СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР

Новости и актуелности

НОВОСТИ НА НАШЕМ САЈТУ

Током претходних неколико месеци на сајту Српског научног центра појавио се велики број нових садржаја, почев од читавог низа научних радова из различитих научних дисциплина,...

Читај даље...

Култура живота

Косово и Метохија

Срби широм света

Антисрбизам

Идентитет и порекло

НОВО НА САЈТУ И ПРЕПОРУКЕ

КЊИГЕ НА САЈТУ

Српски исток некад и данас: археологија, етнологија, историја и лингвистика

Књига XXIIЕТНО-КУЛТУРОЛОШКИЗБОРНИКза проучавање културе источне Србије и суседних области УреднициВојислав ФилиповићИвица Тодоровић РедакцијаМихај Радан (Румунија), Мирко Благојевић, Милина Ивановић Баришић,...

Читај даље...

П О Г Л Е Д А Ј Т Е

ТЕМАТСКИ КАТАЛОГ

Зимски предео
Идентитет, етнички простор, етногенеза
Шумско јутро
Митологија, религија, обичаји
Будимска улица у Београду
Друштвени и истраживачки проблеми и изазови
Сремски салаш
Уметност - култура - старине
Општи/светски контекст (и Срби)
Зима – Зимска колиба
Мозаик српских и других тема

АУТОРСКИ КАТАЛОГ

са текстовима наших истраживача и сарадника: