Станица Милосављевић

Лични профил:

Посвећеност, пожртвованост, висока мотивисаност и одговорност у раду са децом као професор разредне наставе. Искуство у раду са децом и предшколског узраста и основно школског.

 

Вештине:

  • Јаке организационе и аналитичке могућности
  • Жеља за сталним учењем и тимским радом
  • Одличне међуљудске и комуникационе особине

 

Радно искуство

Васпитач у предшколској установи “Ракила Котаров-Вука” Лазаревац – 1985 – 1993 год.

Професор разредне наставе у ОШ “Михаило Младеновић Сеља” – 1993 год. – и даље у радном односу у истој установи.

 

Образовање

Основне студије на Педагошком Универзитету у Сомбору 2003-2006

  • Стечено звање: професор разредне наставе

 

Основне студије на Педагошкој академији за образовање наставника разредне наставе у Шапцу

  • Стечено звање: наставник разредне наставе

Основне студије на Педгошкој академији за образовање васпитача у предшколским установама

  • Стечено звање: васпитач у предшколским установама

 

Остало

Курс: калиграфски курс, креативне радионице

Научне трибине и стручни скупови у области образовања и васпитања, учитељијада, зимски сусрети учитеља, сабори учитеља, змајада, учешће на манифестацији “Воденичко коло”, координатор у раду ДУБ-а, координатор математичког друштва “Архимедес”, координатор за дане хумора у Лазаревцу, сарадник са “Просветним прегледом” – писање стручних радова, аутор “Дани европске баштине”, сарадник Српског научног центра, сарадња са локалном телевизијом, РТС-ом, Коперникус-ом

Језици: српски, руски

Хобији: етнологија-етно учионица

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР