Никола Демоња

Никола Демоња рођен је 3. јануара 1954. године у Београду где је и завршио основну школу. У Београду стиче и средњешколско образовање као ђак VIII београдске гимназије. На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирао је 1978. године. На истом факултету 2002. године стиче и академски назив магистра правносоциолошких наука, одбраном магистарске тезе под називом “ Социјални чиниоци стварања права”. На Правном факултету Универзитета у Београду докторирао је на теми под називом „Однос државе и Цркве у француском правном систему“. Докторску тезу одбранио је 12. 07. 2016. године. У саставу Комисије за одбрану дисертације били су дрБогољуб Шијаковић, редовни професор Богословског факултета Универзитета у Београду, који је био и председник Комисије, др Сима Аврамовић,редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, члан Комисије и ментор, и професор др Владимир Ђурић, из Института за упоредно право.

Демоња Никола је радио и у Скупштини Социјалистичке Федеративне Републике Југославијена пословима вишег саветника за законодавно-правне послове у Служби за законодавство. Три године обављао је адвокатаску делатност.У привреди је радио шест година на пословима шефа кадровске службе у предузећу “ИКАРБУС А.Д.” Неколико месеци радио је као дипломирани правник у предузећу “21 мај“. Обављао је и стручне послове за синдикат “Независност”. Сада је запослен у Заводу за интелектуалну својину Републике Србије где ради на пословима саветника у Оделењу за међународне жигове. У часопису “Српска политичка мисао” број 2/2015 објавио је чланак под називом “Карактер француског Закона о раздвајању Цркава и државе из 1905. године-колевка концепта laïcité à la française”.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР