СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР

ЧИТАЈТЕ ОДМАХ:

КОЈА ЈЕ НАЈВАЖНИЈА НАУЧНА И ОПШТА ТЕМА ДАНАС?

Зашто баш сајт Српског научног центра?

Истраживачи и сарадници

Уређивачка политика

Садржаји на сајту

Садржаји на сајту

У претходном периоду се на сајту Српског научног центра појавио велики број нових садржаја. Заједно са раније постављеним текстовима, то је знатан број...

Читај даље...

Новости и обавештења

Религија

Антисрбизам

Култура живота

Трансродна идеологија као највећа претња деци и породици

У мају ове године усвојен је Закон о родној равноправности, а још пре тога измењен је наставни план и програм за биологију за осми разред тако да су сви издавачи уџбеника морали да уврсте и једну лекцију о родним идентитетима…

Читај даље...

Православље и српска црква

Срби широм света

Природне науке и технологија

Осунчавање енергeтике Србије – пут ка одрживој потрошњи

Спaсoнoснa рeч – „oдрживoст“, у мeдиjимa сe пoслeдњих гoдинa (злo)упoтрeбљaвa пoд рaзличитим знaчeњимa. Пoлитичaри нa влaсти oдрживoст пoистoвeћуjу сa зaдуживaњeм бeз грaницa, рaди личнoг бoгaћeњa. Пoлитичaри кojи нaмeрaвajу дa прeoтму влaст, oдрживoст пoсмaтрajу истим oчимa, упртим у другe зajмoдaвцe. Нaсупрoт…

Читај даље...

Косово и Метохија

Идентитет и порекло

Судбина науке и научна политика

Сања Црнобрња: Српска научна сцена данас: анамнеза и дијагноза

”Докторе, болујем од атопног дерматитиса” – рече пацијенткиња… Доктор одговара: ”А како се то пише на латинском?“ Парола ”Знање није роба” је постала утопијски моменат који данас служи као оправдање за постојање мањих омладинских организација, јер озбиљног организовања младог света,…

Читај даље...

ПРЕПОРУЧЕНИ АУТОРСКИ ТЕКСТОВИ

Вишеслојно поље сусрета традиције, фолклора и идентитета из етнолошко-антрополошке перспективе

У овом тематском зборнику, са семантички широко формулисаним насловом „Традиција – фолклор – идентитет“, разматрају се различити феномени из оквира српске традиционалне духовне...

Читај даље...

НАША ИЗДАЊА

Књига Жарка Видовића „Срби и косовски завет у новом веку“ (Српски научни центар, Пријатељи професора др Жарка Видовића; Београд 2021) издата је поводом сто година од рођења и пет година од смрти Жарка Видовића, у знак дубоког поштовања и захвалности према аутору. Наведеном књигом обухваћен је само један део његових необјављених рукописа, уз жељу да се у наредном периоду у штампи појаве и друга, за сада непозната, дела овог свестраног научника, писца, филозофа. Управо косовски завет, непосредно повезан са идејом Небеског царства и вечито најактуелније питање српске духовне и материјалне стварности, основна је тема новообјављене Видовићеве књиге. Богато дело Жарка Видовића као историчара завета, данас итекако савремено, тек чека да буде откривено у правом смислу и постане део колективне свести.
Zarko-Vidovic-Srbi-i-Kosovski-zavet-u-Novom-veku-korica

Сви заинтересовани да купе ову књигу треба да се обрате суиздавачима на мејл:
info@zarkovidovic.rs

КЊИГЕ ДРУГИХ ИЗДАВАЧА НА НАШЕМ САЈТУ

Етнологија и генетика – Прелиминарна мултидисциплинарна истраживања порекла Срба и становништва Србије

Већ на самом почетку треба посебно нагласити чињеницу да се у нашој монографији износе сасвим нове и изузетно перспективне могућности истраживања прошлости, почев од преиспитивања степена истинитости различитих народних представа и предања о пореклу. С тим у вези, разматрају се нови,…

Читај даље...

Крушевац и околина у Првом светском рату

Након борби за Ниш 10. октобра 1918. године I српска армија је наставила напредовање у Поморављу до 15. октобра када је задржана на непријатељским положајима на Буковику, Послонским и Мојсињским планинама. Фронт се ту стабилизовао до 22. октобра када је пробијен и српска…

Читај даље...

