Маја Марјановић-Цветковић

Маја Марјановић је рођена 27. јуна 1980. године у Чешкој Липи (Чешка). Основне студије уписала је 1999. године на Катедри за етнологију и антропологију Философског факулетета у Београду. Дипломирала је 5. јула 2005. године одбранивши дипломски рад „Свакодневно и ритуално на тргу у Великој Хочи“ оценом 10 (десет). Од 2003. до 2005. године учествује у етнографским истраживањима у Великој Хочи под покривтељством Центра за очување баштине Косова и Метохије MNEMOSYNE.

Искуство у теренском раду и истраживању стиче у сарадњи са Друштвом за промоцију традиционалне културе Извор, на пројектима у Црној Трави, као и у истраживањима у селу Совљак у сарадњи са Друштвом младих истраживача Србије. Сарађивала је са професором др Николом Павковићем на прикупљању етнографске грађе у селу Гај у Јужном Банату. Досадашња интересовања Маје Марјановић везана су за проучавање урбане антропологије и просторног понашања, са нагласком на простор Косова и Метохије, као и свакодневица и ритуали у градским срединама уопште.

И. Тодоровић, Митска истина Срба, анализа митских сагледавања улоге и значаја српског народа, Београд 2005. објављен у часопису 1804 – Задужбинско друштво „Први српски устанак“, бр. 5, Орашац 2007, стр. 71;

Свакодневно и ритуално на тргу у Великој Хочи, Традиција – Фолкслор – Идентитет (ур. Г. Благојевић, И. Тодоровић) Сремски Карловци 2010, 187 – 248. (дипломски и истраживачки рад)