Сања Црнобрња

Сања Црнобрња  је рођена 11. 04. 1979. у Вировитици.  Завршила Филолошку гимназију у Београду, а потом и Филозофски факултет у Београду, Одељење за археологију, на Катедри за Националну археологију под менторством др Ђорђа Јанковића.

Од 2008. године стално запослена у Завичајном музеју Жупе у Александровцу, од 2009.год. у звању кустоса.

Учествовала на великом броју археолошких теренских истраживања и рекогносцирања, као и пројеката који се баве обрадом керамичког материјала.

 Аутор и коаутор више изложби и промоција.

Од 2008. год. члан редакције мултидисциплинарног часописа ”Жупски зборник” у издању Завичајног музеја Жупе.

Аутор је и руководилац пројеката ”Археолошка истраживања средњoвековног града Козника” и ”Презентација културног блага Жупе – Козник Град витезова”. Сарадник је на низу пројеката који се баве српском културом и историјом

Основно интересовање представља истраживање и презентација српске културне баштине и српског идентитета полазећи од археологије до сродних наука и уметности.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР