Неолепенизам и енергетски ефикасна архитектура Лепенског Вира

Српски научни центар, Београд, 13. децембар
2019. 

Ненад Б. Милорадовић 

ЈКП Београдске електране, Београд, Србија 

 

nesoni2@mts.rs

Упознавање са значајем праисторијских насеља културе Лепенски Вир за успостављање одрживог развоја на планети у светлу енергетске ефикасности у зградарству и архитектури, уштеде енергије фосилних горива за потребе грејања и климатизације грађевинских објеката, смањења емисије гасова са ефектом стаклене баште и утицаја на спречавање ефеката климатских промена и глобалног загревања данас.
-
Појам одрживи развој установљен је 1987. године од стране Светске комисије за окружење и одрживост и прокламован је Бергенском декларацијом 1990. године, Одрживи развој је онај развој у којем садашње генерације користе природне ресурсе у оноликој мери која не нарушава опстанак наредних генерација,
За одрживи развој веома је важна, између осталог, и потрошња енергије, као и примена обновљивих извора енергије. Представљање архитектуре неолепенизма као новог типа енергетски ефикасне архитектуре која би могла да одговори на изазове одрживог развоја, Назив неолепенизам је веома прикладан јер префиксоид НЕО означава нешто ново, док се ЛЕПЕНИЗАМ односи на архитектуру праисторијске културе Лепенски Вир,
Miloradović-sl04
СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР