Небојша Ђокић

ИЗ СПИСКА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА

У списку су дати само радови објављени у земљи, осим једног, објављеног у Чешкој. За ауторове радове објављене у иностранству погледати у некој од званичних библиографија.

 

а) Уџбеници, приручници, монографије и стручне књиге

 1. Небојша Ђокић и др. “СРПСКА АВИЈАТИКА”, Београд: Команда РВ и ПВО ВЈ, Музеј југословенског ваздухопловства, 1993 (монографија)
 2. Перишић Мирослав, Небојша Ђокић и др. “МИНИСТАРСТВО И МИНИСТРИ ПОЛИЦИЈЕ У СРБИЈИ 1811- 2001”, Београд: МУП РС, 2002 (монографија)
 3. Слободан Бранковић, Небојша Ђокић, “НЕЗАВИСНОСТ СЛОБОДОЉУБИВИХ”, Београд: Светска српска заједница, 1998 (монографија) само поглавље: Отомански команданти
 4. Слободан Бранковић, Небојша Ђокић, “НЕЗАВИСНОСТ СЛОБОДОЉУБИВИХ” (II прерађено и допуњено издање), Београд: Војно издавачки завод, 2000 (монографија) само поглавље: Отомански команданти
 5. Небојша Ђокић, “ОСЛОБОЂЕЊЕ ПОМОРАВЉА ОКТОБРА 1918. ГОДИНЕ”, Крушевац: Историјски архив Крушевац, 2003 (монографија)
 6. Небојша Ђокић, “РАТНЕ ОПЕРАЦИЈЕ У СРБИЈИ 1914. ГОДИНЕ” прилог уз Војни информатор бр. 4-5/2004, Београд: Генералштаб Војске СЦГ – Управа за морал и ВИНЦ, 2004 (приручник)
 7. Небојша Ђокић, Драгана Милорадовић, Јасмина Николић, “СРПСКА ВАЗДУХОПЛОВНА КОМАНДА У ПОЖАРЕВЦУ 1915. ГОДИНЕ”, Историјски архив Пожаревац, Пожаревац, 2005. (монографија)
 8. Небојша Ђокић, Љубодраг Поповић, “БРАНИЧЕВСКА ЕПАРХИЈА У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА”, Пожаревац, 2005. г. (монографија)
 9. Оливера Думић, Небојша Ђокић, Миломир Стевић, “ПЛАНИНА НЕДОСАЊАНИХ СНОВА – СВЕТИ НЕСТОР КОД ВИТКОВЦА”, Историјски архив – Крушевац, Крушевац, 2006. г. (монографија)
 10. Оливера Думић, Небојша Ђокић, “ПРОСУО СЕ БИСЕР КРАЈ МОРАВЕ – МИЉКОВ МАНАСТИР”, Историјски архив – Крушевац, Крушевац, 2006. г. (монографија)
 11. Nebojša Đokić, Radovan Radovanović, “PRELAZNI ŠKOLSKI AVION 213”, Istorijski arhiv – Kruševac, Kruševac, 2006. g. (monografija)
 12. Оливера Думић, Небојша Ђокић, Драган Николић “У РЕСАВИ ДВА АЛЕМ КАМЕНА – ХРАМ УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ЦРКВЕНЦУ”, Историјски архив – Крушевац, Крушевац, 2006. г. (монографија)
 13. Оливера Думић, Небојша Ђокић, “ХРАМ СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА У ДУБНИЦИ – БАЈКА О ЗОГРАФУ”, Историјски архив – Крушевац, Крушевац, 2006. г. (монографија)
 14. Оливера Думић, Небојша Ђокић, Миломир Стевић, “ТИХОВАЊЕ РОМАНА СИНАИТА ИЛИ МАНАСТИР СВЕТИ РОМАН”, Историјски архив – Крушевац, Крушевац, 2006. г. (монографија)
 15. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “МАНАСТИР САЊАМ И ЖИВУ ВОДУ”, Историјски архив – Крушевац, Крушевац, 2007. г. (монографија)
 16. Небојша Ђокић, “АЈДЕ РОДЕ СЕЛО ДА СЕЛИМО – ЦРКВА СВЕТОГ ИЛИЈЕ У КУШИЉЕВУ”, Историјски архив – Крушевац, Крушевац, 2007. г. (монографија)
 17. Драган Алексић, Небојша Ђокић, “ФРАНЦУСКИ ВАЗДУХОПЛОВИ У НАОРУЖАЊУ ВОЈСКЕ И МОРНАРИЦЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ”, ИНИС – Београд, Београд 2007. г. (монографија)
 18. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “ВАРВАРИНСКИ МОСТОВИ”, Скупштина општине Варварин, Варварин 2009, (монографија)
 19. Оливера Думић, Небојша Ђокић, Синиша Мишић, “МАНАСТИР СВЕТА ПЕТКА ИЗВОРСКА КОД ПАРАЋИНА”, Света Петка Изворска 2009, (монографија)
 20. Бранко Надовеза, Небојша Ђокић, “Одбрамбена привреда Краљевине Југославије: војна и ваздухопловна индустрија”, Београд 2014, (монографија)
 21. Бојан Димитријевић, Небојша Ђокић и др., “Србија и Браничево у Великом рату 1914 – 1918”, Пожаревац 2014, (монографија)
 22. Небојша Ђокић, Бранко Надовеза, “Топовско питање и наоружавање српске војске”, Београд 2014, (монографија)
 23. Бранко Надовеза, Небојша Ђокић, “Немачки окупациони систем у Србији у лето 1941. године”, Београд 2014, (монографија)
 24. Оливера Думић, Небојша Ђокић, Драган Николић, “Дарови сестре Раде: манастир Радошин”, Радошин 2014, (монографија)

б) Објављена научна саопштења и стручне дискусије

 1. Небојша Ђокић, “СТВАРАЊЕ СРПКОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА У КОНТЕКСТУ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СРПСКЕ ВОЈСКЕ”, на научном скупу: Вредновање ваздухопловних традиција – Команда РВ и ПВО ВЈ, Београд, 1994, 67-75
 2. Небојша Ђокић, Касно-антички плочасти и ламеларни оклопи, војно археолошка цртица (реф.), Српско археолошко друштво – годишњи скуп и XVIII скупштина, Призрен, 1996, 24-25
 3. Небојша Ђокић, Ударно оружје – I (топуз, буздован, млат и салма), војно-археолошка разматрања (реф.), Српско археолошко друштво – годишњи скуп и XVIII скупштина, Призрен, 1996, 36-37
 4. Небојша Ђокић, “БОРБЕ У КРУШЕВАЧКОМ КРАЈУ ЗА ВРЕМЕ ТОПЛИЧКОГ УСТАНКА”, на научном скупу: Топлички устанак 1917. године, – Војно историјски институт Београд и Удружење добровољаца ослободилачких ратова (одржан у Прокупљу и Лесковцу 27. и 28. марта 1997), Београд, 1997, 105-114
 5. Небојша Ђокић, Огњан Петровић, “ЛЕТОВИ СА СОЛУНСКОГ ФРОНТА У ОКУПИРАНУ СРБИЈУ 1916-1918”, на научном скупу: Топлички устанак 1917. године, – Војно историјски институт Београд и Удружење добровољаца ослободилачких ратова (одржан у Прокупљу и Лесковцу 27. и 28. марта 1997), Београд, 1997, 179-188
 6. Небојша Ђокић, Equites sagitarii и Equites promoti и њихова утврђења (реф.), Српско археолошко друштво – годишњи скуп и XXI скупштина, Сремска Митровица, 1997, 59-60
 7. Душан Рашковић, Небојша Ђокић, Рекогносцирање античких археолошких налазишта у подручју Мојсињских и Послонских планина (реф.), Српско археолошко друштво – годишњи скуп и XIX скупштина, Сремска Митровица, 1997, 54-55
 8. Небојша Ђокић, Данијела Боторић, Цркве и црквишта Мојсињских планина (археолошко-архитектонско рекогносцирање) (реф.), Српско археолошко друштво – годишњи скуп и XIX скупштина, Сремска Митровица, 1997, 70-71
 9. Небојша Ђокић, “ТУРСКА ВОЈСКА У 1876. ГОДИНИ”, на научном скупу: Ибарска војска у Српско-турским ратовима од 1876. до 1878. године – САНУ и Народни Музеј у Чачку (Научни скуп поводом обележавања 120-годишњице Јаворског рата одржан у Чачку и Ивањици, 5-6. септембар 1996), Чачак, 1997, 79-97
 10. Небојша Ђокић, “ТУРСКА ВОЈСКА У 1876. ГОДИНИ”, на научном скупу: Од Делиграда до Делиграда 1806-1876 – САНУ и Војно историјски институт, (одржан у Београду и Алексинцу 30-31. октобар 1996), Београд, 1997, 153-173
 11. Небојша Ђокић, “ЗАВРШНИЦА РАТА 1876. – БИТКЕ НА КРЕВЕТУ, В. ШИЉЕГОВЦУ И ЂУНИСУ” на научном скупу: Од Делиграда до Делиграда 1806-1876 – САНУ и Војно историјски институт, (одржан у Београду и Алексинцу 30-31. октобар 1996), Београд, 1997, 215-234
 12. Небојша Ђокић, Прва римска утврђења у Мезији (реф.), Српско археолошко друштво – Годишњи скуп и XX скупштина, Суботица, 1998, 62-63
 13. Небојша Ђокић, “ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ РАТНИХ ОПЕРАЦИЈА У ОКРУЖЕЊУ МАНАСТИРА СВЕТИ СТЕФАН И АЛЕКСИНЦА (ПОХОД ПРИНЦА МУСЕ НА СРБИЈУ 1413. ГОДИНЕ, РАТНА ДЕЈСТВА У ОКОЛИНИ АЛЕКСИНЦА 1876. ГОДИНЕ, БОРБЕ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ АЛЕКСИНЦА И ОКОЛИНЕ ОКТОБРА 1918. ГОДИНЕ), на научном скупу: Манастир “Свети Стеван” – Липовац – 6 векова – Архив Србије Београд и Епископија нишка, (одржан у Липовцу 4-6. новембра 1999), Алексинац, 1999, 163-204
 14. Небојша Ђокић, Mutatio Sarmatorum (реф.), Српско археолошко друштво – годишњи скуп и XXI скупштина, Београд, 1999, 31-32
 15. Небојша Ђокић, Археолошко рекогносцирање римског пута Horreum Margi-Praesidium Pompei (реф), Годишњи скуп и XXII Скупштина САД, Ковин, 2000, 24-25
 16. Небојша Ђокић, Бодежи – кратка цртица (реф), Годишњи скуп и XXII Скупштина САД, Ковин, 2000, 33
 17. Небојша Ђокић, “ЕКОНОМСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА КРУШЕВАЧКОГ ОКРУГА ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ”, на научном скупу: Крушевачки крај у окупацији 1915-1918, Историјски архив – Крушевац, (одржан у Крушевцу), Крушевац, 2001, 25-38
 18. Небојша Ђокић, “ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ У КРУШЕВЦУ ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ 1915-1918”, на научном скупу: Крушевачки крај у окупацији 1915-1918, Историјски архив – Крушевац, (одржан у Крушевцу), Крушевац, 2001, 79-92
 19. Небојша Ђокић, “ЦРКВА У КРУШЕВАЧКОМ КРАЈУ ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ”, на научном скупу: Крушевачки крај у окупацији 1915-1918, Историјски архив – Крушевац, (одржан у Крушевцу), Крушевац, 2001, 101-104
 20. Небојша Ђокић, “БОРБЕ У КРУШЕВАЧКОМ КРАЈУ ЗА ВРЕМЕ ТОПЛИЧКОГ УСТАНКА”, на научном скупу: Крушевачки крај у окупацији 1915-1918, Историјски архив – Крушевац, (одржан у Крушевцу), Крушевац, 2001, 111-121
 21. Небојша Ђокић, “ОСЛОБОЂЕЊЕ КРУШЕВЦА ОКТОБРА 1918. ГОДИНЕ”, на научном скупу: Крушевачки крај у окупацији 1915-1918, Крушевац: Историјски архив – Крушевац, (одржан у Крушевцу), Крушевац, 2001, 189-212
 22. Јелена Михајловић, Небојша Ђокић, “ЗЛОЧИНИ ОКУПАТОРА У ГРАЂИ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У КРУШЕВЦУ”, на научном скупу: Крушевачки крај у окупацији 1915-1918, Крушевац: Историјски архив – Крушевац, (одржан у Крушевцу), Крушевац, 2001, 275-280
 23. Небојша Ђокић, Упад Костобока 170. године (реф), Годишњи скуп и XXIII скупштина Српског археолошког друштва, Крушевац, 2001,
 24. Небојша Ђокић, Употреба авиона Ваздухопловног савеза Србије у аерофото снимањима за потребе археолога (реф), Годишњи скуп и XXIII скупштина Српског археолошког друштва, Крушевац, 2001
 25. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “ШКОЛСТВО У КРУШЕВАЧКОМ КРАЈУ ДО ВЛАДЕ КЊАЗА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА”, на научном скупу: Школство у крушевачком крају у књажевини и краљевини Србији, Историјски архив – Крушевац, (одржан у Крушевцу), Крушевац, 2002, стр. 14-56
 26. Небојша Ђокић, “ФОРМИРАЊЕ ОКУПАЦИОНЕ УПРАВЕ У СРБИЈИ И КРАЉЕВУ 1941. ГОДИНЕ”, на научном скупу: Краљево октобра 1941. – Народни музеј Краљево и Историјски архив Краљево (одржан у Краљеву 16. октобра 2001. г.), Краљево, 2003, 39-68
 27. Небојша Ђокић, “РАТНЕ ОПЕРАЦИЈЕ У БОСНИ И РАШКОЈ ОБЛАСТИ ТОКОМ ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА”, на научном скупу: Српка револуција 1804-1815. и Босна и Херцеговина, Академија наука и умјетности Републике Српске, (одржан у Вишеграду јуна 2004. г.), Бања Лука, 2004, 395-459, (resume енглески)
 28. Небојша Ђокић, “СТАРА БАТОЧИНСКА ЦРКВА ИЗ 1837. ГОДИНЕ”, на научном скупу: Доња Лепеница у историји и миту, Центар за митолошке студије Србије, (одржан у Баточини 20. септембра 2005. г.), Рача – Београд, 2005, 51-54 (Митолошки зборник 13, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2005)
 29. Небојша Ђокић, “ПАНТА СРЕЋКОВИЋ И СИМА АНДРЕЈЕВИЋ ИГУМАНОВ”, на научном скупу: Академик Пантелија Срећковић, Центар за митолошке студије Србије, (одржан у Рачи 18. новембра 2005. г.), Рача – Београд, 2005, 243-254 (Митолошки зборник 14, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2005)
 30. Небојша Ђокић, “РИМСКО ОСВАЈАЊЕ МЕЗИЈЕ”, на научном скупу: Браничево кроз војну и културну историју Србије, Историјски архив Пожаревац, (одржан у Пожаревцу 25. октобра 2005. г.), (Браничево кроз војну и културну историју Србије I свеска 1, Пожаревац, 2006, 95-106 (resume енглески))
 31. Небојша Ђокић, “ПОДМОРНИЦЕ МОРНАРИЦЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ”, на научном скупу: Браничево кроз војну и културну историју Србије, Историјски архив Пожаревац, (одржан у Пожаревцу 25. октобра 2005. г.), (Браничево кроз војну и културну историју Србије I свеска 2, Пожаревац, 2006, 139-158 (resume енглески))
 32. Јасмина Николић, Драгана Милорадовић, Небојша Ђокић, “СРПСКА ВАЗДУХОПЛОВНА КОМАНДА У ПОЖАРЕВЦУ 1915”, на научном скупу: Браничево кроз војну и културну историју Србије, Историјски архив Пожаревац, (одржан у Пожаревцу 25. октобра 2005. г.), (Браничево кроз војну и културну историју Србије I свеска 2, Пожаревац, 2006, 31-60 (resume енглески))
 33. Небојша Ђокић, “ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК КАО КОАЛИЦИОНИ РАТ И СРПСКА УСТАНИЧКА ВОЈСКА КАО КОАЛИЦИОНА СНАГА”, на научном скупу: Браничево кроз војну и културну историју Србије, Историјски архив Пожаревац, (одржан у Пожаревцу 25. октобра 2005. г.), (Браничево кроз војну и културну историју Србије I свеска 3, Пожаревац, 2006, 51-65 (resume енглески))
 34. Небојша Ђокић, “АВИОНИ КОНСТРУКТОРСКЕ ГРУПЕ БЕШЛИНА СА ПИЛОТОМ У ЛЕЖЕЋЕМ ПОЛОЖАЈУ”, на научном скупу: Браничево кроз војну и културну историју Србије, Историјски архив Пожаревац, (одржан у Пожаревцу 25. октобра 2005. г.), (Браничево кроз војну и културну историју Србије I свеска 3, Пожаревац, 2006, 175-181 (resume енглески))
 35. мр Небојша Ђокић, “СВЕШТЕНИК ВРЊАЧКИ ХАЏИ ЈЕФТИМИЈЕ ПОПОВИЋ”, на округлом столу: Живот и дело Сретена М. Хаџића, Историјски архив Јагодина, Историјски архив Крушевац, (одржан у Трстенику 14. октобра 2006. г.), (Живот и дело Сретена М. Хаџића, Јагодина – Крушевац – Трстеник, 2006, 29-40)
 36. Небојша Ђокић, “ЦРКВЕ У КРАГУЈЕВАЧКОМ ОКРУГУ ЗА ВРЕМЕ ПРВЕ ВЛАДЕ КЊАЗА МИЛОША”, на научном скупу: Крагујевац престоница Србије 1818-1841, Историјски архив Крагујевац, (одржан у Крагујевцу 20. септебра 2006. г.), (Крагујевац престоница Србије 1818-1841, Крагујевац, 2006, 219-288 (resume енглески))
 37. Небојша Ђокић, “ВЕЛИКЕ СИЛЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА АРМИЈА БАЛКАНСКИХ ЗЕМАЉА ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА”, на научном скупу: Први Балкански рат 1912. године и крај Османског царства на Балкану, САНУ, (одржан у Београд 27. и 28. новембра 2002. г.), (Први Балкански рат 1912. године и крај Османског царства на Балкану, Београд, 2007, 75-89 (resume енглески))
 38. мр Небојша Ђокић, “РАТНЕ ОПЕРАЦИЈЕ НА ДЕЛИГРАДУ 1806-1813 – СТРАТЕГИЈСКА РАЗМАТРАЊА”, на научном скупу: Делиград од устанка ка независности 1806-1876, Институт за новију историју, (одржан у Београд 2. септембра 2006. г.), (Делиград од устанка ка независности 1806-1876, Београд, 2007, 123-147 (resume енглески))
 39. др Радован Радовановић, мр Небојша Ђокић, “ВОЈНА ПОМОЋ СРБИЈИ У НАОРУЖАЊУ ОД 1804. ДО 1915. ГОДИНЕ”, на научном скупу: Браничево у историји Србије, Институт за новију историју Београд и Историјски архив Пожаревац, (одржан у Пожаревцу 30. новембра 2007. г.), (Браничево у историји Србије – zбornik rezimea, Пожаревац, 2007, 108-111 (resume енглески и руски))
 40. мр Небојша Ђокић, “РАТНА ДЕЈСТВА У СРБИЈИ И МАЋЕДОНИЈИ 1689. ГОДИНЕ”, на научном скупу: Браничево у историји Србије, Институт за новију историју Београд и Историјски архив Пожаревац, (одржан у Пожаревцу 30. новембра 2007. г.), (Браничево у историји Србије – zбornik rezimea, Пожаревац, 2007, 52-55 (resume енглески и руски))
 41. Радован Радовановић, Небојша Ђокић, “ПРОТИВАЕРОПЛАНСКА АРТИЉЕРИЈА ВОЈСКЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ”, на научном скупу: Браничево кроз војну и културну историју Србије, Историјски архив Пожаревац, (одржан у Пожаревцу 10. октобра 2006. г.), (Браничево кроз војну и културну историју Србије II свеска 4, Пожаревац, 2007, 333-338 (resume енглески))
 42. Небојша Ђокић, “ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ФОРТИФИКАЦИЈСКИХ СИСТЕМА МОРАВСКЕ СРБИЈЕ”, на научном скупу: Моравска Србија, Одељење за историју Филозофског факултета у Београду, Историјски архив Крушевац, (одржан 29. и 30. септембра 2007. у Крушевцу и Наупари, ed. проф др Синиша Мишић), (Моравска Србија, Крушевац 2007, 265 – 291)
 43. др Радован Радовановић, мр Небојша Ђокић, “ВОЈНА ПОМОЋ РУСИЈЕ СРБИЈИ У НАОРУЖАЊУ ОД 1804. ДО 1915. ГОДИНЕ”, на научном скупу: Браничево у историји Србије, Институт за новију историју Београд и Историјски архив Пожаревац, (одржан у Пожаревцу 30. новембра 2007. г.), (Браничево у историји Србије, Пожаревац – Београд, 2008, 469-500 (resume енглески и руски))
 44. Небојша Ђокић, “БРАНИЧЕВСКА ЕПАРХИЈА ПО ПОДАЦИМА ИЗ ПОВЕЉЕ ВАСИЛИЈА II ИЗ 1020. ГОДИНЕ”, на научном скупу: Проф. др Реља Новаковић, Центар за митолошке студије Србије, (одржан у Обреновцу 25. септембра 2009. г.), Рача – Београд, 2009, 97-112 (Митолошки зборник 21, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2009)
 45. мр Небојша Ђокић, др Радован Радовановић, “Производња наоружања у Војнотехничком заводу крајем XIX и почетком XX века”, на научном скупу: Крагујевац у другој половини XIX века, Историјски архив Крагујевац, (одржан у Крагујевцу 2. децембра 2008. године), (Крагујевац у другој половини XIX века, Крагујевац, 2010 , 343 – 370 (resume енглески))
 46. мр Небојша Ђокић, “Да ли је Бела Црква у Београдској епархији из повеље Василија II данашњи Варварин”, тематски зборник: Историја Поморавља и два века од Варваринске битке, Историјски архив Крушевац (ed. проф др Синиша Мишић и др Андреј Шемјакин), Крушевац, 2010, 65 – 72
 47. мр Небојша Ђокић, “Варваринска битка – покушај реконструкције”, тематски зборник: Историја Поморавља и два века од Варваринске битке, Историјски архив Крушевац (ed. проф др Синиша Мишић и др Андреј Шемјакин), Крушевац, 2010, 225 – 238
 48. мр Небојша Ђокић, “Миодраг Ал. Пурковић, политички емигрант, друштвени радник и ангажовани историчар”, на научном скупу: Миодраг Ал. Пурковић – живот и дело, Удржење историчара Браничева и Тимочке Крајине, (одржан у Пожаревцу 26. септембра 2009. године, ed. проф др Синиша Мишић), (Миодраг Ал. Пурковић – живот и дело, Пожаревац 2010, 121 – 134
 49. Небојша Ђокић, “ПРАИСТОРИЈСКИ КРИВИ ГВОЗДЕНИ МАЧЕВИ СА ПРОСТОРА НЕКАДАШЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ”, на научном скупу: Академик Милан Будимир, Центар за митолошке студије Србије, (одржан у Мркоњић Граду 23 и 24. септембра 2010. г.), Рача – Београд, 2010, 319-330 (Митолошки зборник 23, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2010)
 50. Мр Небојша Ђокић, Оливера Думић, “БИТКА НА ЧЕГРУ (ЈЕДАН ПОКУШАЈ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ)”, на научном скупу: Бој на Чегру 1809. у историји и традицији балканских народа, Институт за новију историју Србије Београд и Народни музеј Ниш, (одржан у Нишу 29. и 30. маја 2009. године, ed. др Драган Алаксић), (Бој на Чегру 1809. у историји и традицији балканских народа, Београд 2010, 75 – 103 (resume енглески))
 51. Небојша Ђокић, “Границе Браничевске епархије око 1020. године и проблем убикације беле цркве”, на научном скупу: Јасеница и Некудим, Центар за митолошке студије Србије, (одржан у Смедеревској Паланци 27. марта 2011. г.), Рача – Београд, 2011, 245-264 (Митолошки зборник 25, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2011)
 52. др Синиша Митровић, мр Небојша Ђокић, “КАПИЈА ПОМОРАВЉА У ИСТОРИЈСКОЈ И ВОЈНО СТРАТЕГИЈСКОЈ ГЕОГРАФИЈИ”, тематски зборник: Капија Поморавља, Историјски архив Крушевац (ed. акаемик Владимир Стојанчевић, проф др Синиша Мишић и др Александар Булатовић), Варварин, 2011, 109 – 152
 53. мр Небојша Ђокић, “ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊА ИСТОРИЈЕ ДВЕ СРЕДЊОВЕКОВНЕ ЦРКВЕ ПОСВЕЋЕНЕ СВЕТОМ НИКОЛИ У СВОЈНОВУ И БРАЉИНИ”, тематски зборник: Капија Поморавља, Историјски архив Крушевац (ed. акаемик Владимир Стојанчевић, проф др Синиша Мишић и др Александар Булатовић), Варварин, 2011, 329 – 344
 54. Небојша Ђокић, О. Думић, “НАСЕЉАВАЊЕ ВЛАХА У БРАНИЧЕВУ У XVIII ВЕКУ”, на научном скупу: Млава у миту и историји, Центар за митолошке студије Србије, (одржан у Петровцу на Млави 4. маја 2012. г.), (Митолошки зборник 26, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2012, 285-340)
 55. Небојша Ђокић, Миломир Стевић, “ЗАОВА, ЈЕДИНИ ЖЕНСКИ МАНАСТИР У СРБИЈИ КЊАЗА МИЛОША”, на научном скупу: Млава у миту и историји, Центар за митолошке студије Србије, (одржан у Петровцу на Млави 4. маја 2012. г.), (Митолошки зборник 26, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2012, 365 – 378)
 56. Небојша Ђокић, “ОДНОС СНАГА У СРПСКО ТУРСКОМ РАТУ 1876. ГОДИНЕ”, на научном скупу: Креветска битка и Српско – турски ратови 1876 – 1878, Историјски институт Беогрда, Историјски архив Београд (одржан у Каонику 19. и 20. октобра 1996. г. ed. Владимир Стојанчевић), (Креветска битка и Српско – турски ратови 1876 – 1878, Београд – Крушевца 2012, 143 – 186.
 57. Небојша Ђокић, Сања Љубисављевић, “Карађорђе као командант 1809. године”, на научном скупу: Карађорђе – корифеј Првог српског устанка, Центар за митолошке студије Србије, (одржан у Рачи крагујевачкој 15. новембра 2012. г.), (Митолошки зборник 27, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2012, 191 – 218)
 58. Оливера Думић, Небојша Ђокић, “боравак карађорђев у ресави пред избијање устанка”, на научном скупу: Карађорђе – корифеј Првог српског устанка, Центар за митолошке студије Србије, (одржан у Рачи крагујевачкој 15. новембра 2012. г.), (Митолошки зборник 27, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2012, 167 – 190)
 59. Миломир Стевић, Небојша Ђокић, “крушевачке цркве у време првог српског устанка”, на научном скупу: Карађорђе – корифеј Првог српског устанка, Центар за митолошке студије Србије, (одржан у Рачи крагујевачкој 15. новембра 2012. г.), (Митолошки зборник 27, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2012, 407 – 426)
 60. Оливера Думић, Небојша Ђокић, “цркве у сибници, рогачи и стојнику у xviii и xix веку”, на научном скупу: Космај и његова подгорина, Центар за митолошке студије Србије, (одржан у Споту крагујевачкој 31. маја 2013. г.), (Митолошки зборник 28, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2013, 337 – 370)
 61. Сања Љубисављевић, Небојша Ђокић, “попис свештеника мирског и монашког реда у оркужју београдском 1836. и 1841. године”, на научном скупу: Космај и његова подгорина, Центар за митолошке студије Србије, (одржан у Споту крагујевачкој 31. маја 2013. г.), (Митолошки зборник 28, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2013, 261 – 290)
 62. Миломир Стевић, Небојша Ђокић, “списак црквиј находећи се у окружју београдском, и описаније сваке цркве понаосоБ у цјелом њеном састојанију из 1836. године”, на научном скупу: Космај и његова подгорина, Центар за митолошке студије Србије, (одржан у Сoпоту 31. маја 2013. г.), (Митолошки зборник 28, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2013, 213 – 260)
 63. Оливера М. Думић, Небојша Д. Ђокић, “ОД ТРГА ОРАШЈЕ ДО ДЕСПОТОВЦА”, на научном скупу: Професор доктор Гордана Јовановић, Центар за митолошке студије Србије, (одржан у Деспотовцу 15. јуна 2013. г.), (Митолошки зборник 29, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2013, 557 – 572)
 64. Мирослав М. Поповић, Небојша Д. Ђокић, “Прилог историји манастира Горњака у XVIII и XIX веку”, на научном скупу: Хомоље у миту и историји, Центар за митолошке студије Србије, (одржан у Жагубици 24. септембра 2013. г.), (Митолошки зборник 30, Центар за митолошке студије Србије, Рача 2013, 255 – 277).
 65. Оливера М. Думић, Небојша Д. Ђокић, “ЕТНИЧКИ САСТАВ СТАНОВНИШТВА У ХОМОЉУ у XVIII и ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XIX векА”, на научном скупу: Хомоље у миту и историји, Центар за митолошке студије Србије, (одржан у Жагубици 24. септембра 2013. г.), (Митолошки зборник 30, Центар за митолошке студије Србије, Рача 2013, 255 – 277)
 66. Сања Р. Љубисављевић, Небојша Д. Ђокић, “СРЕДЊОВЕКОВНИ ТРГ ГОСПОЂИНЦИ И ТРШКА ЦРКВА”, на научном скупу: Хомоље у миту и историји, Центар за митолошке студије Србије, (одржан у Жагубици 24. септембра 2013. г.), (Митолошки зборник 30, Центар за митолошке студије Србије, Рача 2013, 187 – 210)
 67. Радован Радовановић, Небојша Ђокић, “Министри унутрашњих дела Краљевине Србије за време владавине Милана и Александра Обреновића”, тематски зборник: Структура и функционисање полицијске организације традиција, стање и перспективе II, Криминалистичко полицијска академија Београд 2013, 19 – 42
 68. Радован Радовановић, Небојша Ђокић, “ОД АВИО – СЛУЖБЕ САВЕЗНОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ ДО АВИО – СЕРВИСА САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА”, тематски зборник: Структура и функционисање полицијске организације традиција, стање и перспективе II, Криминалистичко полицијска академија Београд 2013, 61 – 72
 69. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “Капија Поморавља у време Стефана Немање”, на научном скупу: Часни крст великог жупана Стефана Немање – 1113 – 2013, Центар за митолошке студије Србије, (одржан у Рачи 15. новембра 2013. г.), (Митолошки зборник 31, Центар за митолошке студије Србије, Рача 2013, 329 – 372
 70. Сања Љубисављевић, Небојша Ђокић, “Велики жупан Немања у старом руском Хронографу”, на научном скупу: Часни крст великог жупана Стефана Немање – 1113 – 2013, Центар за митолошке студије Србије, (одржан у Рачи 15. новембра 2013. г.), (Митолошки зборник 31, Центар за митолошке студије Србије, Рача 2013, 383 – 396.
 71. Радован В. Радовановић, Небојша Д. Ђокић, “БЕЗБЕДНОСНЕ СЛУЖБЕ ТРЕЋЕГ РАЈХА У СРБИЈИ ТОКОМ ЛЕТА 1941. ГОДИНЕ”, тематски зборник: Структура и функционисање полицијске организације традиција, стање и перспективе III, Криминалистичко полицијска академија Београд 2014, 149 – 170.
 72. Радован В. Радовановић, Небојша Д. Ђокић, “СТРЕЉАЧКО НАОРУЖА-ЊЕ ВОЈСКЕ, ЖАНДАРМЕРИЈЕ И ПОЛИЦИЈЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ”, тематски зборник: Структура и функционисање полицијске организације традиција, стање и перспективе III, Криминалистичко полицијска академија Београд 2014, 181 – 196.
 73. Небојша Д. Ђокић, Радован Радовановић, “Ослобођење Шумадије и Поморавља октобра 1918. године”, на научном скупу: Шумадија – историја и мит, Митолошки зборник 33, Центар за митолошке студије Србије, Рача 2014, 393 – 430.
 74. Драгана Ј. Јањић, Небојша Д. Ђокић, “Никољска црква у Шаторњи у Књажевини Србији”, на научном скупу: Шумадија – историја и мит, Митолошки зборник 33, Центар за митолошке студије Србије, Рача 2014, 529 – 544.
 75. Оливера М. Думић, Небојша Д. Ђокић, “Мање познати манастири Шумадије Денковац, Дивостин, Ралетинац, Саринац и Св. преподобни Јов из Прекопече”, на научном скупу: Шумадија – историја и мит, Митолошки зборник 33, Центар за митолошке студије Србије, Рача 2014, 545 – 566.
 76. Небојша Ђокић, Радован Радовановић, “Прилози за историју Војнотехничког завода у Крагујевцу између два светска рата”, у: Крагујевац и Шумадија од 1914. до 1941. године (зборник радова са научног скупа одржаног 30. новембра 2012. године у Крагујевцу), Крагујевац 2014, 103 – 176

 

в) зборници радова

 1. Небојша Ђокић, “САВЕЗНИЧКА ПОМОЋ ТЕХНИЧКОЈ МОДЕРНИЗАЦИЈИ СРПСКЕ ВОЈСКЕ 1915. ГОДИНЕ”, у: Зборник Матице српске за историју бр. 55, Нови Сад, 1997, 183-196, resume (engleski, francuski, ruski, nemački)
 2. Небојша Ђокић, “ДОБРОВОЉЦИ НА ДРИНИ”, у: Зборник за историју Босне и Херцеговине 4, САНУ Одбор за историју Босне и Херцеговине, Београд, 2004, 223-239 (resume енглески)
 3. Небојша Ђокић, “БОРБЕ НА САВИ И ДУНАВУ ТОКОМ ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА”, у: Зборник Матице српске за историју бр. 69/70, Нови Сад, 2004, 49-60, resume (engleski, francuski, ruski, nemački)
 4. Небојша Ђокић, “”СЛАВЕНОСРПСКИ” МАНАСТИР СВЕТИ ЈОВАН БИГОРСКИ ДО ОСЛОБОЂЕЊА 1912. ГОДИНЕ”, у: Вардарски зборник 6, САНУ Одбор за историју Босне и Херцеговине, Београд, 2008, 77-100 (resume енглески)
 5. Оливера Думић, Небојша Ђокић, “ПРВИ ЛЕТ ЈЕДНОГ СРПСКОГ ПИЛОТА НА СРПСКОМ АВИОНУ”, у: Вардарски зборник 6, САНУ Одбор за историју Босне и Херцеговине, Београд, 2008, 227-236 (resume енглески)

г) радови у научној и стручној периодици

 1. Душан Рашковић, Небојша Ђокић, “РЕЗУЛТАТИ РЕКОГНОСЦИРАЊА АНТИЧКИХ НАЛАЗИШТА И КОМУНИКАЦИЈА НА ПОДРУЧЈУ ЈУЖНОГ ТЕМНИЋА”, у: Гласник Српског археолошког друштва 13, Београд, 1997, 135-146
 2. Neбojša Đokić, “SRPSKO TURSKI RAT 1876 (ODNOS SNAGA)”, у: Vojnoistorijski glasnik 3/1998, Бeograd, 62-84, resume (engleski, francuski, ruski, nemački)
 3. Небојша Ђокић, “ДУПЉАЈСКА КОЛИЦА” у: Лет – Часопис за историју ваздухопловства бр. 1, Музеј Југословенског ваздухопловства, Београд, 1998, 58-62, resume engleski и руски
 4. Небојша Ђокић, “РАДОЈЕ РАКА ЉУТОВАЦ” у: Лет – Часопис за историју ваздухопловства бр. 1, Музеј Југословенског ваздухопловства, Београд, 1998, 254-256
 5. Neбojša Đokić, “OFANZIVA GENERALA ENEJA SILVIJA PIKOLIMINIJA U JUŽNOJ SRBIJI 1689”, u: Vojno-istorijski glasnik 1-3/1999, Бeograd, 13-20, resume (engleski, francuski, ruski, nemački)
 6. Небојша Ђокић, “ПРВО УСПЕШНО ЛЕТЕЊЕ АВИОНОМ У БЕОГРАДУ”, у: Годишњак града Београда XLV-XLVI, Београд, 1998/1999, 219-230, resume (engleski)
 7. Небојша Ђокић, “ПОМОЋ РУСИЈЕ СРБИЈИ У СТВАРАЊУ ВАЗДУХОПЛОВСТВА 1901-1915”, у: Лет – Часопис за историју ваздухопловства бр. 2, Музеј Југословенског ваздухопловства, Београд, 2000, 6-20, resume (engleski)
 8. Небојша Ђокић, “АРТИЉЕРИЈСКА ОРУЂА СРПСКЕ ВОЈСКЕ СЕПТЕМБРА 1918. ГОДИНЕ”, у: Добровољачки гласник бр. 15, Београд, 2000, 254-258
 9. Небојша Ђокић, “АРХИМАНДРИТ МИХАИЛО (УРОШЕВИЋ) И НАБАВКА ПРВОГ СРПСКОГ АВИОНА”, у: Каленић бр. 3 за 2000, Крагујевац, 2000, 16-20, resume (ruski)
 10. Nebojša Đokić, “NESTANAK AUSTROUGARSKE DUNAVSKE RATNE FLOTILE I STVARANJE SRPSKE REČNE RATNE FLOTILE 1918-1919. GODINE”, u: Vojnoistorijski glasnik бr. 1-2/2001, 83-100, resume (engleski, ruski, francuski, nemački)
 11. Небојша Ђокић, “ДУШАНОВА СРБИЈА – ПРАВНА ДРЖАВА”, у: Добровољачки гласник бр. 18, Београд, 2001, 52-58
 12. Небојша Ђокић, “ПРОДОР ЈОВАНА ПАНИЋА НА МАЈЕВИЦУ СЕПТЕМБРА 1875. ГОДИНЕ”, у: Српска вила бр. 14, Бијељина, октобар 2001, 28 – 43
 13. Небојша Ђокић, “ОСНИВАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВНЕ КОМАНДЕ СРПСКЕ ВОЈСКЕ” у: Војни информатор бр. 5 – 6, децембар 2001, ВИНЦ, Београд, 221 – 224
 14. Небојша Ђокић, “НАСТАНАК ОКЛОПНИХ ЈЕДИНИЦА – НАПАД НА КРАЉЕВО”, у: Војни информатор бр. 5 – 6, децембар 2001, ВИНЦ, Београд, 229 – 230
 15. Небојша Ђокић, “НАПАД ПРИНЦА МУСЕ НА СРБИЈУ 1413. ГОДИНЕ”, у: Браничевски гласник бр. 1/ 2002, Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине, Пожаревац, 2002, 23-38, ресуме (енглески)
 16. Neбojša Djokič, “FRANCOUZSKA LETKA MF. S99 V SRБSKU V ROCE 1915”, у: HPM бr. 2/2002, Praha, 17-22, tekst na češkom – (resume engleski)
 17. Небојша Ђокић, “НАСТАНАК СРПСКЕ РЕЧНЕ РАТНЕ ФЛОТИЛЕ (1804-1813)”, у: Војни информатор, Београд, бр. 1-2/2002, ВИНЦ, Београд, 189- 193
 18. Небојша Ђокић, “ПРОТИВАВИОНСКА ОДБРАНА У СРБИЈИ 1915.”, у: Војни информатор, Београд, бр. 4-5/2002, ВИНЦ, Београд, 245-248
 19. Небојша Ђокић, “ГОЛУБИЈА ПОШТА У СРПСКОЈ ВОЈСЦИ”, у: Војни информатор, Београд, бр. 6/2002, ВИНЦ, Београд, 157-158
 20. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “МИЉКОВ МАНАСТИР”, у: Гласник – Службени лист српске православне цркве бр. 10/октобар 2003, Београд, 2003, 227-235
 21. Небојша Ђокић, “ДУХОВНИ ЖИВОТ У ВАРВАРИНУ И ОКОЛИНИ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА”, у: Корени бр. 1 (за 2003. г.), Историјски архив у Јагодини, Јагодина, 2003, с. 77-96, ресуме (енглески)
 22. Небојша Ђокић, “СВ. НЕСТОР У ВИТКОВЦУ”, у: Расински анали бр. 1 (за 2003. г.), Историјски архив у Крушевцу, Крушевац, 2003, 87-112
 23. Небојша Ђокић, “ПРОТА ДРАГОМИР ЈАКОВЉЕВИЋ – СКИЦА ЗА ЈЕДАН ПОРТРЕТ”, у: Расински анали бр. 1 (за 2003. г.), Историјски архив у Крушевцу, Крушевац, 2003. г. , 179-180
 24. Небојша Ђокић, “СРПСКО-ТУРСКИ РАТ 1876. ГОДИНЕ” у: Војни информатор бр. 4/2003, ВИНЦ, Београд, 2003, 105-122
 25. Небојша Ђокић, “РАЗВОЈ СРПСКЕ ВОЈСКЕ У XIX ВЕКУ”, у: Војни информатор бр. 4/2003, ВИНЦ, Београд, 2003, 159-165
 26. Небојша Ђокић, “БОРБЕ ЦРНОГОРАЦА СА ТУРСКОМ ФЛОТОМ У РАТУ 1876/78”, у: Војни информатор бр. 1-2/2003, ВИНЦ, Београд, 2003, 169-173
 27. Небојша Ђокић, “ЗАЧЕЦИ ВОЈНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА”, у: Војни информатор бр. 5-6/2003, ВИНЦ, Београд, 155-166
 28. Небојша Ђокић, “СРПСКА ВАЗДУХОПЛОВНА КОМАНДА 1915. ГОДИНЕ”, у: Браничевски гласник бр. 2 – Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине, Пожаревац, 2004, 51-114, (resume енглески)
 29. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “ХРАМ УСПЕНИЈЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ВАРВАРИНУ – ОД ТЕМНИЋСКОГ ЗАПИСА ДО ДРУГЕ ВЛАДЕ МИЛОША ОБРЕНОВИЋА”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 3/март 2004, 89-96
 30. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “ХРАМ УСПЕНИЈЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ВАРВАРИНУ – ОД ТЕМНИЋСКОГ ЗАПИСА ДО ДРУГЕ ВЛАДЕ МИЛОША ОБРЕНОВИЋА”, (наставак из претходног броја) у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 4/април 2004, 109-115
 31. Небојша Ђокић, “СРПСКА ВОЈСКА У ВРЕМЕ ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА”, у: Војни информатор бр. 1-2 јануар – април/2004, ВИНЦ, Београд, 2004, 113 – 120
 32. Небојша Ђокић, “КОМАНДА ПЛОВИДБЕ НА ДУНАВУ”, у: Војни информатор бр. 3 мај-јун/2004, ВИНЦ, Београд, 2004, 133 – 139
 33. Небојша Ђокић, “РАКЕТНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПВО У ЈНА”, у: Војни информатор бр. 3 мај-јун/2004, ВИНЦ, Београд, 2004, 140-141
 34. Небојша Ђокић, “150 ГОДИНА ОД ПРВЕ СЕРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПОВА У СРБИЈИ”, у: Расински анали бр. 2 (за 2004), Историјски архив – Крушевац, Крушевац, 2004, 48-55
 35. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “МАНАСТИР МРЗЕНИЦА”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 10/октобар 2004, 269-270
 36. Небојша Ђокић, “КАДА ЈЕ САГРАЂЕНА ЦРКВА У КЛАДОВУ”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 12/децембар 2004, 334-335
 37. Небојша Ђокић, “НЕКОЛИКО ПОДАТАКА О ОСНИВАЊУ МАНАСТИРА СТРМАЦ”, у: Гласник Српске православне цркве бр. 2 фебруар 2005, 52
 38. др Недељко Радосављевић, мр Небојша Ђокић, “ЦРКВА СВЕТОГ АРХИЂАКОНА СТЕФАНА У СВИЛЕУВИ, У ПОПИСУ ИЗ 1837.” у: СвилеуваГодишњак 3, Свилеува, 2005, 157-162
 39. мр Небојша Ђокић, Оливера Думић, “ЈЕДАН ПОКУШАЈ ОБНОВЕ МАНАСТИРА КОПОРИН”, у: Гласник Српске православне цркве бр. 7 јули 2005, 202-203
 40. мр Небојша Ђокић, Оливера Думић, “ЦРКВА СВ. ЈОВАНА ГЛАВОСЕКА У СТЕВАНЦУ КОД СТАЛАЋА”, у: Гласник Српске православне цркве бр. 9 сптембар 2005, 260-262
 41. мр Небојша Ђокић, Оливера Думић, “ЦРКВА СВ. ЈОВАНА ГЛАВОСЕКА У СТЕВАНЦУ КОД СТАЛАЋА” (наставак из претходног броја), у: Гласник Српске православне цркве бр. 10 октобар 2005, 286-290
 42. мр Небојша Ђокић, Оливера Думић, “ЦРКВА СВ. ЈОВАНА ГЛАВОСЕКА У СТЕВАНЦУ КОД СТАЛАЋА” (наставак из претходног броја), у: Гласник Српске православне цркве бр. 11 новембар 2005, 310-312
 43. Љуба Поповић, Небојша Ђокић, Миломир Стевић, “ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ИСТОРИЈЕ МАНАСТИРА НАУПАРЕ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА”, у: Расински анали бр. 3 (за 2005), Историјски архив – Крушевац, Крушевац, 2005, 29-41
 44. Небојша Ђокић, Миломир Стевић, “КРАЋИ ПРИЛОЗИ ИСТОРИЈИ ГРАДА СТАЛАЋА”, у: Расински анали бр. 3 (за 2005), Историјски архив – Крушевац, Крушевац, 2005, 44-62
 45. Небојша Ђокић, “ПОПИС ЦРКАВА И МАНАСТИРА У ОКРУЖЈУ КРУШЕВАЧКОМ 1836. ГОДИНЕ”, у: Расински анали бр. 3 (за 2005), Историјски архив – Крушевац, Крушевац, 2005, 266-274
 46. Небојша Ђокић, “ПОПИС СВЕШТЕНИКА МИРСКОГ И МОНАШКОГ РЕДА У АЛЕКСИНАЧКОМ ПРОТОПРЕЗВИТЕРИЈАТУ 1836. ГОДИНЕ”, у: Расински анали бр. 3 (за 2005), Историјски архив – Крушевац, Крушевац, 2005, 275-277
 47. Миломир Стевић, Небојша Ђокић, “ПОПИС ЦРКАВА И МАНАСТИРА У ОКРУЖЈУ КРУШЕВАЧКОМ 1837. ГОДИНЕ”, у: Расински анали бр. 3 (за 2005), Историјски архив – Крушевац, Крушевац, 2005, 278-279
 48. Небојша Ђокић, Миломир Стевић, “ПОИМЕНИЧНИ ПОПИС ПАРОХИЈЕ МАНАСТИРА СВЕТИ РОМАН ИЗ 1836. ГОДИНЕ”, у: Расински анали бр. 3 (за 2005), Историјски архив – Крушевац, Крушевац, 2005, 284-292
 49. Небојша Ђокић, “ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ХРАМА РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ИВКОВАЧКОМ ПРЊАВОРУ”, у: Корени бр. 3 (за 2005), Историјски архив у Јагодини, Јагодина, 2005, с. 83-88, resume (енглески)
 50. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ЈАГОДИНСКОМ ОКРУГУ 1836. ГОДИНЕ (ПО ПОДАЦИМА ТРИ ПОПИСА ИЗ 1836. ГОДИНЕ)”, у: Корени бр. 3 (за 2005), Историјски архив у Јагодини, Јагодина, 2005, с. 137-168
 51. Мр Небојша Ђокић, “ПОДМОРНИЦЕ РАТНЕ МОРНАРИЦЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ”, у: Нови Гласник бр. 3 (јул-септембар) 2005, 99-104
 52. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “НОВИ ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЈУ ЦРКВЕ У ГОРОВИЧУ – (ЖАБАРИ – АРХИЈЕРЕЈСКО НАМЕСНИШТВО ОПЛЕНАЧКО)”, у: Шумадијски анали бр. 2 (2005), Крагујевац, 2005, 60-65, resume (енглески)
 53. Небојша Ђокић, Радован Радовановић, “ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ ВОЈНОТЕХНИЧКОГ ЗАВОДА У КРАГУЈЕВЦУ”, у: Шумадијски анали бр. 2 (2005), Крагујевац, 2005, 66-92, resume (енглески)
 54. Небојша Ђокић, “ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК КАО РАТ И КОАЛИЦИОНИ РАТ”, у: 1804 – Часопис Задужбинског друштва “Први срспки устанак” Орашац бр. 2 фебруар 2006, 28-30
 55. Оливера Думић, Небојша Ђокић, “МАНАСТИР ТОМИЋ”, у: Гласник Српске православне цркве бр. 3 март 2006, 94-96
 56. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “НОВИ ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЈУ ЦРКВЕ У ГОРОВИЧУ – (ЖАБАРИ – АРХИЈЕРЕЈСКО НАМЕСНИШТВО ОПЛЕНАЧКО)”, у: Гласник Српске православне цркве бр. 4 април 2006, 134-137
 57. мр Небојша Ђокић, “ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ МАНАСТИРА ВОЉАВЧЕ”, у: Шумадијски записи III, Музеј у Аранђеловцу, Аранђеловац, 2006, 243-290 (Summary на енглеском)
 58. мр Небојша Ђокић, доц др Радован Радовановић, Миломир Стевић, “НАБАВКЕ НАОРУЖАЊА И ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ИЗ ПОЉСКЕ, ИТАЛИЈЕ И САД”, у: Расински анали бр. 4, (за 2006), Крушевац, 2006, 27-46
 59. мр Небојша Ђокић, Миломир Стевић, Оливера Думић, “КРАТКИ ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ ЦРКАВА У ЖУПИ И ОКОЛИНИ У XIX ВЕКУ”, у: Расински анали бр. 4, (за 2006), Крушевац, 2006, 95-112
 60. мр Небојша Ђокић, “ХРАМ СВЕТОГ ПЕТРА И ПАВЛА У КРИВОЈ РЕЦИ”, у: Расински анали бр. 4, (за 2006), Крушевац, 2006, 191-196
 61. мр Небојша Ђокић, Миломир Стевић, “СПИСАК ПРИЛОГА КЊАЗА МИЛОША ДАТИХ ЗА ЗИДАЊЕ ЦРКАВА И МАНАСТИРА”, у: Расински анали бр. 4, (за 2006), Крушевац, 2006, 219-220
 62. мр Небојша Ђокић, “ПОПИС ЦРКАВА И МАНАСТИРА У ОКРУЖЈУ АЛЕКСИНАЧКОМ 1836. ГОДИНЕ”, у: Расински анали бр. 4, (за 2006), Крушевац, 2006, 221-228
 63. мр Небојша Ђокић, Оливера Думић, “ОБНАВЉАЊЕ МАНАСТИРА НАУПАРЕ У ВРЕМЕ ПРВЕ ВЛАДЕ КЊАЗА МИЛОША”, у: Гласник Српске православне цркве бр. 6 јун 2006, 185-192
 64. Оливера Думић, Небојша Ђокић, “ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ЦРКВЕ У СВИЛАЈНЦУ”, у: Гласник Српске православне цркве бр. 7 јули 2006, 214-220
 65. Оливера Думић, Небојша Ђокић, “РУСКИ МОНАСИ У МИЉКОВОМ МАНАСТИРУ”, у: Корени бр. 4 (за 2006), Историјски архив у Јагодини, Јагодина, 2006, с. 137-147 (resume енглески)
 66. Небојша Ђокић, “ВОЈНОУПРАВНИ КОМАНДАНТ У СРБИЈИ 1941. ГОДИНЕ”, у: Корени бр. 4 (за 2006), Историјски архив у Јагодини, Јагодина, 2006, с. 251-271
 67. Небојша Ђокић, “ДВЕ ТАПИЈЕ НА ИМАЊЕ МАНАСТИРА ВОЉАВЧЕ ИЗ XVIII ВЕКА”, у: Каленић бр. 5/2006, Крагујевац, 2006, 37-38; (Преузети делови из: мр Небојша Ђокић, “ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ МАНАСТИРА ВОЉАВЧЕ”, у: Шумадијски записи III, Музеј у Аранђеловцу, Аранђеловац, 2006, 243-290)
 68. Небојша Ђокић, Радован Радовановић, “СТВАРАЊЕ СРПСКЕ ВАЗДУХОПЛОВНЕ КОМАНДЕ”, у: Зборник број 15, Народни музеј Ниш, Ниш, 2006, 141-171 (Summary енглески)
 69. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ МАНАСТИРА РАЈИНОВАЦ”, у: Гласник Српске православне цркве бр. 3 март 2007, 94-97
 70. mr Neбojša Đokić, “PRILOG ISTORIJI MANASTRA SVETE PETKE U IZVORU KOD PARAЋINA”, u: Rasinski anali бr. 5, (za 2007. godinu), Kruševac, 2007. g, 39-52
 71. мр Небојша Ђокић, Миломир Стевић, “НАБАВКА ОКЛОПНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЧЕХОСЛОВАЧКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ”, у: Расински анали бр. 5, (за 2007. годину), Крушевац, 2007, 79-88
 72. Оливера Думић, мр Небојша Ђокић, “ПОРЕКЛО ИМЕНА ТЕМНИЋ”, у: Расински анали бр. 5, (за 2007. годину), Крушевац, 2007, 149-152
 73. мр Небојша Ђокић, Миломир Стевић, “ПОПИС ЦРКАВА И МАНАСТИРА У ОКРУЖЈУ ЧАЧАНСКОМ 1836. ГОДИНЕ”, у: Расински анали бр. 5, (за 2007. годину), Крушевац, 2007, 275-296
 74. мр Небојша Ђокић, Оливера Думић, “ПОПИС СВЕШТЕНИКА МИРСКОГ И МОНАШКОГ РЕДА У ОКРУЖЈУ КРУШЕВАЧКОМ 1836. ГОДИНЕ”, у: Расински анали бр. 5, (за 2007. годину), Крушевац, 2007, 297-310
 75. мр Небојша Ђокић, “СВОЈЕВОЉЦИ НА ДРИНИ 1875. ГОДИНЕ”, у: Добровољачки гласник бр. 29 (јун) 2007, Београд, 99-111
 76. мр Небојша Ђокић, “ГРАНИЦЕ БРАНИЧЕВСКЕ ЕПАРХИЈЕ У XI И XII ВЕКУ”, у: Саборност бр. 1/2007, Пожаревац 2007, 99-111
 77. мр Небојша Ђокић, “ПОЖАРЕВАЧКЕ ЦРКВЕ”, у: Гласник Српске православне цркве бр. 6 јун 2007, 191-199
 78. Небојша Ђокић, Душан Рашковић, “ГРАД СТАЛАЋ КАПИЈА ПОМОРАВЉА”, у: Весник – Војни музеј бр.34, Београд 2007, 11-28
 79. Радован Радовановић, Небојша Ђокић, “АРТИЉЕРИЈСКА ОРУЂА И МИНОБАЦАЧИ СРПСКЕ ВОЈСКЕ У ВРЕМЕ ЗАВРШНИХ БОРБИ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ СРБИЈЕ 1918. ГОДИНЕ”, у: Весник – Војни музеј бр.34, Београд 2007, 73-76 (resume енглески)
 80. Небојша Ђокић, “”СЛАВЕНОСРПСКИ” МАНАСТИР СВЕТИ ЈОВАН БИГОРСКИ ДО ОСЛОБОЂЕЊА 1912. ГОДИНЕ”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 7/јули 2007, 205-221
 81. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “МАНАСТИР МРЗЕНИЦА”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 8/август 2007, 233
 82. др Драган Алексић, мр Небојша Ђокић, “НАБАВКА ВАЗДУХОПЛОВНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ ЧЕХОСЛОВАЧКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВАЗДУХОПЛОВСТВА ВОЈСКЕ И МОРНАРИЦЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ”, у: Токови историје бр.1-2/2007, Београд 2007, 43-64
 83. Небојша Ђокић, “КАДА ЈЕ САГРАЂЕНА ЦРКВА У КЛАДОВУ”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 9/септембар 2007, 250-252
 84. Небојша Ђокић, “СТАРА ЦРКВА У ПАРАЋИНУ ХРАМ СВ. АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТЕ МАРКА”, у: Корени бр. 5 (за 2007. г.), Историјски архив у Јагодини, Јагодина, 2007, с. 27-40 (resume енглески)
 85. Оливера Думић, Небојша Ђокић, “ГДЕ СЕ НАЛАЗИЛО СЕЛО ОРАШЈЕ У РЕСАВИ”, у: Корени бр. 5 (за 2007. г.), Историјски архив у Јагодини, Јагодина, 2007, с. 41-45 (resume енглески)
 86. Небојша Ђокић, “ОРЕОВИЦА”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 10/октобар 2007, 333-334
 87. Оливера Думић, мр Небојша Ђокић, “ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ МАНАСТИРА ВОЉАВЧЕ”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 2/фебруар 2008, 61-72
 88. Оливера Думић, мр Небојша Ђокић, “ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ МАНАСТИРА ВОЉАВЧЕ”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 3/март 2008, 94-99
 89. мр Небојша Ђокић, “КУШЕЉЕВО – ГЛОГОВАЦ – КУШИЉЕВО, УМИРАЊЕ И РАЂАЊЕ ЈЕДНОГ СЕЛА”, у: Браничевски гласник бр. 5/ 2008, Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине, Пожаревац, 2008, 181-203, ресуме (енглески)
 90. Небојша Ђокић, “ПРЕДАЈА ОРУЖЈА ФРАНЦУСКЕ УГАРСКЕ ВОЈСКЕ ВОЈСЦИ КРАЉЕВИНЕ СХС 1919. ГОДИНЕ”, у: Браничевски гласник бр. 5/ 2008, Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине, Пожаревац, 2008, 293-300, ресуме (енглески)
 91. мр Небојша Ђокић, “ВОЈНОТЕХНИЧКА САРАДЊА РЕПУБЛИКЕ ПОЉСКЕ И КРАЉЕВИНЕ СХС/ЈУГОСЛАВИЈЕ”, у: Токови историје бр.1-2/2008, Београд 2008, 172-195
 92. Небојша Ђокић, “РАТНЕ ОПЕРАЦИЈЕ У ЈУЖНОЈ И СТАРОЈ СРБИЈИ И МАЋЕДОНИЈИ 1689-1690. ГОДИНЕ”, у: Лесковачки зборник XLVIII/ 2008, Лесковац, 2008, 49-78, ресуме (енглески)
 93. Небојша Ђокић, “ЦРКВА СВЕТОГ АГАТОНА У ОБИЛИЋЕВУ”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 5/мај 2008, 156-157
 94. Оливера Думић, мр Небојша Ђокић, “СЕЛО ОРАШЈЕ У ГОРЊОЈ РЕСАВИ”, у: Расински анали бр. 6, (за 2008. годину), Крушевац, 2008, 33-39
 95. мр Небојша Ђокић, “НОВИ ПРИЛОЗИ ЗА БИОГРАФИЈУ СИМЕ ИГУМАНОВА”, у: Расински анали бр. 6, (за 2008. годину), Крушевац, 2008, 23-32
 96. мр Небојша Ђокић, Миломир Стевић, “”EXCERPTA VALESIANA” – “ORIGO CONSTANTNI IMPERATORIS”, АНОНИМНИ ВАЛЕСИЈАН – ПОРЕКЛО ИМПЕРАТОРА КОНСТАНТИНА”, у: Расински анали бр. 6, (за 2008. годину), Крушевац, 2008, 219-224
 97. мр Небојша Ђокић, Миломир Стевић, “ПОПИС ЦРКАВА 1836. ГОДИНЕ У ОКРУГУ РУДНИЧКОМ “, у: Расински анали бр. 6, (за 2008. годину), Крушевац, 2008, 225-232
 98. Небојша Ђокић, “ПРОИЗВОДЊА НАОРУЖАЊА У ВОЈНОТЕХНИЧКОМ ЗАВОДУ У КРАГУЈЕВЦУ ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА”, Весник – Војни музеј бр.35, Београд 2008, 64 – 73
 99. мр Небојша Ђокић, “НОВИ ПРИЛОГ ИЗУЧАВАЊУ РАТНИХ ОПЕРАЦИЈА У ЈУЖНОЈ И СТАРОЈ СРБИЈИ И МАЋЕДОНИЈИ 1689-1690. ГОДИНЕ”, Српска слободарска мисао бр. 75 (јул-август) 2008, Београд 2008, 260-292
 100. Небојша Ђокић, Иван Мијатовић, “БРДСКИ ТОПОВИ ШКОДА 7, 5 ЦМ М 15 И М 28”, Весник – Војни музеј бр.35, Београд 2008, 147 – 150
 101. Небојша Ђокић, “МЕТОХИЈА У ПЕРИОДУ ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА 1804-1813”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 6/јун 2008, 170-175
 102. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ЦРКВЕ ПРЕПОДОБНЕ ПЕТКЕ – ПАРАСКЕВЕ У СУРЧИНУ”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 10/октобар 2008, 259-262
 103. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “СРПСКА ОФАНЗИВА 1809. ГОДИНЕ И БИТКА НА КАМЕНИЦИ”, у: Зборник број 16 – 17, Народни музеј Ниш, Ниш, 2008, 185-208 (Summary енглески)
 104. Оливера Думић, Небојша Ђокић, “ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ЦРКВЕ СВЕТЕ ПАРАСКЕВЕ У БОЉЕВЦИМА”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 6/јун 2009, 162-168
 105. Небојша Ђокић, “НАБАВКА НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ ИЗ ИТАЛИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ КРАЉЕВИНЕ СХС/ЈУГОСЛАВИЈЕ”, у: Браничевски гласник бр. 6, Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине, Пожаревац, 2009, 99-144, ресуме (енглески)
 106. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “БЕЖАНИЈСКА ЦРКВА”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 7/јули 2009, 193-197
 107. Небојша Ђокић, “ЗАОВА”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 8/август 2009, 208-212
 108. Небојша Ђокић, “СВЕТИ ЛУКА СЛАВА РЕЧНЕ РАТНЕ ФЛОТИЛЕ”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 10/октобар 2009, 271
 109. Небојша Ђокић, “О ОСНИВАЊУ “ХРАНИЛИШТА ЗА ЦРКВЕНЕ И МАНАСТИРСКЕ СТАРИНЕ””, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 10/октобар 2009, 271
 110. мр Небојша Ђокић, “ВОЈНОТЕХНИЧКА САРАДЊА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И САД”, у: Токови историје бр.1-2/2009, Београд 2009, 129-162
 111. Небојша Ђокић, Радован Радовановић, “БОРБЕ НА САВИ И ДУНАВУ 1914-1915. ГОДИНЕ”, Весник – Војни музеј бр. 36, Београд 2009, 154-167
 112. Иван Мијатовић, Небојша Ђокић, “НАБАВКА ЧЕХОСЛОВАЧКОГ НАОРУЖАЊА ЗА ПОТРЕБЕ КОВ КРАЉЕВИНЕ СХС/ЈУГОСЛАВИЈЕ”, Весник – Војни музеј бр. 36, Београд 2009, 178 – 197
 113. мр Небојша Ђокић, “БОРБЕ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ ПОМОРАВЉА ОКТОБРА 1918. ГОДИНЕ”, Српска слободарска мисао бр. 82 (јули-август) 2009, Београд 2009, 227-272
 114. мр Небојша Ђокић, “ОФАНЗИВНЕ ОПЕРАЦИЈЕ СРСКИХ УСТАНИКА КА БОСНИ И РАШКОЈ ОБЛАСТИ У ПЕРИОДУ ОД 1806 ДО 1809. ГОДИНЕ”, Српска слободарска мисао бр. 83 (септембар-октобар) 2009, Београд 2009, 17-64
 115. Небојша Ђокић, “ВОЈНОУПРАВНИ КОМАНДАНТ У СРБИЈИ И КОМАНДАНТ СРБИЈЕ”, у: Лесковачки зборник L/ 2010, Лесковац, 2010, 289-338, ресуме (енглески)
 116. мр Небојша Ђокић, “ВАЗДУХОПЛОВНА САРАДЊА ФРАНЦУСКЕ И ЈУГОСЛАВИЈЕ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА”, Српска слободарска мисао бр. 87 (мај-јун) 2010, Београд 2010, 11-194
 117. Небојша Ђокић, “Ратне операције на Моравском војишту 1876. године – Ново виђење”, Весник – Војни музеј бр. 37, Београд 2010, 51-73, resume (енглески)
 118. мр Небојша Ђокић, Оливера Думић, “ЦРКВА БРВНАРА У ЛАПОВУ”, Каленић бр. 3/2010, Крагујевац 2010, 25 – 27
 119. мр Небојша Ђокић,”ХРАМ СОШЕСТВИЈА СВЈАТАГО ДУХА У ВАРОШИ КРАГУЈЕВЦУ”, Каленић бр. 4/2010, Крагујевац 2010, 35 – 38
 120. мр Небојша Ђокић,”ХРАМ СОШЕСТВИЈА СВЈАТАГО ДУХА У ВАРОШИ КРАГУЈЕВЦУ”, Каленић бр. 5/2010, Крагујевац 2010, 28 – 30
 121. мр Небојша Ђокић, Оливера Думић, “ЕТНИЧКИ САСТАВ СТАНОВНИШТВА НА ПРОСТОРУ ДАНАШЊЕ БРАНИЧЕВСКЕ ЕПАРХИЈЕ У XVIII ВЕКУ”, у: Браничевски гласник бр. 7, Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине, Пожаревац, 2010, 82-133, ресуме (енглески)
 122. мр Небојша Ђокић,”JОШ НЕШТО О МАНАСТИРУ ПАВЛОВЦУ НА КОСМАЈУ”, Каленић бр. 6/2010, Крагујевац 2010, 34
 123. мр Небојша Ђокић, “Прилог историји храма – Црква Св. НиколАја у Степањи”, у: 1804 – Часопис Задужбинског друштва “Први срспки устанак” Орашац бр. 9 – 10 фебруар 2011, 28-30
 124. мр Небојша Ђокић, “ЦРКВА У КРИВОЈ РЕЦИ”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 3/март 2011, 93-96
 125. Небојша Ђокић, Олвера Думић, “Јашуњски манастири и духовни живот у Лесковцу у XIX и првој половини XX века”, у: Лесковачки зборник LI/2011, Лесковац 2011, 97-120 ресуме (енглески)
 126. Небојша Ђокић, “ЦРКВА У ДОЊЕМ ЦРНИЉЕВУ”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 4/април 2011, 139-141
 127. Небојша Ђокић, “СТАРЕ ПАРАЋИНСКЕ ЦРКВЕ”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 5/мај 2011, 165-169
 128. Мр Небојша Ђокић, Драган Савић, “ПРИЛОГ ИЗУЧАВАЊУ НЕМАЧКОГ ОКУПАЦИОНОГ СИСТЕМА У СРБИЈИ 1941. ГОДИНЕ”, у: Шумадијски анали бр. 6 (2011), Крагујевац, 2011, 120-142, resume (енглески)
 129. мр Небојша Ђокић, Радован Радовановић, “НАБАВКЕ НАОРУЖАЊА ИЗ ВАЈМАРСКЕ НЕМАЧКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ КРАЉЕВИНЕ СХС/ЈУГОСЛАВИЈЕ”, Весник – Војни музеј бр. 38, Београд 2011, 143-166, resume (енглески)
 130. Иван Мијатовић, мр Небојша Ђокић, “ЛОВАЧКА АВИЈАЦИЈА ВОЈСКЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ПРАЋЕЊЕ САВРЕМЕНИХ ТРЕНДОВА У НАОРУЖАЊУ – СТЕРЕОТИПИ И ЧИЊЕНИЦЕ”, у: Расински анали бр. 9, (за 2011. годину), Крушевац, 2011, 135 – 168, resume (енглески)
 131. мр Небојша Ђокић, “АВИО СЕРВИС ОРГАНА СФР ЈУГОСЛАВИЈЕ”, у: Расински анали бр. 9, (за 2011. годину), Крушевац, 2011, 205 – 210, resume (енглески)
 132. мр Небојша Ђокић, Оливера Думић, “Списак цркви наодећи у окружју ваљевском и описание сваке цркве понаособ у целом њеном состојанију ИЗ 1836. ГОДИНЕ”, Календар Колубара за 2012, Ваљево 2011, додатак 1 – 35
 133. Миломир Стевић, Небојша Ђокић, “Кожетинска црква у првој половини XIX века”, Жупски зборник 6 – 7, Александровац 2011 – 2012, 31 – 42
 134. мр Небојша Ђокић,”O ОСНИВАЊУ ХРАНИЛИШТА ЗА ЦРКВЕНЕ И МАНАСТИРСКЕ СТАРИНЕ”, Каленић бр. 1/2012, Крагујевац 2012, 14
 135. мр Небојша Ђокић,”О СТРАХУ БОЖЈЕМ У ВОЈЕНОМ ЗАКОНУ ИЗ 1839. ГОДИНЕ”, Каленић бр. 1/2012, Крагујевац 2012, 15
 136. мр Небојша Ђокић, Оливера Думић, “НОВИ ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИУ ЦРКВЕ У ГОРОВИЧУ”, Каленић бр. 1/2012, Крагујевац 2012, 29 – 32
 137. мр Небојша Ђокић, Оливера Думић, “МАНАСТИР ДРАЧА”, Каленић бр. 2/2012, Крагујевац 2012, 32 – 36
 138. Оливера Думић, Небојша Ђокић, “МАНАСТИР РЕСАВА И ТРГ ОРАШЈЕ”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 3/март 2012, 93 – 97
 139. Иван Мијатовић, Небојша Ђокић, “ГРАДСКА И ОПСАДНА АРТИЉЕРИЈА КНЕЖЕВИНЕ И КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ”, Весник – Војни музеј бр. 39, Београд 2012, 101 – 120, resume (енглески)
 140. Небојша Ђокић, “ЛОВАЧКИ АВИОНИ КРАЉЕВИНЕ СХС/ ЈУГОСЛАВИЈЕ ДО ПОЧЕТКА ТРИДЕСЕТИХ ГОДИНА”, Весник – Војни музеј бр. 39, Београд 2012, 229 – 254, resume (енглески)
 141. мр Небојша Ђокић, Оливера Думић, “МАНАСТИР БЛАГОВЕШТЕЊЕ КОД СТРАГАРА – ПРВИ ДЕО”, Каленић бр. 3/2012, Крагујевац 2012, 28 – 33
 142. мр Небојша Ђокић, Оливера Думић, “МАНАСТИР БЛАГОВЕШТЕЊЕ КОД СТРАГАРА – ДРУГИ ДЕО”, Каленић бр. 4/2012, Крагујевац 2012, 24 – 29
 143. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ МАНАСТИРА ДРАЧЕ”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 9/септембар 2012, 272 – 277
 144. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “ПРВИ ПОКУШАЈ ОБНОВЕ МАНАСТИРА ПАВЛОВАЦ И ТРЕСИЈЕ”, Каленић бр. 6/2012, Крагујевац 2012, 28
 145. Оливера Думић, Небојша Ђокић,”ИЗ ИСТОРИЈЕ ЦРКВЕ У ШУМАДИЈСКОЈ ЕПАРХИЈИ – ОСВЕЋЕЊЕ ЦРКВЕ У МЛАДЕНОВЦУ”, Каленић бр. 6/2012, Крагујевац 2012, 38 – 39
 146. Небојша Ђокић,”ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ У БРАЉИНИ”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 10/октобар 2012, 302 – 307
 147. Оливера Думић, мр Небојша Ђокић, “ПРИЛОЗИ ИСТОРИЈИ МАНАСТИРА ЗАОВЕ”, у: Браничевски гласник бр. 8, Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине, Пожаревац, 2012, 83 – 98, ресуме (енглески)
 148. мр Небојша Ђокић, “СРПСКА ПРВА АРМИЈА У ЗАВРШНИМ ОПЕРАЦИЈАМА ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ СРБИЈЕ ОКТОБРА 1918. ГОДИНЕ”, у: Браничевски гласник бр. 8, Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине, Пожаревац, 2012, 117 – 190, ресуме (енглески)
 149. мр Небојша Ђокић, “ДУХОВНИ ЖИВОТ У ПОЖАРЕВЦУ ЗА ВРЕМЕ ПРВЕ ВЛАДЕ КЊАЗА МИЛОША”, у: Записи бр. 1, Годишњак Историјског архива Пожаревац, Пожаревац, 2012, 92 – 103, ресуме (енглески)
 150. мр Небојша Ђокић, проф др Радован Радовановић “НАОРУЖАЊЕ СРПСКЕ ВОЈСКЕ ПРЕД ПРВИ БАЛКАНСКИ РАТ”, у: Записи бр. 1, Годишњак Историјског архива Пожаревац, Пожаревац, 2012, 118 – 132, ресуме (енглески)
 151. мр Небојша Ђокић,”СТАРА БАТОЧИНСКА ЦРКВА ИЗ 1837. ГОДИНЕ”, Каленић бр. 1/2013, Крагујевац 2013, 28 – 29
 152. мр Небојша Ђокић, ” ПОСЕТЕ КРАЉА АЛЕКСАНДРА КАЛЕНИЋУ И ПАТРИЈАРХА ВАРНАВЕ КАЛЕНИЋУ И ЈОШАНИЦИ ТОКОМ 1930. ГОДИНЕ”, Каленић бр. 1/2013, Крагујевац 2013, 35
 153. мр Небојша Ђокић, Оливера Думић, ” МАНАСТИРИ КАО БАРУТАНЕ ЗА ПРВЕ ВЛАДАВИНЕ КЊАЗА МИЛОША”, Каленић бр. 1/2013, Крагујевац 2013, 37
 154. Оливера Думић,Небојша Ђокић,”ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ МАНАСТИРА ЉУБОСТИЊЕ”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 3/март 2013, 104 – 122
 155. Иван Мијатовић, Небојша Ђокић, “ПРВИ ПОКУШАЈИ НАБАВКЕ БРЗОМЕТНИХ ТОПОВА У СРБИЈИ”, Весник – Војни музеј бр. 40, Београд 2013, 161 – 188, resume (енглески)
 156. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “БОРБЕ СРПСКИХ УСТАНИКА СА ОСМАНЛИЈАМА НА ДРИНИ И У РАШКОЈ ОБЛАСТИ 1807. ГОДИНЕ”, Весник – Војни музеј бр. 40, Београд 2013, 59 – 78, resume (енглески)
 157. Небојша Ђокић, Миломир Стевић, “Колико је Немаца погинуло и заробљено у Крушевцу октобра 1944. године”, Расински анали 11, Крушевац 2013, 265 – 288 resume (енглески)
 158. Оливера Думић, Небојша Ђокић, “Крушевачке цркве у средњем веку и за време османске владавине”, Расински анали 11, Крушевац 2013, 93 – 110 resume (енглески)
 159. Сања Љубисављевић, Небојша Ђокић, “Прилог историји цркве Подгорске светих апостола Петра и Павла”, Расински анали 11, Крушевац 2013, 123 – 128
 160. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “Црква светих Константина и Јелене у селу Влашка”, Каленић бр. 3 за 2013, 28 – 30
 161. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “Освећење цркве у Секуричу 8. септембра 1935. године”, Каленић бр. 4 за 2013, 40
 162. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “Прилог историје цркве у Сто-јнику”, Каленић бр. 5 за 2013, 37 – 39
 163. мр Небојша Ђокић, “ХРАМ РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ИВКОВАЧКОМ ПРЊАВОРУ”, Каленић 4 за 2103., Крагујевац 2013, 32 – 37
 164. Небојша Ђокић,Миломир Стевић, “ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ кожети-нске цркве”, у: Гласник – Службени лист Српске православне цркве бр. 9/септембар 2013, 327 – 331
 165. мр Небојша Ђокић, Оливера Думић, “Стратегијски развој српске и аустроугарске војске у лето 1914. године”, Расински анали 12, Крушевац 2014, 7 – 27.
 166. мр Небојша Ђокић, Миломир Стевић, “Из историје манастира Велуће”, Расински анали 12, Крушевац 2014, 423 – 448.
 167. Драгана Ј. Јањић, Небојша Д. Ђокић, “Неколико питања везаних за историју нишке епископије од почетка XVI века до стварања бугарске егзархије средином XIX века”, Баштина 37, Лепосавић 2014, 85 – 122.
 168. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “ЦРКВА У РОГАЧИ У XVIII И XIX ВЕКУ”, Каленић бр. 1 за 2014, 37 – 38
 169. Небојша Ђокић, Оливера Думић, “СИБНИЧКЕ ЦРКВЕ”, Каленић 2 за 2014, Крагујевац 2014, 37 – 41.
 170. Небојша Ђокић, “Сима Андрејевић Игуманов”, Каленић 5 за 2014, 30 – 34.
 171. Небојша Ђокић, “Манастир Грнчарица”, Каленић 6 за 2014, 28 – 31.
 172. Радован Радовановић, Небојша Ђокић, “Ослобођење Пожаревца и околине октобра 1918. године”, Записи 3, Пожаревац 2014, 119 – 134.
 173. Небојша Ђокић, “Наоружање Српске војске на почетку Првог светског рата”, Лесковачки зборник 54, Лесковац 2014, 155 – 206.
 174. Иван Мијатовић, Небојша Ђокић, “Прва набавка Шнајдерових брзометних топова”, Весник Војног музеја 41, Београд 2014, 69 – 100.
 175. Радован Радовановић, Небојша Ђокић, “Немачки окупациони систем у Србији 1941. године – војни аспекти”, Безбедност 2 за 2014, Београд 2014, 97 – 121.
 176. Небојша Ђокић, “Школски авион Аеро – 2”, Весник Војног музеја 41, Београд 2014, 149 – 173.
 177. Оливера Думић, Небојша Ђокић, “ТРШКА ЦРКВА“, Браничевски гласник 9, Пожаревац 2014, 33 – 72.
 178. Небојша Ђокић, “НЕМАЧКИ ОКУПАЦИОНИ СИСТЕМ У СРБИЈИ У ЛЕТО 1941. ГОДИНЕ“, Браничевски гласник 9, Пожаревац 2014, 99 – 162.

д) радови објављени у стручној штампи који се користе као (обавезна или додатна) литература на некој од високошколских установа[1] или су цитирани у референтним радовима других аутора

 1. Nebojša Đokić, “LEBEL M 1886, M 1886/93 I M 1907/15”, u: Metak br. 6 (april-maj) 1990, Бeograd, 10-12
 2. Nebojša Đokić, “UDARNA ORUŽJA”, u: Metak 8, (avgust 1990), Beograd, 24-26
 3. Nebojša Đokić, “PUŠKA MANLICHER”, u: Metak 9, (oktoбar 1990), Beograd, 7-11
 4. N(ebojša). Đokić, O(gnjan) Petrović, “PROTIVAVIONSKA ODBRANA U RATU APRILA 1941”, u: Aero magazin 2-3/1991. godine (specijalno izdanje April 1941 – Vazdušne бorбe nad Jugoslavijom), 33-35
 5. Nebojša Đokić, “TOP 75 MOD 1897” u: Oružje бr. 3 (april 1991), 38-45
 6. Nebojša Đokić, “FRANCUSKA ESKADRILA U SRBIJI 1915. GOD”, u: Oružje 4 (maj 1991), 7-14
 7. Nebojša Đokić, “RAZVOJ TENKA RENAULT R-35”, u: Oružje 7 (oktobar 1991. g.), 22-30
 8. Nebojša Đokić, “CHAR LEGER RENAULT FT MODELE 1917”, u: Oružje 8 (novembar 1991), 2-10
 9. N(ebojša) Đ(okić), “NEPRIJATELJSKI AEROPLANI”, u: Oružje 8 (novembar 1991), 29
 10. N(ebojša) Đ(okić), “BOMBE PUKOVNIKA VASIĆA”, u: Oružje 8 (novembar 1991), 38
 11. Nebojša Đokić, “NEMAČKE VAZDUHOPLOVNE BOMBE IZ PERIODA DRUGOG SVETSKOG RATA”, u: Oružje б 8 (novembar 1991), 39
 12. Nebojša Đokić, “TENKOVI RAZVIJENI IZ TENKA RENAULT FT-17”, u: Oružje б 9 (decembar 1991), 28-34
 13. Nebojša Đokić, Kosta Radić, “PUŠKOMITRALJEZI ZBROJOVKA VZ 26, VZ 27, VZ 30 I VZ 37”, u: Oružje 9 (dec. 1991), 40-46
 14. Nebojša Đokić, “AUTOMATSKA PUŠKA CETME KALIBRA 5, 56 MM”, u: Metak18 (juli 1991), 10-11
 15. Nebojša Đokić, “HIDRO COMANDER”, u: Oružje23 (decembar 1991), 28-29
 16. Nebojša Đokić, “MAKENZENOVA OFANZIVA NA SRBIJU”, u: Oružje 9 (decembar 1991), 47-48
 17. Nebojša Đokić, “BRZA BORNA KOLA ŠKODA T-32”, u: Oružje 10 (januar 1992), 6-10
 18. Nebojša Đokić, “MAĐARSKI SREDNJI TENK 40M TURAN I”, u: Oružje 10 (januar 1992), 33
 19. Nebojša Đokić, “BOJNI BRODOVI KLASE KING EDVARD VII”, u: Oružje10 (januar 1992), 14-16
 20. Nebojša Đokić, “PROTIVPODMORNIČKI HELIKOPTER WASP MK.1 WESTLAND”, u: Oružje10 (januar 1992), 22-23
 21. Nebojša Đokić, “NORVEŠKE RAKETNE FREGATE KLASE OSLO”, u: Oružje10 (januar 1992), 26-27
 22. Nebojša Đokić, “HARRIER GR.3”, u: Oružje10 (januar 1992), 34-37
 23. Nebojša Đokić, “AUSTRO – UGARSKI AVIONI U SRPSKOJ AEROPLANSKOJ ESKADRI”, u: Oružje 11 (feb. 1992), 8-10
 24. Nebojša Đokić, “PRISLUŠNI APARAT NA POLJSKOM STATIVU GERC M. 29-G”, u: Oružje 11 (februar 1992), 11-15
 25. Nebojša Đokić, “RAKETNI ČAMAC TIPA KOMAR”, u: Oružje11 (februar 1992), 34-35
 26. Nebojša Đokić, “PROTIVOKLOPNI TOP 2.0/2.8 CM SCHWERE PANZERBUCHS 41”, u: Metak 25 (mart 1992. g.), 42
 27. Nebojša Đokić, “PRVI “PANCER” PZKPFW I”, u: Metak 25 (mart 1992. g.), 43-46
 28. Nebojša Đokić, “PODMORNICE KLASE DAPHNE”, u: Metak25 (mart 1992), 39-41
 29. Nebojša Đokić, FRANCUSKA AUTOMATSKA JURIŠNA PUŠKA FA MAS F3″, u: Metak 26 (maj 1992. g.), 43-44
 30. Небојша Ђокић, “140 ГОДИНА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈНЕ ИНДУСТРИЈЕ – СРПСКИ ТОПОВИ ЗА СРПСКУ ВОЈСКУ”, у: Војска од октобра 1993, 30-31
 31. Небојша Ђокић, “РАДИО УРЕЂАЈИ СА ПРОШИРЕНИМ СПЕКТРОМ И ФРЕКВЕНТНИМ СКАКАЊЕМБЕЗБЕДНИЈИ ПРЕНОС ПОДАТАКА”, Војска од октобра 1993, 28
 32. Небојша Ђокић, “О СНАЈПЕРУ, МАТЕМАТИЧКОЈ ВЕРОВАТНОЋИ И УЧИНКУ У ПРАКСИ”, у: Војска од новембра 1993, 54-55
 33. Небојша Ђокић и други, “140. ГОДИШЊИЦА ВОЈНЕ ИНДУСТРИЈЕ – РЕСПЕКТИВНА ТРАДИЦИЈА” (СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ ВОЈСКА – НАШЕ ОРУЖЈЕ ЗА НАШУ ОДБРАНУ), у: Војска бр. 13 за мај 1994, 4
 34. Небојша Ђокић, “СИСТЕМ AWACS ЛЕТЕЋА ОСМАТРАЧНИЦА” у: Војска од маја 1994, 34-35
 35. Небојша Ђокић, “GRUMMAN E-2C HAWKEYE”, у: Војска од маја 1994, 35
 36. Небојша Ђокић, “СИСТЕМ AWACS”, у: Војска од маја 1994, 32-33
 37. Небојша Ђокић, “BOEING E-3A SENTRY”, у: Војска од маја 1994, 33
 38. Небојша Ђокић, “УЛТРА ЛАКЕ ЛЕТЕЛИЦЕ КАО БОРБЕНА СРЕДСТВА” (прилог Војске), у: Војска од августа 1994, 1(19)-8(26)
 39. Небојша Ђокић, Огњан Петровић, “БАЦАЧИ ГРАНАТА”, у: Војска од септембра 1994, 25-26
 40. Небојша Ђокић, “ЛАКИ РАКЕТНИ ПВО СИСТЕМ ИГЛА”, у: Војска од децембра 1994, 30
 41. Небојша Ђокић, “БИТКА НАД БЕОГРАДОМ АПРИЛА 1941.”, у: Војска од 23. марта 1995, 32-33
 42. Небојша Ђокић, “РУСКИ ПРОТИВАВИОНСКИ И ПРОТИВРАКЕТНИ СИСТЕМ С 300 ПМУ И С 300 БМ”, у: Нова Крила[2] бр. 25 (мај г.), Бања Лука, 28-29
 43. Небојша Ђокић, “НАОРУЖАЊЕ ХЕЛИКОПТЕРА НАТО-А”, у: Нова Крила бр. 26 (јул г.), Бања Лука, 25-27
 44. Небојша Ђокић, “ТЕНКМ-84 АИ”, у: Војска од фебруара 1995, 34-35
 45. Небојша Ђокић, “ТЕШКО НАОРУЖАЊЕ УНПРОФОР-А”, у: Српска војска бр. 26 (23. јануар г.), Бања Лука, 38-39
 46. Небојша Ђокић, “РАДАР ЖИРАФА”, у: Војска од фебруара 1995, 26
 47. Небојша Ђокић, “САМОХОДНИ ПРОТИВАВИОНСКИ ТОП БОВ-3”, у: Војска од априла 1995, 26
 48. Н(ебојша) Ђокић, “GPS – ПОЛОЖАЈ У ТРИ ДИМЕНЗИЈЕ”, у: Војска од марта 1996,
 49. Небојша Ђокић, “НАСТАНАК ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ”, у: Војска од јуна 1998. г. с. 34
 50. Neбojša Đokić, “AUTOMAT ŠPAGIN PPŠ-41”, u: Kaliбar б 31 (1999) s. 18-19
 51. Neбojša Đokić, “AUTOMAT MP 18 I”, u: Kaliбar б 32 (1999. g.) s. 18-19
 52. Neбojša Đokić, “AUTOMAT ZBROJOVKA ZK 383”, u: Kaliбar б 34 (jun 1999. g.) s. 17
 53. Neбojša Đokić, “PRVI “SRPSKI” MITRALJEZ”, u: Kaliбar б 40 (januar 2000. g.), 26-27.
 54. Небојша Ђокић, “АУТОМАТ ЕРМА”, у: Калибар бр. 44 (мај г.), 27
 55. Небојша Ђокић, “СИМА АНДРЕЈЕВИЋ ИГУМАНОВ”, у: Православље бр. 827 од септембра 2001, 10
 56. Neбojša Đokić, Predrag Miladinović, “EKSPERIMENTALNI LAKI JURIŠNIK 451M”, u: AERO magazin б 56/mart 2004. g, 36-37
 57. НебојшаЂокић, ” СТАРОСТ ЦРКВЕ У БЕЖАНИЈИ”, у: Православље бр. 888 од марта 2004, 6-7
 58. НебојшаЂокић, “АРХИМАНДРИТ ФИЛАРЕТ ПЕТРОВИЋ”, у: Православље бр. 888 од марта 2004, 30
 59. НебојшаЂокић, “АРХИМАНДРИТ МЕТОДИЈЕ МИЛОВАНОВИЋ”, у: Православље бр. 890 од априла 2004, 27
 60. НебојшаЂокић, “ПРОТОЈЕРЕЈ СТОЈАН МИЛИЋЕВИЋ”, у: Православље бр. 890 од априла 2004, 27
 61. Neбojša Đokić, Predrag Miladinović, “EKSPERIMENTALNI AVIONI 232 PIONIR i 451”, u: AERO magazin б 57/april 2004. g, 34-35
 62. Neбojša Đokić, Predrag Miladinović, “ŠKOLSKI AVIONI “211” I “213””, (greška treбa 231! – napomena N.Đ), u: AERO magazin б 58/maj 2004. g, 34-35
 63. Небојша Ђокић, “ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК КАО РАТ И КОАЛИЦИОНИ РАТ – НИ ТРИ УСЛОВА НИСУ ДОВОЉНА”, у: Православље бр. 892 од маја 2004, 20-21
 64. Небојша Ђокић, “ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК КАО РАТ И КОАЛИЦИОНИ РАТ – СВЕ СНАГЕ БАЦИТИ НА СРБИЈУ”, у: Православље бр. 893 од јуна 2004, 20-21
 65. Neбojša Đokić, Predrag Miladinović, “DOMAĆI AVION “214””, u: AERO magazin 59/jun 2004. g, 33-36
 66. Neбojša Đokić, “ŠKOLSKI AVION AERO-2”, u: AERO magazin 60/juli-avgust 2004. g, 34 – 38
 67. Небојша Ђокић, “90 ГОДИНА ОД БИТКЕ НА ДРИНИ”, у: Војска бр. 660 од септембра 2004, 15-18
 68. Neбojša Đokić, “AVION “213””, u: AERO magazin 62/oktoбar 2004. g, 34-38
 69. Neбojša Đokić, “IZ KOLEKCIJE MUP: AUTOMAT SUDAJEVA PPS M. 1943”, u: Kaliбar б 101 mart 2005. g, 36-37
 70. Н(ебојша) Ђокић, “САМОХОДНА ХАУБИЦА 122 ММ 2С1”, у: Војскабр. 672 од децембра 2004, 26
 71. Н(ебојша) Ђокић, “СНАЈПЕРСКА ПУШКА 12, 7×99 ММ БАРЕТ М82А1”, у: Војска бр. 679 од фебруара 2005, 26
 72. Neбojša Đokić, “SPORTSKO-TURISTIČKI AVION V-55”, u: AERO magazin 66/mart-april 2005. g, 34-38
 73. Н(ебојша) Ђокић, “РАКЕТНИ ЧАМЦИ ПРОЈЕКТА 205 (КЛАСА 301)”, у: Војска бр. 686 од марта 2005, 27
 74. Р(адован) Радовановић, Н(ебојша) Ђокић, “НАЈНОВИЈИ АМЕРИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА ЗАШТИТНЕ ПРСЛУКЕ – СТРОЖИ ОД ПРЕТХОДНИХ”, у: Војска бр. 698 од јуна 2005, 26
 75. Н(ебојша) Ђокић, Р(адован) Радовановић, “ПРОТИВАВИОНСКИ ТОП 40 ММ/70 БОФИ – УБОЈИТ ДЕО СИСТЕМА БОФОРС”, у: Војска бр. 699 од јуна 2005, 26
 76. Н(ебојша) Ђокић, “ИЗРАЕЛСКА АУТОМАТСКА ПУШКА GALIL – ВРАЋАЊЕ НА КАЛАШЊИКОВ”, у: Војска бр. 701 од јула 2005, 26
 77. Н(ебојша) Ђокић, “ПРОТИВБРОДСКИ ОБАЛСКИ РАКЕТНИ СИСТЕМ РУБЕЖ – РАКЕТНИ МАНЕВАР ОДОЗГО”, у: Војска бр. 704 од јула 2005, 18
 78. Н. Ђ., Р. Р., “ШПАНСКИ ПУШКОМИТРАЉЕЗ 5,56X45 ММ АМЕЛИ – КАЛИБАР ПОД ЗНАКОМ ПИТАЊА”, у: Војска бр. 706 од августа 2005, 18
 79. Н(ебојша) Ђ(окић), “ПИШТОЉИ ЦРВЕНА ЗАСТАВА – 7.65 МММ.70 И 9 ММ (К) М.70 – ДЕЈСТВУЈЕ БЕЗ ЗАСТОЈА”, у: Војска бр. 706 од августа 2005, 18
 80. Небојша Ђокић, “МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У ЈУГОСЛОВЕНСКОМ РВ И ПВО ПОВОДОМ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ЗЕМАЉА ВАРШАВСКОГ УГОВОРА НА ЧЕХОСЛОВАЧКУ АВГУСТА ГОДИНЕ”, у: Наша Крила бр. 38 (октобар 2005. г.), 2-6
 81. Небојша Ђокић, “ПРОЈЕКАТ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ СТРАТЕГИЈСКОГ БОМБАРДЕРА”, у: Наша Крила бр. 38 (октобар 2005. г.), 6
 82. Небојша Ђокић, “САМОХОДНО ПРОТИВАВИОНСКО ОРУЂЕ 57 мм ЗСУ-57/2 С-68”, у: Наша Крила бр. 38 (октобар 2005. г.), 20
 83. Небојша Ђокић, “СПАЉИВАЊЕ МОШТИЈУ СВЕТОГ САВЕ – ОСВЕТА И СТРЕПЊА”, у: Војни информатор бр. 1-2 (2005. г.), 163
 84. Душан Рашковић, Небојша Ђокић, “РИМСКИ (РАНОХРИШЋАНСКИ) АРХЕОЛОШКИ ОСТАЦИ У ЈУЖНОМ ТЕМНИЋУ”, Каленић 1/2010, Крагујевац 2010, 38 -39
 85. Небојша Ђокић, “ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊА ИСТОРИЈЕ СРЕДЊОВЕКОВНЕ ЦРКВЕ ПОСВЕЋЕНЕ СВЕТОМ НИКОЛИ У СВОЈНОВУ”, Уметничка колонија Својново – Магазин бр. 2, Својново 2013, 8 – 12.

Каталози изложби

Урачунати су само они каталози који су рецензирани.

 1. Коста С. Радић, Небојша Ђокић, “Стрељачко наоружање и ратничка опрема у првој половини XX века” (каталог изложбе), Крушевац, 1992, 1-48
 2. Славољуб Бојић, Небојша Ђокић, “Крушевачки крај у Српско-турском рату 1876-1877. године” (каталог изложбе), Крушевац, 1996. године, 1-12
 3. Небојша Ђокић, Предраг Драгојевић, Чедомир Јанић, “Плакат спортског ваздухопловства Југославије – 80 година Ваздухопловног савеза Југославије”, (каталог изложбе), Музеј Југословенског ваздухопловства, Ваздухопловни савез Југославије, Музеј града Београда, Београд, 2001, 1-24 (изложба одржана у Конаку књегиње Љубице у Београду)
 4. Небојша Ђокић, Плакат као историјски извор, у Чедомир Јанић, Предраг Драгојевић, Небојша Ђокић, “Аеропут – ЈАТ 1927 – 2002”, Лет кроз време, (каталог изложбе), ЈАТ, Музеј југословенског ваздухопловства, Музеј примењене уметности, Београд, 2002, 4-6 (изложба одржана у Музеју примењене уметности од 14. до 24. јуна 2002. г.)
 5. Небојша Ђокић, “Лепа варош Алексинац – историја, култура, уметност”, (каталог изложбе) Културно-истраживачки центар Београд и скупштина општине Алексинац, Београд, 2002, стр. 1-6 (изложба одржана у Централном Дому ВЈ Београд 7. јуна 2002. г)

Прикази

 1. Небојша Ђокић, “Научни скуп Креветска битка и српско-турски ратови 1876-1878. (о српском питању у Великој источној кризи), Каоник-Крушевац 19-20. октобар 1996”, Историјски часопис Историјског института САНУ XLII-XLIII (1995-1996), Београд, 1997, 489-492
 2. Небојша Ђокић, “Авијација Србије и Југославије 1901-1994” (приказ књиге З. Грујића), Наша Крила бр. 15 (септембар 1997. год.), 15
 3. Небојша Ђокић, “Владета Војиновић, Српско Ваздухопловство 1916-1917 према књизи депеша Но1” (приказ књиге), Лет – Часопис за историју ваздухопловства бр. 1, Музеј Југословенског ваздухопловства, Београд, 1998, 280
 4. Небојша Ђокић, “Златомир Грујић, Авијација Србије и Југославије 1901-1994” (приказ књиге), Лет – Часопис за историју ваздухопловства бр. 1, Музеј Југословенског ваздухопловства, Београд, 1998, 281
 5. Небојша Ђокић, “Раде Јоветић, Њима припада небо” (приказ књиге), Лет – Часопис за историју ваздухопловства бр. 1, Музеј Југословенског ваздухопловства, Београд, 1998, 282
 6. мр Небојша Ђокић, “Култура у прошлости Параћина и околине” (приказ књиге Ђорђе Петковић, Параћин и околина 1, Параћин 2006), Саборник бр. 49-50, Параћин 2007, 69-71
 7. мр Небојша Ђокић, “ЈЕДНА БЕЗОБРАЗНА ИЛИ БЕЗОБРАЗНО НАПИСАНА КЊИГА”, (приказ књиге Мирољуба Манојловића, Пожаревац окружна варош 1858 – 1918, Пожаревац 2011) у: Браничевски гласник бр. 8, Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине, Пожаревац, 2012, 241 – 252, ресуме (енглески)

Стручни прилози

Стручни прилози који су цитирани у туђим радовима у стручној литератури.

 1. N(eбojša) Đokić, Бrzometni top[3], Narodna armija od 08. feбrura 1990, 49
 2. Н(ебојша) Ђокић, Стари француски ловац[4], Народна армија од 1. марта 1990, 48
 3. N(ebojša) Đokić, Prvi partizanski avion, Narodna armija od 22. marta 1990, 45
 4. (nepotpisani tekst ),“Spitfajer” HF VII – visinski lovac, Narodna armija od 05. aprila 1990, 47
 5. N(ebojša) Đokić, Neiskorišteni lovci[5], Narodna armija od 12. aprila 1990, 51
 6. N(ebojša) Đokić, Moćni i бespomoćni tenkovi[6], Narodna armija od 19. aprila 1990, 47
 7. Н(еbојша) Ђокић, Како је нестао “Џевлин”, Народна армија од 3. маја 1990, 49
 8. Н(еbојша) Ђокић, “Јак-9У” у берлинкој операцији, Народна армија од 10. маја 1990, 49
 9. N(ebojša) Đokić, Fiatovi lovci[7], Narodna armija od 17. maja 1990, 48
 10. Н(ебојша) Ђокић, Дуговечни авион,[8] Народна армија од 24. маја 1990, 49
 11. Н(ебојша) Ђокић, Судбина”Књаза Потемкина”, Народна армија од 07. јуна 1990, 48
 12. N(ebojša) Đokić, Jak-23, uglavnom, izvoжen, Narodna armija od 14. juna 1990, 50
 13. Н(ебојша) Ђокић, Прича о Гладијатору, Народна армија од 21. јуна 1990, 45
 14. N(ebojša) Đokić, Narudžбe pre prototipa[9], Narodna armija od 28. juna 1990, 49
 15. Н(ебојша) Ђокић, Некада модерне фрегате[10], Народна армија од 3. маја 1990, 43
 16. N(ebojša) Đokić, Šta sve može “Boing”[11], Narodna armija od 12. jula 1990, 43
 17. Н(ебојша) Ђокић, “Scimitar” ловац и јуришник, Народна армија од 19. јула 1990, 48
 18. Н(ебојша) Ђокић, “Моран-Солније” – ловац, извиђач, бомбардер, Народна армија од 2. августа 1990, 49
 19. N(eбojša) Đokić, Teški za letenje[12], Narodna armija od 09. avgusta 1990, 51
 20. N(ebojša) Đokić, Za Halberštatom pustoš,[13] Narodna armija od 16. avgusta 1990, 50
 21. N(ebojša) Đokić, Protivpodmornički Ganet, Narodna armija od 23. avgusta 1990, 48
 22. Н(ебојша) Ђокић, Сименс-Шукертови ловци, Народна армија од 30. августа 1990, 45
 23. N(ebojša) Đokić, 1007 Bomбardovao i jedinice NOVJ, Narodna armija od 6. septembra 1990, 43
 24. N(ebojša) Đokić, Jedan od najбoljih[14], Narodna armija od 20. septembra 1990, 45
 25. Н(ебојша) Ђокић, Бомбардери оборени над Београдом,[15] Народна армија од 27. септембра 1990, 45
 26. Н(ебојша) Ђокић, Јапански ловачки хидроавион,[16] Народна армија од 11. октобра 1990, 42
 27. Н(ебојша) Ђокић, Мустанг – јуришни авион, Народна армија од 25. октобра 1990, 45
 28. (bez potpisa), Japanski tenkovi, Narodna armija od 1. novembra 1990, 42
 29. Н(ебојша) Ђокић, Првенац у ласерском навођењу[17], Народна армија од 08. новембра 1990, 42
 30. N(eбojša) Đokić, Rakete za odбranu бrodova[18], Narodna armija od 15. novemбra 1990, 40
 31. Н(ебојша) Ђокић, Ракетни чамци типа Комар, Народна армија од 22. новембра 1990, 42
 32. N(ebojša) Đokić, Nemačke podmornice tipa VII, Narodna armija od 29. novembra 1990, 42
 33. Н(ебојша) Ђокић, Тешка хаубица “Дебела Берта”, Народна армија од 6. децембра 1990, 43
 34. N(ebojša) Đokić, Tenk T-34/85, Narodna armija od 13. decembra 1990, 43
 35. N(ebojša) Đokić, Češkoslovački lovac Av-135, Narodna armija od 27. decembra 1990, 42
 36. Н(ебојша). Ђокић, Јапански пољски топ М 38, Народна армија од 3. јан. 1991, 43
 37. N(ebojša) Đokić, Raketna fregata “Oliver Hazard Piri”, Narodna armija od 17.januara 1991.god, s.43
 38. N(ebojša) Đokić, Repuбlic F-105 Thunderchief, Narodna armija od 14. februara 1991, 45
 39. Н(ебојша). Ђокић, Морис Фарман МФ 11, Народна армија од 21. феб. 1991, 45
 40. Н(ебојша) Ђокић, Британско командно возило,[19] Народна армија од 7. фебруара 1991, 46
 41. N(ebojša) Đokić, Republic F-47D, Narodna armija od 7. marta 1991, 44
 42. N(ebojša) Đokić, Italijanski lovac Fiat CR-32, Narodna armija od 14. marta 1991, 41
 43. N(ebojša) Đokić, Grumman F4F Wildcat, Narodna armija od 28. marta 1991, 43
 44. Н(ебојша) Ђокић, Јапански бомбардер Kawasaki Ki-48 Lilly, Народна армија од 4. априла 1991, 44
 45. N(ebojša) Đokić, Mig 19, Narodna armija od 2. maja 1991, 45
 46. Н(ебојша) Ђокић, Британски оклопни крсташ CRESSY, Народна армија од 16. маја 1991, 42
 47. Н(ебојша) Ђокић, РИМ-2 “Териер”, Народна армија од 13. јуна 1991, 42
 48. N(ebojša) Đokić, Branili smo se “Harikenima”, Narodna armija od 20. juna 1990, 44
 49. Н(ебојша) Ђокић, Први британски авион над Токијом[20], Народна армија од 27. јуна 1991, 40
 50. Н(ебојша). Ђокић, Подморнице класе “Дафне”, Народна армија од 20. јула 1991, 34
 51. N(ebojša). Đokić, Bergov lovac, Narodna armija od 07. avgusta 1991, 39
 52. Н(ебојша). Ђокић, “Икарус” IK-2 – Први домаћи ловачки авион, Народна армија од 24. августа 1991, 36
 53. N(ebojša). Đokić, Francuski tenk Hočkis H-35/39, Narodna armija od 6. novembra 1991, 34
 54. Небојша Ђокић, Леопард на ратиштима Југославије, Фронт бр. 9/1992, 43-45
 55. Небојша Ђокић, Артиљерија за сваки строј – минобацачи, Фронт бр. 10/1992, 32-35
 56. Небојша Ђокић, Топ на рамену војника – Ручно противоклопно наоружање, Фронт бр. 11/1992, 34-37
 57. Небојша Ђокић, Авијација НАТО – Удар са дистанце, Фронт бр. 11/1992. г. с. 29-32
 58. Небојша Ђокић, Свака пушка убојита – оружје стрелаца, Фронт бр. 13/1992, 30-33
 59. Небојша Ђокић, Вишенаменски лаки авион – Чигра у ваздуху (Pilatus PC-6), Фронт бр. 13/1992. г. с. 34.
 60. Непотписани текст (Небојша Ђокић, Миленко Риљић), Строј ракеташа Војске Југославије, Фронт бр. 12/1992 с. 30-31
 61. N(eбojša) Đokić, “Kertis SБ2C-4 Heldiver” – američki paluбni oбrušavajući бomбarder, Narodna armija od 6. feбruara 1992, 39
 62. N(ebojša) Đokić, “Narodni lovac” – Heinkel He-162A Salamander, Narodna armija od 20. feb. 1992, 54
 63. N(ebojša) Đokić, “Bristol 171 Sikamor Mk. 52” – helikopter opšte namene, Narodna armija od 27. februara 1992, 49
 64. N(ebojša) Đokić, Japanski lovac “Nakajima Ki-84 Hajat”, Narodna armija od 12. marta 1992, 34
 65. Н(ебојша) Ђокић,Совјетски ловачки авион “Миг-3”, Народна армија од 26. марта 1992, 42
 66. Н(ебојша) Ђокић, Bell AH-1W најмоћнија међу кобрама, Народна армија од 09. априла 1992, 44
 67. N(ebojša) Đokić, Savremeni školsko-бorбeni avioni[21], Narodna armija od 16. aprila 1992, 46
 68. N(ebojša) Đokić, Novi izraelski lovac[22], Narodna armija od 12. marta 1992, 45
 69. Н(ебојша) Ђокић, Француске ракете “Masurca”, Војска од 28. маја 1992, 48
 70. Н(ебојша) Ђокић, Британски разарачи с краја Другог светског рата[23], Војска од 11. јуна 1992, стр. 46
 71. Небојша Ђокић, Хидроавион “летећи чамац”,[24] Војска од 2. јула 1992, стр. 49
 72. Н(ебојша) Ђокић, Вишенаменски хеликоптер Sikorsky[25], Војска од 16. јула 1992, стр. 36
 73. Н(ебојша) Ђокић, Немачки трокрилни авион Fokker Dr.I, Војска од 30. јула 1992, 36
 74. Н(ебојша) Ђокић, Бериев хидроавион МБР-2, Војска од 6. августа 1992, 37
 75. Н(ебојша) Ђокић, Противподморнички хеликоптер Каман SH-2G Seasprite, Војска од 20. августа 1992, 36
 76. Н(ебојша) Ђокић, Јапански бродови класе Шикишима, Војска од 27. августа 1992. год. с. 35
 77. Н(ебојша) Ђокић, Lockheed Lodestar, Војска од 3. септембра 1992, 47
 78. Н(ебојша) Ђокић, Британски тенк Марк IV, Војска од 10. септембра 1992, 52
 79. Н(ебојша) Ђокић, Школски прелазни авион Утва – Тип 212, Војска од 17. септембра 1992, 50
 80. Н(ебојша) Ђокић, Прелазни школски ловац “Утва” 213, Војска од 24. септембра 1992, 47
 81. Н(ебојша) Ђокић, Холандски оклопни транспортер,[26] Војска од 1. октобра 1992, 52
 82. Н(ебојша) Ђокић, Немачка тешка хаубица 15 cm sIG 33, Војска од 08. октобра 1992, 50
 83. Н(ебојша) Ђокић, Британски Мериленд за француско небо, Војска од 19. новембра 1992, 34
 84. Н(ебојша) Ђокић, Бомбардер “галебових крила”[27], Војска од 10. децембра 1992, 31
 85. Н(ебојша) Ђокић, Из историје српске авијатике – Први борбени аероплани – Мерћеп комитски, Војска од 24. децембра 1992, 34
 86. Небојша Ђокић, О дану града Крушевца – један предлог за разговор, Крушевачки гласник бр. 10 (27. март 1992. г.), 4
 87. Н(ебојша) Ђокић. Осамдесет година српске авијатике – Први борбени аероплани, Војска од 7. јануара 1993, 34-35
 88. Н(ебојша) Ђокић, Осамдесета годишњица погибије Михајла Петровића – Прва жртва Српске авијатике, Војска од 18. марта 1993, 38
 89. Н(ебојша) Ђокић, Тешки осматрачки аероплан Салмсон А2, Војска од 17. јуна 1993. године, 28-29
 90. Н(ебојша) Ђокић, Авион са вертикалним узлетањем – “SNECMA” колеоптер, Војска од 26. августа 1993, 33
 91. Н(ебојша) Ђокић, Вишенаменска летелица – Савремени авион “Торнадо” F.Mk3, Војска од 25. новембра 1993, 31
 92. Небојша Ђокић, Борбени тенк М-84 – Челична тврђава, Војска од 15.децембра 1994, 21
 93. Небојша Ђокић, Борбени тенк М-84 (II) – Објективне особине, Војска од 9. фебруара 1995, 34
 94. Небојша Ђокић, ЛАВ-25 “Пирана” – оклопни транспортери америчких маринаца, Војска од 09. марта 1995, 34
 95. Небојша Ђокић, Шпански оклопни транспортер – Пегаз у босанским гудурама, Војска од 30. марта 1995, 26-27
 96. Небојша Ђокић, Борбени тенк М-84 – Ко све предњачи, Војска од 27. априла 1995, 24-25
 97. Небојша Ђокић, Повратак крушевачке барутане – Српско оружје, Војска од 18. маја 1995, 25
 98. Н(ебојша) Ђокић, Точкови повољнији од гусеница – Француски оклопни транспортер VAБ, Војска од 07. марта 1996, 22
 99. Небојша Ђокић, Противаеропланска одбрана Краљевине Србије 1912-1915. године – “Голубови” над српским варошима, Војска од 13. новембра 1997, 32-33
 100. Небојша Ђокић, Противаеропланска одбрана Краљевине Србије 1912-1915. године (2) – Први борбени лет српских авијатичара, Војска од 20. новембра 1997, 32-33
 101. Небојша Ђокић, Противаеропланска одбрана Краљевине Србије 1912-1915. године (3) – Наручени авиони стижу у сандуцима, Војска од 27. новембра 1997, 32-33
 102. Небојша Ђокић, Противаеропланска одбрана Краљевине Србије 1912-1915. године (4) – “Олуј” са митраљезом, Војска од 4. децембра 1997, 32-33
 103. Небојша Ђокић, Противаеропланска одбрана Краљевине Србије 1912-1915. године (5) – Превласт у ваздуху, Војска од 11. децембар 1997, 32-33
 104. Небојша Ђокић, Противаеропланска одбрана Краљевине Србије 1912-1915. године (6) – Ваздушне победе, Војска од 18. децембар 1997, 32-33
 105. Небојша Ђокић, Противаеропланска одбрана Краљевине Србије 1912-1915. године (7) – Први водови и батерије, Војска од 1. и 8 јануара 1998, 32-33
 106. Небојша Ђокић, Први аероплани у Крушевцу, Победа од 24. јануара 1997, 22
 107. Небојша Ђокић, Одлучујући 15.октобар – 80 година ослобођења Крушевца 1918, Победа од 23.октобра 1998, 11
 108. Небојша Ђокић, Ко је први оборио ваздухоплов авионским топом, Наша крила бр. 29/30 (новембар-децембар 1999. г.), 16-17
 109. Небојша Ђокић, Осам и по деценија ПВО Београда – Топови са Врачара, Војска од 30. марта 2000, 38
 110. Небојша Ђокић, Шести ловачки пук – Витезови неба, Војска од 13. априла. 2000, 38
 111. Небојша Ђокић, Прво обарање авиона авионским топом, Војска од 10. августа 2000, 27
 112. Небојша Ђокић, Предак нашег троцевца, Војска од 19. октобра 2000, 38
 113. Небојша Ђокић, Прва тенковска чета, Војска од 26. октобра 2000, 38
 114. Небојша Ђокић, Нови подаци о Рајевском, Победа од 31. марта 2000, 17
 115. Небојша Ђокић, Освећење храма Силаска Светог Духа у Горњем Катуну, Православље бр.808 од 15. новембра 2000, 6
 116. Небојша Ђокић, Историја наоружања – Бриг “Србија”, Војска бр. 470 од 01.02. 2001, 47
 117. Небојша Ђокић, Историја наоружања – Пушке крџалинке, Војска бр. 473 од 22.02. 2001, 47
 118. Небојша Ђокић, Историја наоружања – Митраљез “Браунинг”, Војска бр. 474 од 01.03. 2001, 47
 119. Небојша Ђокић, Историја наоружања – Топ 20/3 мм, Војска бр. 476 од 15.03. 2001, 47
 120. Небојша Ђокић, Историја наоружања – Аутомат МП 18, Војска бр. 478 од 29.03. 2001, 47
 121. Небојша Ђокић, Историја наоружања – Аутомат Судајева, Војска бр. 480 од 12.04. 2001, 47
 122. Небојша Ђокић, Историја наоружања – Аутомат Шпагин, Војска бр. 481 од 19.04. 2001, 47
 123. Небојша Ђокић, Историја наоружања – Дугачки топ, Војска бр. 484 од 10.05. 2001, 31
 124. Небојша Ђокић, Историја наоружања – Руски топови у Карађорђевој војсци, Војска бр. 486 од 24.05. 2001, 47
 125. Небојша Ђокић, Историја наоружања – Хаубица 203, Војска бр. 487 од 31.05. 2001, 47
 126. Небојша Ђокић, Поводом текстова из историје нашег ратног ваздухопловства, Војска бр. 499 од 23.08. 2001, 29
 127. Небојша Ђокић, Повратак галеба на међународну сцену – Признање за презентацију, Војска бр. 502 од 13.09. 2001, 29
 128. Небојша Ђокић, Јуришни авион СУ-25, Војска бр. 502 од 13.09. 2001, 20
 129. Небојша Ђокић, Аутомат “Хеклер и кох” МП5 – Квалитет и ефикасност, Војска бр. 515 од 13. 12. 2001, 31
 130. Neбojša Đokić, Nenad Miklušev, JM 8 Modli 8 – Avion za prelazno školovanje jedriličara Modli 8, IPMS Yasig No. 1-4/2002, Novi Sad, 2002, 36-40 (dvojezični tekst srpsko-engleski, ilustracije)
 131. Небојша Ђокић, Руске крстарице класе Слава, Војска бр. 562 од 7. 11. 2002, 28-29
 132. Небојша Ђокић, Антонов Ан-2 – Више од пола века у употреби, Војска бр. 573 од 23. 01. 2003. г. с. 31
 133. Небојша Ђокић, Стратегијски бомбардери Б-2 у агресији на СРЈ, Војска бр. 575 од 06.02. 2003. г. с. 31
 134. Небојша Ђокић, Средњи тенк Т-55, Војска бр. 579 од 06.03. 2003. г. с. 31
 135. Н(ебојша) Ђокић, “Мако” лаки вишенаменски авион, Војска бр. 614 од 6. 11. 2003, 28
 136. Н(ебојша) Ђокић, Наоружање хеликоптера Ми-24, Војска бр. 615 од 13. 11. 2003, 28
 137. Н(ебојша) Ђокић, Кинески транспортни авион Y-8, Војска бр. 615 од 13. 11. 2003, 30
 138. Небојша Ђокић, Оружје минулих времена – Најлакша наша хаубица (105 мм М-56 напомена Н.Ђ.),Војска бр. 616 од 20. 11. 2003, 47
 139. Н(ебојша) Ђокић, СМ-92 Финист, Војска бр. 617 од 27. 11. 2003, 30
 140. мр Небојша Ђокић и Предраг Миладиновић, Летење пре браће Рајт – Прва остварења снова, Војска бр. 617 од 27. 11. 2003, 36
 141. Небојша Ђокић, Оружје минулих времена – Алует III, Војска бр. 617 од 27. 11. 2003, 47
 142. мр Небојша Ђокић и Предраг Миладиновић, Летење пре браће Рајт – Балони у француским ратовима, Војска бр. 618 од 04. 12. 2003, 36
 143. Н(ебојша) Ђокић, Лаки вишенаменски хеликоптер Augusta Westland А109М, Војска бр. 618 од 04. 12. 2003, 28
 144. мр Небојша Ђокић и Предраг Миладиновић, Летење пре браће Рајт – Употреба балона на америчком континенту, Војска бр. 619 од 11. 12. 2003, 36
 145. Н(ебојша) Ђокић, Руска ваздухопловна противподморничка торпеда, Војска бр. 619 од 11. 12. 2003, 30
 146. мр Небојша Ђокић и Предраг Миладиновић, Летење пре браће Рајт – Балони у Француско-пруском рату, Војска бр. 620 од 11. 18. 2003, 36
 147. Н(ебојша) Ђокић, Руске речне топовњаче класе шмељ (пројекат 1204М), Војска бр. 620 од 18. 12. 2003, 32
 148. Небојша Ђокић, Ратна дејства почела два дана раније, Православље, бр. 899 од 01. 09. 2004, 24
 149. Небојша Ђокић, Прва наредба Врховног команданта Српској Војсци, Православље, бр. 899 од 01. 09. 2004, 24-25
 150. Небојша Ђокић, Између Цера и Колубаре, Православље бр. 900 од 15. септембра 2004, 30-31
 151. мр Небојша Ђокић, Одбрана Београда 1914. године, Војска бр. 901 од 1. октобра 2004,
 152. Neбojša Đokić, AN-2 – Više od pola veka u vazduhu Antonov An-2, Avijacija бr. 4/2004. g, 24-25
 153. Neбojša Đokić, Aerospatiale SA. 316/319 “Alouette” – Aluet III, Avijacija б 5/2004. g, 17-18
 154. Neбojša Đokić, Jurišnik SU-25, Avijacija б 7/2004. g, 17-18
 155. Н(ебојша). Ђокић, Иван Југовић – аустријски конфидент, Војска септембра 2004, 27
 156. Н(ебојша). Ђокић, Прва наредба краља Александра Српској војсци – Позив јунацима, Војска бр. 657 од септембра 2004, 27
 157. Н(ебојша). Ђокић, Прве војничке заклетве у српској војсци – У славу књаза и отаџбине, Војска бр. 656 од августа 2004, 27
 158. (непотписано), Икарус – прва индустрија аероплана, Војска бр. 636 од априла 2004, 44
 159. НебојшаЂокић, Француска вучна хаубица 155 мм TR F1 – Квалитетна али скупа, Војска бр. 625 од јануара 2004, 27
 160. Н(ебојша) Ђ(окић), Мистери фалкон 200 – Привлачан двомоторац, Војска бр. 630 од фебруара 2004, 29
 161. Н(ебојша) Ђокић, Кинеске противбродске ракете – Све веће разорне моћи, Војска бр. 630 од фебруара 2004, 29
 162. НебоојшаЂокић, Израелски оптички нишани за стрељачко наоружање – Два занимљива решења, Војска бр. 633 од марта 2004, 27
 163. НебојшаЂокић, Израелски тенковски системи за управљање ватром – Квалитет потврђен у борби, Војска бр. 636 од априла 2004, 26
 164. Н(ебојша) Ђокић, Француска аутоматска пушка FA-MAS G2 – Кратка и лака за руковање, Војска бр. 637 од априла 2004, 37
 165. Н(ебојша) Ђокић, Јужноафрички аутоматски бацач граната страјкер (Striker) – Ефикасно одбија непријатељев јуриш, Војска бр. 645 од јуна 2004, 26
 166. Н(ебојша) Ђ(окић), Француска минобацач 120 мм МО-120-РТ-61 – и самоходни и вучни, Војска бр. 645 од јуна 2004, 26
 167. Н(ебојша) Ђокић, Британски лаки топ 105 мм L-118 – Подршка за брза дејства, Војска бр. 649 од јула 2004, 21
 168. Н(ебојша). Ђокић, Аустријски пиштољи 9×19 мм пара систем глок (Glock) – Оружје сигурног дејства, Војска бр. 654 од августа 2004, 21
 169. Н(ебојша). Ђ(окић), Сингапурске аутоматске пушке САР-80 и САР-88 – Респектоване и у свету, Војска бр. 655 од августа 2004, 17
 170. Н(ебојша). Ђокић, Амерички швајцер 333 – Један од најтиших хеликоптера, Војска бр. 663 од октобра 2004, 27
 171. Н(ебојша) Ђокић, Патролни брод Пројекта 1135 “Буревестник” (Krivak) – Деценијама потврђиван квалитет, Војска бр. 667 од новембра 2004, 27
 172. Н(ебојша) Ђокић, Румунски монитори, Војска бр. 676 од јануара 2005, 27
 173. Н(ебојша) Ђокић, Италијанска стандардна аутоматска пушка – У НАТО калибру, Војска бр. 677 од јануара 2005, 26
 174. Neбojša Đokić, Laki višenamenski helikopter Agusta Westland A109M, Avijacija 9/2005, 18-19
 175. Небојша Ђокић “СПАЉИВАЊЕ МОШТИЈУ СВЕТОГ САВЕ НА ВРАЧАРУ 1594. ГОДИНЕ”, Каленић 2/2014, 19

ПРИЛОЗИ

 1. Небојша Ђокић, Крила наше одбране – Противавионско наоружање Војске Југославије, Студент бр. 98-99 (јуни-јули 1999), 26-28
 2. Небојша Ђокић, Чиме смо се бранили – Ловачки авиони, Победа од 25. јуна 1999, 16
 3. Небојша Ђокић, Чиме смо се бранили – Противавионски ракетни системи, Победа од 2. јула 1999, 14
 4. Небојша Ђокић, Чиме смо се бранили – Противавионски ракетни системи, Победа од 9. јула 1999, 16
 5. Небојша Ђокић, Чиме смо се бранили – Противавионски топови, Победа од 16. јула 1999, 19
 6. Н(ебојша) Ђ(окић), М(арија) М(ацић), Варварин, Победа од 16. јула 1999, 6
 7. Н(ебојша) Ђ(окић), Умро монах Гаврило, Победа од 26. новембра 1999, 10
 8. Д(рагана) С(имоновић), Н(ебојша) Ђ(окић), Факултет уметности у Варварину, Победа од 26. новембра 1999.г., 10
 9. Н(ебојша) Ђ(окић), Факултет уметности у Варварину, Студент бр. 109, јун 2000, 20
 10. Н(ебојша) Ђ(окић), Побољшани услови – Факултет уметности у Варварину, Победа од 03. марта 2000, 14
 11. Н(ебојша) Ђокић, Обнавља се дом културе,[28] Победа од 03. марта 2000, 15

[1] Машинском факултету у Bеограду (одсек војно и ваздухопловно машинство), Филозофском факултету у Bеограду, Војној академији, Полицијској академији итд. Неки од наведених радова се користе и при редовној оbуци јединица Војске СЦГ или Војске Репуbлике Српске или припадника МУП-а Репуbлике Срbије. Зbог свега тога су сви они признати, bар као стручни радови али сам их овде ипак издвојио у посеbну групу.

[2] Лист Ваздухопловства и ПВО Војске Репуbлике Српске

[3] Француски др`авни топ 75 мм М 97

[4] Spad S VII

[5] Kurt Tank Ta-152H

[6] Pz-IV A-E

[7] Fiat G-91R

[8] Polikarpov Po-2

[9] Švedski lovac FFVS J 22

[10] Bританске фрегате класе Bлек Сван

[11] Boing C-97 i KC-97

[12] Roland D I, D II i D IIa

[13] Halberštat CL.II

[14] Iljušin IL-4

[15] Henšel Hs-123

[16] A6M2-N

[17] Вођене ракете АС 20 и АС 30

[18] Raketni sistem RIM-8 Talos

[19] AEC

[20] Фајерфлај

[21] Pilatus PC-7 i PC-9

[22] Nammer

[23] Разарачи класе Bетл

[24] Dornie Do-24

[25] Sikorsky R-4B Hoverfly Mk.I

[26] DAF YP 408

[27] LN-40

[28] Dom kulture u Jasici