Завршне операције за ослобођење Србије октобра 1918. године

Под утиском скорог пада Ниша, и на страни централних сила и на страни савезника, дошло се до закључка да је дефинитивно пропао план немачког и аустроугарског командовања о успостављању нове линије фронта на Балкану, јужно од Саве и Дунава. Обе…

Читај даље...

Споменица – Два века старе цркве у Крагујевцу (1818 – 2018)

Уређивачки одбор Проф. др Зоран Крстић, протојереј ставрофор Проф. др Сузана Рајић Саво  М. Арсенијевић, протојереј ставрофор Милић Марковић, протојереј Негослав Јованчевић Уредник Проф. др Зоран Крстић, протојереј ставрофор Заменик уредника Саво М. Арсенијевић, протојереј ставрофор Секретар редакције Милић Марковић,…

Читај даље...

Јухорскa чтенија – Звезде над Јухором

Тематски зборник групе аутора под насловом: “Јухорскa чтенија – Звезде над Јухором” Издавач: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРУШЕВАЦ – УДРУЖЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ ЛОГОС СВОЈНОВО За издавача:Ненад СоколовићНенад Васковић Уредници:др Дмитар Атанасовпроф др Голуб Јашовићпроф др Предраг Драгојевићдр Ивица Тодоровићдр Иван Бецић…

Читај даље...

Попис цркава и манастира у Књажевини Србији 1836 – 37 (епископије ужичка

По завршетку оружаних борби за време Другог устанка, потискивањем турске власти и преговорима чињеним са Портом, изграђивани су темељи нове српске државе. Искористивши ситуацију која је била створена, препуштањем унутрашње управе земље од стране Турака, кнез Милош је приграбио сву…

Читај даље...

Крушевац и околина у историји српског народа

Крушевац је за својих 647. година постојања, постао истинит духовни, културни и привредни центар Србије. О духовности, и привредном животу и културним достигнућима Крушевца, кроз историју постојања града било је узлета и падова, који су овај прави Српски град сврставали у сам врх наших градова али на…

Читај даље...

Нова мултидисциплинарна истраживања источне Србије, околних области и српског етничког простора

Књига XXI ЕТНО-КУЛТУРОЛОШКИ ЗБОРНИК за проучавање културе источне Србије и суседних области Зборник је покренут 1995. године на иницијативу проф. др Сретена Петровића и Етно-културолошке радионице Сврљиг Издавач: Центар за туризам, културу и спорт, Боре Прице 2, Сврљиг За издавача: Марко…

Читај даље...

Српски исток некад и данас: археологија, етнологија, историја и лингвистика

Књига XXII ЕТНО-КУЛТУРОЛОШКИ ЗБОРНИК за проучавање културе источне Србије и суседних области Уредници Војислав Филиповић Ивица Тодоровић Редакција Михај Радан (Румунија), Мирко Благојевић, Милина Ивановић Баришић, Гордана Благојевић, Драган Жунић, Станка Янева (Бугарска), Владимир Петровић, Александар Булатовић, Данијела Хелман (Немачка),…

Читај даље...

Ритуал ума

Литијски опход, као најзначајнији део сеоске славе-заветине, до сада није адекватно проучен, у смислу свеобухватне анализе чија је пажња посвећена искључиво овом феномену. Наравно, ритуал су спомињали многи аутори, међутим – то је најчешће било у форми осврта или краће…

Читај даље...

Света структура – Трагање за јединственом основом културних феномена

Замислимо да је пред нама необичан задатак: од нас се тражи да целокупну стварност покушамо обухватити представљањем јединственог модела, односно обрасца. Не знамо да ли образац постоји или не , али је наш задатак (у овом мисаоном експерименту) да га представимо у…

Читај даље...

Гусле наше насушне – Полемика о гуслама сагледана у функционално-прагматичком кључу

Током протеклих неколико деценија однос носилаца такозване српске „културне елите“ према гуслама, савременом певању уз њих и десетерачким песмама скројеним по узору на „класичну“ српску епику био је вишегласан, сложен, опречан, збуњујући, па и какофоничан за ухо просечног представника српског…

Читај даље...

П О Г Л Е Д А Ј Т Е

ТЕМАТСКИ КАТАЛОГ

Идентитет, етнички простор, етногенеза
Јесења зора
Митологија, религија, обичаји
Друштвени и истраживачки проблеми и изазови
Сремски салаш
Уметност - култура - старине
Општи/светски контекст (и Срби)
Мозаик српских и других тема

Ауторски каталог

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР