрају се нови,…

Читај даље...

Крушевац и околина у Првом светском рату

Након борби за Ниш 10. октобра 1918. године I српска армија је наставила напредовање у Поморављу до 15. октобра када је задржана на непријатељским положајима на Буковику, Послонским и Мојсињским планинама. Фронт се ту стабилизовао до 22. октобра када је пробијен и српска…

Читај даље...

Завршне операције за ослобођење Србије октобра 1918. године

Под утиском скорог пада Ниша, и на страни централних сила и на страни савезника, дошло се до закључка да је дефинитивно пропао план немачког и аустроугарског командовања о успостављању нове линије фронта на Балкану, јужно од Саве и Дунава. Обе…

Читај даље...

Споменица – Два века старе цркве у Крагујевцу (1818 – 2018)

Уређивачки одбор Проф. др Зоран Крстић, протојереј ставрофор Проф. др Сузана Рајић Саво  М. Арсенијевић, протојереј ставрофор Милић Марковић, протојереј Негослав Јованчевић Уредник Проф. др Зоран Крстић, протојереј ставрофор Заменик уредника Саво М. Арсенијевић, протојереј ставрофор Секретар редакције Милић Марковић,…

Читај даље...

Јухорскa чтенија – Звезде над Јухором

Тематски зборник групе аутора под насловом: “Јухорскa чтенија – Звезде над Јухором” Издавач: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРУШЕВАЦ – УДРУЖЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ ЛОГОС СВОЈНОВО За издавача:Ненад СоколовићНенад Васковић Уредници:др Дмитар Атанасовпроф др Голуб Јашовићпроф др Предраг Драгојевићдр Ивица Тодоровићдр Иван Бецић…

Читај даље...

Попис цркава и манастира у Књажевини Србији 1836 – 37 (епископије ужичка

По завршетку оружаних борби за време Другог устанка, потискивањем турске власти и преговорима чињеним са Портом, изграђивани су темељи нове српске државе. Искористивши ситуацију која је била створена, препуштањем унутрашње управе земље од стране Турака, кнез Милош је приграбио сву…

Читај даље...

Крушевац и околина у историји српског народа

Крушевац је за својих 647. година постојања, постао истинит духовни, културни и привредни центар Србије. О духовности, и привредном животу и културним достигнућима Крушевца, кроз историју постојања града било је узлета и падова, који су овај прави Српски град сврставали у сам врх наших градова али на…

Читај даље...

Нова мултидисциплинарна истраживања источне Србије, околних области и српског етничког простора

Књига XXI ЕТНО-КУЛТУРОЛОШКИ ЗБОРНИК за проучавање културе источне Србије и суседних области Зборник је покренут 1995. године на иницијативу проф. др Сретена Петровића и Етно-културолошке радионице Сврљиг Издавач: Центар за туризам, културу и спорт, Боре Прице 2, Сврљиг За издавача: Марко…

Читај даље...

Српски исток некад и данас: археологија, етнологија, историја и лингвистика

Књига XXII ЕТНО-КУЛТУРОЛОШКИ ЗБОРНИК за проучавање културе источне Србије и суседних области Уредници Војислав Филиповић Ивица Тодоровић Редакција Михај Радан (Румунија), Мирко Благојевић, Милина Ивановић Баришић, Гордана Благојевић, Драган Жунић, Станка Янева (Бугарска), Владимир Петровић, Александар Булатовић, Данијела Хелман (Немачка),…

Читај даље...

Ритуал ума

Литијски опход, као најзначајнији део сеоске славе-заветине, до сада није адекватно проучен, у смислу свеобухватне анализе чија је пажња посвећена искључиво овом феномену. Наравно, ритуал су спомињали многи аутори, међутим – то је најчешће било у форми осврта или краће…

Читај даље...

Света структура – Трагање за јединственом основом културних феномена

Замислимо да је пред нама необичан задатак: од нас се тражи да целокупну стварност покушамо обухватити представљањем јединственог модела, односно обрасца. Не знамо да ли образац постоји или не , али је наш задатак (у овом мисаоном експерименту) да га представимо у…

Читај даље...

Гусле наше насушне – Полемика о гуслама сагледана у функционално-прагматичком кључу

Током протеклих неколико деценија однос носилаца такозване српске „културне елите“ према гуслама, савременом певању уз њих и десетерачким песмама скројеним по узору на „класичну“ српску епику био је вишегласан, сложен, опречан, збуњујући, па и какофоничан за ухо просечног представника српског…

Читај даље...

У јеленовом kолу – Мотив јелена у српсkој обредној лирици

Првенствени циљ с којим настаје ова студија је да се укаже на значај који је јелен имао у митско-религијским представама Срба, а који не само да није био мали, већ, како ћемо видети, позиционира јелена међу најчешће помињане животиње у…

Читај даље...

П О Г Л Е Д А Ј Т Е

ТЕМАТСКИ КАТАЛОГ

Идентитет, етнички простор, етногенеза
Јесења зора
Митологија, религија, обичаји
Друштвени и истраживачки проблеми и изазови
Сремски салаш
Уметност - култура - старине
Општи/светски контекст (и Срби)
Мозаик српских и других тема

Ауторски каталог

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР