Очување српског језика у Црној Гори

Очување српског језика у Црној Гори

1.Назив пројекта:

Очување српског језика у Црној Гори – Организација наставе српског језика и књижевности, уз организацију књижевних вечери и предавања са циљем да се сачувају културне вриједности српског народа у Црној Гори

2.Опис проблема:

Актуелна ситуација у Црној Гори везана за намјеру преименовања српског језика и књижевности у црногорски језик, и нормирање тог језика „црногорским правописом“, довела је до језичког хаоса у црногорској јавности.
Примитивизација језика присутна је и изражена у сервисима јавног информисања, у новинама, у издавачкој дјелатности, у школама, у свим јавним установама у којима су запослени и потенцијални говорници црногорског језика.
Тежња да се промијени идентитет једног народа и путем преименовања језика условила је велике проблеме говорницима српског језика, којима је тај језик матерњи и који би хтјели да сачувају културу изражавања на том језику.
Научна утемељења језика су нестала у Црној Гори, и име језика, као и књижевно умјетничка дјела на којима ће се тај језик проучавати у школама, бирају се онако како то одговара владајућој политици.
Већи број наставника и професора српског језика и књижевности прихвата новонасталу ситуацију због егзистенцијалних проблема. Осим професора у Никшићу, у осталим градовима Црне Горе није дошло до организованог реаговања због скрнављења српског језика, како у фонетици, морфологији, лексици и синтакси, тако и у избору грађе на којој се српски језик изучава.

3.Циљеви пројекта:

Сматрамо да је потребно адекватно реаговати на ову ситуацију, и организовати наставу српског језика и књижевности. Предлажемо извођење наставе за узраст дјеце основне школе, као и наставу за средњошколце. Мислимо да је неопходно радити са обје ове циљне групе, јер су једнако угрожени и ученици основне школе (за које родитељи бирају име језика и наставу на том језику), као и ученици средње школе који већ имају проблема због непознавања српског језика и српске историје на пријемним испитима у Србији, а полако губе свијест о свом националном идентитету и повинују се новонасталој ситуацији – уписују приватне факултете на територији Црне Горе и Србије. Проблеми ученика су тек у зачетку, али очекује се све већа дезоријентација младих људи на овим просторима и њихово суочавање са непознавањем сопственог језика због нечијих политичких интереса. Наш циљ је да сачувамо српски језик на простору Црне Горе, да укажемо на потребу поштовања културе изражавања, да на дјелима српских писаца, почевши од светог Саве до савремених писаца, упознајемо ученике са истинским умјетничким вриједностима.

4.Опис рада:

Настава би се изводила у просторијама СПД „Јединство“, Стари град, Котор, у вечерњим сатима или у неком другом термину у договору са ученицима, два пута по два школска часа седмично. Професори који буду учествовали у извођењу наставе биће обавијештени о плановима и програмима рада основних и средњих школа у Србији. Осим наставе, предлажемо и организацију предавања и књижевних вечери. Такав вид едукације је и до сада био заступљен у оквиру СПД Јединство као вид борбе за очување српској језика и српске културне баштине у Црној Гори. У току љетњих мјесеци планира се организовање књижевних вечери. Гости су познати савремени писци и књижевни критичари. За Лучиндан, у Котору се планира организовање књижевне вечери неког од аутора издавачке куће Стубови културе, и изложба слика академског сликара. У ризници цркве Свети Никола у Котору одржавају се током године предавања на различите теме, како у вези теолошких питања, тако и у вези савремених лингвистичких, књижевних и друштвених тема. Предавачи су отац Гојко Перовић, ректор Богословије са Цетиња, протојереј ставрофор Момчило Кривокапић, отпуштени професори из Никшића, садашњи чланови редакције књижевног листа „Слово“, чланови часописа „Братство“ (часопис излази у оквиру активности Друштва Свети Сава – Београд) познати културни и јавни радници. Као вид стручне екскурзије планирана је и организована посјета Сајму књига у Београду, у октобру 2012. године. Планирано вријеме за овај пројекат је 12 мјесеци, тачније од почетка 2012. године до почетка 2013.године, са жељом да овај пројекат буде остварљив и у неком будућем времену као вид организованог научног рада на очувању српског језика.

5.Трошкови:

1. Литература и уџбеници
2. Лектира
3. Наставници (плате)
4. Потрошни материјал
5. Књижевне вечери, предавања, изложбе (хонорари, пут и смјештај учесника)
6. Организација стручне екскурзије (превоз и смјештај ученика и професора)

6.Начин праћења пројекта:

Очекујемо долазак компетентних научних радника као вид процјене успјешности пројекта. Сами ученици, студенти неког будућег факултета у Србији, Црној Гори или на неком другом универзитету Европе биће најбољи показатељи успјешности овог пројекта.
СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР