Бранко Златковић

Бранко Р. Златковић рођен 1973. године у Аранђеловцу. Основну школу и гимназију завршио у родном граду. Дипломирао 1999. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду. На истом факултету 2005. године магистрирао (Први српски устанак „у говору и у твору“) и 2010. докторирао (Настајање нове српске државе – усмене приповедне врсте о историјским личностима и догађајима од Првог српског устанка до Берлинског конгреса 1804–1878).

Од 2002. запослен у Институту за књижевност и уметност у Београду, на пројекту Српско усмено стваралаштво.

Вишегодишњи руководилац Међународног кампа фолклористике (Тршић – Београд) и Међународног омладинског сабора српске и балканске духовности (Аранђеловац – Београд).

Одговорни уредник Задужбине, листа Вукове задужбине и одговорни уредник 1804, часописа Задужбинског друштва „Први српски устанак“.

Радио као предавач на Факултету политичких наука и Факултету хуманистичких наука у Београду на журналистичким наставним предметима: Стилистика и реторика, Репортажа, Обрада вести.

Учествовао на више домаћих и међународних научних скупова. Објавио више студија у периодици у областима: српска усмена књижевност и српска књижевност 19. века. Приредио више издања, а 2007. објавио књигу Први српски устанак у говору и у твору.

– Начини задобијања чудесних моћи у народним песмама о Марку Краљевићу, „Зборник радова XII Смотре научно истрживачког рада студената“, Млади истраживачи на универзитету у Београду, Београд, 47–56.

– Српска револуција између јубилеја, историографије и народног предања, лист „Задужбина“, март, год. XV, број 62, Вукова задужбина, Београд, 2003, 5.

– У почаст академику Мирославу Пантићу, лист „Задужбина“, јун 2003, год. XV, број 63, 13.

– Елементи маскирања и поступци карневализације у духу и традицији Српске револуције (1804-1835), лист „Задужбина“, септембар 2003, год. XV, број 64, 6.

– Један прилог теорији усмених прозних жанрова, лист „Задужбина“, 2003, год. XV, број 64, 11.

– Три верзије приче о нападу Турака на Карађорђа у време Сече кнезова, лист „Задужбина“, јун 2004, год. XVI, број 67, 13.

– Споменица (уредник), посвећена двестагодишњици Првог српског устанка, књ. 4, Задужбинско друштво „Први српски устанак“, Аранђеловац, 2004, 109.

– У мрежи великих сила, сведочења савременика о српском Вожду Карађорђу Петровићу као политичару и дипломати, лист „Задужбина“, март 2005, год. XVII, број 70, 13.

– Одсечнији на сабљи него на речи, Карађорђеви устаници и савременици као политичари и дипломате у светлу усменог приповедања, лист „Задужбина“, јун 2005, год. XVII, број 71, 13.

– Бој на Иванковцу у усменој причи и традицијском сећању, двестагодишњица од славне битке (1805–2005), „1804“, часопис Задужбинског друштва „Први српски устанак“, јул 2005, год. I, број 1, Орашац, 26.

– Завичајни годови (приказ књиге): Живорад Ђорђевић, Јагодина – слике сећања, у: „1804“, часопис Задужбинског друштва „Први српски устанак“, јул 2005, год. I, број 1, 43.

– Традиција која се наставља, 15 година Задужбинског друштва „Први српски устанак“, „Годишњак“ бр. 4, Удружење грађана „Баштина и будућност-Аранђеловац 1859“, Аранђеловац 2005, 27.

– Слика других народа и њихових култура у прози Симе Милутиновића Сарајлије, „Научни састанак слависта у Вукове дане“, 34/2, МСЦ, Београд, 2005, 75–83.

– Освајање Београда 1806. у усменој причи и традицијском сећању, „Даница, српски народни календар за годину 2006“, Тринаеста година, Вукова Задужбина, Београд, 2005, 345–356.

– Приватни живот Карађорђевих устаника у традицијском сећању, „1804“, часопис Задужбинског друштва „Први српски устанак“, год. II, фебруар, број 2, Аранђеловац 2006, 25–27.

– Умало жив у гроб, Карађорђеви управни и судски поступци у усменом памћењу, лист „Задужбина“, XVIII, бр. 74, март, 2006, 12.

– Казивања савременика о освајању Београда 1806, „1804“, часопис Задужбинског друштва „Први српски устанак“, год. II, јул, број 3, Аранђеловац, 2006, 28–31.

– Заборављени спев Карађорђевог топџибаше (приказ књиге: Томо Милиновић Морињанин, Умотворине), „1804“, часопис Задужбинског друштва „Први српски устанак“, год. II, јул, број 3, Аранђеловац 2006, 49–50.

– Одјек политичких борби у анегдотама о Првом српском устанку, „Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима“, Филолошки факултет Универзитета у Београду, год. II, Београд, 2006, 83–91.

– Волели се ружа и јоргован (приказ књиге: Mиливоје Р. Јовановић, Закачи се фермен за јелече, 2006), „Задужбина“, год. XVIII, број 76, септембар 2006, 13.

– Управни и судски поступци Карађорђа и његових војвода у усменој причи и сећању савременика устанка, „Зборник Матице српске за књижевност и језик“, књ. 53, св. 1–3, Матица српска, Н. Сад, 2005, 361–372.

– Прилог познавању цивилног друштва Првог српског устанка – деца, жене и стари у традицијском памћењу, „Настајање нове српске државе“, прир. Н. Љубинковић, В. Плана, 2006, 39–51.

– Туђ свој и свој туђ у књижевно-историјској прози о Првом српском устанку, „Слика другог у балканским и средњеевропским књижевностима“, зборник радова, Институт за књижевност и уметност, Београд 2006, 165–172.

– Подружница Задужбинског друштва „Први српски устанак“ у Београду, монографија поводом двестагодишњице ослобођења Београда у Првом српском устанку (1806-2006), ур. Бранко Златковић, Подружница Задужбинског друштва „Први српски сутанак“ у Београду, Београд, 2006.

– Први фестивал књиге Аранђеловац 2006, ур. Бранко Златковић, збирка песама песникиња и песника окупљених око књижевног часописа Трећи трг, Аранђеловац, 2006.

– Пословице и изреке из Устанка, „Даница српски народни илустровани календар за годину 2007“, четрнаеста година, Вукова задужбина, Београд, 2006.

– Први српски устанак у говору и у твору, анегдоте и сродне приповедне врсте усмене књижевности о Првом српском устанку (књига), Институт за књижевност и уметност – Фонд „Први српски устанак“, Београд, 2007, стр. 318.

– Волели у њему српског Сократа (анегдоте и сећања – уз два века од доласка Доситеја Обрадовића у Београд), лист „Задужбина“, јун-септембар, год. XIX, број 79–80, 2007, 11.

– О проучавању Првог српског устанка (интервју са Славком Гавриловићем), „1804“, часопис Задужбинског друштва „Први српски устанак“, јул, год. III, број 5, 2007, 4–7.

– Вожд изблиза, „1804“, часопис Задужбинског друштва „Први српски устанак“, јул, год. III, број 5, 2007, 27–29.

– Осамнаест година делатности Задужбинског друштва „Први српски устанак“, „Излог културе“, часопис за културу, Центар за културу и образовање – Аранђеловац, октобар, год. I, број 2, 2007, 27.

– Усмена народна анегдота, Књижевност и језик, LIV, 3-4, Београд, 2007, 281-289. – О усменој духовности житеља српских простора (интервју са Ненадом Љубинковићем), „1804“, часопис Задужбинског друштва „Први српски устанак“, фебруар, год. IV, бр. 6, Аранђеловац, 2008, 4–8.

– Духовни простор Срба без граница (интервју са академиком Дејаном Медаковићем), „Задужбина“, лист Вукове задужбине, март, год. XX, бр. 82, 1 и 4.

– Награда за родољубиву поезију „Одзиви Филипу Вишњићу“, „Задужбина“, лист Вукове задужбине, март, година XX, бр. 82, 11.

– Заборављено сведочанство о откривању споменика Хајдук Вељку у Неготину, „1804“, часопис Задужбинског друштва „Први српски устанак“ Орашац, јул, год. IV, бр. 7, Аранђеловац, 2008, 38–42.

– Грех и проклетство у усменим казивањима о Српској револуцији (1804–1815), „Српско усмено стваралаштво“, зборник радова, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2008, 323–346.

– Транспозиција историјских чињеница у усменој књижевности о Првом српском устанку, „Научни сасатанак слависта у Вукове дане“, 37/2, МСЦ, Београд, 2008, 209–219.

– Казивања и записи о Доситеју Обрадовићу у устаничкој Србији, „Дело Доситеја Обрадовића 1807–2007“, зборник радова са Међународног научног скупа, Задужбина „Доситеј Обрадовић“, Београд, 2008, 291–304.

– Заборављени спис стојничког пароха (приказ књиге Драгића Аврамовића, Шумадија у одбрану својих права, 2007), „Задужбина“, лист Вукове задужбине, септембар, год. XX, бр. 84, 14.

– Поетска биографија Николе Тесле – спој аутобиграфског и усменог приповедања, „Теорија, естетика, поетика“, прир. Гојко Тешић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2008, стр. 385–393.

– Казивања о устаничком издајству – обнова и континуитет мита о косовској издаји, „Зборник Матице српске за књижевност и језик“, LVI, св. 3/2008, Н. Сад, 2008, 595–606.

– Историја у Вуковим народним песмама и усменом предању, „Књижевна историја“, XL 2008, 136, Београд, 2008, 401–408.

– Историја у Вуковим народним песмама и усменом предању, „Актуелност Вукових порука“, округли сто Вукове задужбине (Вуков сабор – 13. септембар 2008), Вукова задужбина, Београд, 2009, 49–56.

– Истраживање уметничког наслеђа устаничке Србије некада и сада (интервју са Бранком Вујовићем), „1804“, часопис Задужбинског друштва „Први српски устанак“ Орашац, фебруар, год. V, бр. 8, Аранђеловац, 2009, 4–8.

– Предање о злој судбини виновника чегарске пропасти, „1804“, часопис Задужбинског друштва „Први српски устанак“, фебруар, год. V, бр. 8, Аранђеловац, 2009, 17–19.

– Летопис Задужбинског друштва (август 2008 – јануар 2009), „1804“, часопис Задужбинског друштва „Први српски устанак“, фебруар, год. V, бр. 8, Аранђеловац, 2009, 71.

– Барбарске песме и дама из Халеа (приказ зборника Талфј и српска књижевност и култура, 2008), Књижевност и језик, бр. 1–2, год. LVI, Београд, 2009, стр. 161–165. – Трагом вeликих људи и незаборавних дела, Миле Недељковић 1941–2009, „Годишњак“, бр. 8, Удружење грађана „Баштина и будућност – Аранђеловац 1859“, Арнђеловац, 2009, стр. 95–97.

– Милосав Тешић, Гром о Светом Сави, ур. Бранко Златковић, Орашац, 2010.

– У спомен, Драгомир Брајковић (1947–2009), „Задужбина“, лист Вукове задужбине, март, 2010, год. XXII, бр. 89, 2.

– Петнаест година награде за родољубиво песништво, Одзиви Филипу Вишњићу, „Задужбина“, лист Вукове задужбине, март, 2010, год. XXII, бр. 89, 11.

– Можемо и требамо и више и боље, интервју са др Бранком Злтковићем о најзначајнијим питањима наше културе, „Излог културе“, часопис за културу, год. IV, бр. 7, јул, 2010, Центар за културу и образовање, Аранђеловац, 8–9.

– Казивања и записи савременика о дипломатији кнеза Милоша за време његове прве владе (1813–1839), „Ликови усмене књижевности“, зборник радова, Библиотека „Српско усмено стваралаштво“, књ. 6, ур. Снежана Самарџија, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2010, 205–237.

– Анегдоте о српској књизи прве половине 19. века, „Научни састанак слависта у Вукове дане, књижевност и култура“, 39/2, МСЦ на Филолошком факултету, Београд, 2010, 321–326.

– Дахија Аганлија у традицијском памћењу, „Фолклор – Поетика – Књижевна периодика“, зборник радова посвећен Миодрагу Матицком, ур. Станиша Тутњевић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2010, стр. 345–367.

– Усмено приповедно наслеђе о српским уметницима и научницима у Европи 19. века, „Очување и заштита културно-историјског наслеђа Србије у иностранству“, зборник радова са друге научне конференциjе са међународним учешћем, ур. Видоје Голубовић, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2010, 465–478.

– Казивања и анегдоте о српско-руским односима у Првом српском устанку, „Историја Поморавља и два века од Варваринске битке“, тематски зборник, Историјски архив, Крушевац, 2010.

– Вукова језичка и правописна реформа у анегдотама, „Даница, српски народни илустровани календар за годину 2011“, ур. М. Матицки и Н. М. Ђорђевић, Вукова задужбина, Београд, 2010, 164–179.

– Вук Караџић у причама, „На извору Вукова језика“, зборник радова са VI научног скупа Жабљак, 30–31. Јул 2009, ур. Ненад Вуковић, Фондација Вукове задужбине Жабљак – Шавник – Плужине, 2010, 201–231.

– Задужбина, лист Вукове задужбине, одговорни уредник Бранко Златковић, новембар 2010, год. XXII, бр. 90.

– Задужбина, лист Вукове задужбине, одговорни уредник Бранко Златковић, март 2011, год. XXIII, бр. 91.

– Награда за родољубиво песништво, „Задужбина“, лист Вукове задужбине, март 2011, год. XXIII, бр. 91, 11.

– Ђорђо Сладоје, Земља и речи, Библиотека Награде „Одзиви Филипу Вишњићу“, ур. Бранко Златковић, Орашац, 2011.

– „1804“, часопис Задужбинског друштва „Први српски устанак“, одговорни уредник Бранко Златковић, фебруар 2011, год. VII, бр. 9–10, Орашац.

– Неколики помени устаничких коња, „1804“, часопис Задужбинског друштва „Први српски устанак“, фебруар 2011. год. VII, бр. 9–10, Орашац, 39–40.

– Велики зналац и покретач, у спомен Милу Недељковићу (1941–2009), дугогодишњем председнику Задужбинског друштва „Први српски устанак“, „1804“, часопис Задужбинског друштва „Први српски устанак“, фебруар 2011, год. VII, бр. 9–10, Орашац, 70–71.

– Српска периодика 19. века у причи и традицији (неколике занимљивости из историје српске штампе), „Комуникације, медији, култура“, Годишњак Факултета за културу и медије Мегатренд универзитета у Београду, ур. Слободан Бранковић, бр. 3, год. III, Мегатренд универзитет, Београд, 2011, 165–178.

– Предање о часном посту, „Жива реч“, зборник у част проф. др Наде Милошевић-Ђорђевић, ур. М. Детелић и С. Самарџија, Балканолошки институт САНУ – Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд 2011, 191–198.

– Вукови европски сусрети као књижевна тема, „Научни састанак слависта у Вукове дане“, Српска књижевност и европска књижевност, 40/2, Филолошки факултет Београд, Међународни славистички центар, Београд, 2010, 215–221.

– Бој у Дрлупи под Космајем, „Весник“, бр. 38, ур. И. Мијатовић и М. Пековић, Војни музеј, Београд, 2011, 219–222.

– Песнички језик уметничких спевова о Српском устанку (1804–1807), „Творци српског књижевног језика“, зборник радова, ур. Весна Матовић и Миодраг Матицки, Вукова задужбина – Институт за књижевност и уметност, Београд, 2011, 71–79.

– Несрећна 1813. година у усменој народној традицији, „Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима за школску 2010/2011. годину“, посвећено успомени на проф. др Радмилу Пешић. Година IV. Београд, 2011. Филолошки факултет Универзитета у Београду, 231–254.

– Драган Лакићевић, Породичне поеме, едиција Награде „Одзиви Филипу Вишњићу“, ур Бранко Златковић, Задужбинско друштво „Први српски устанак“, Орашац, 2012.

– Ненад Љубинковић – Мирјана Дрндарски, Први српски устанак – од историје до „народне историје“ и њене усмене митизације (почетак настајања нове српске државе), ур. Станка Јанковић-Пивљанин и Бранко Златковић, ИП Наша прича – Задужбинско друштво „Први српски устанак“, Београд – Орашац, 2012.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР