Почетак рада – 2012

Креативна радионица „Занимљива традиција“ у оргaнизацији Српског научног центра ускоро ће започети са радом.
У једној од највећих Основних школа на Новом Београду, О.Ш. „Лаза Костић“, љубазношћу директора, као и целог колектива школе, Српски научни центар је добио на располагање просторије у којима од 2012. године почиње са радом креативна радионица „Занимљива традиција“.

Креативна радионица се састоји од више различитих целина. Основне су три радионице:

1) радионица за учење традиционалног народног певања,

2) радионица за израду артефаката из народне традиције Србије,

3) едукативна радионица о традиционалним знањима и вештинама, са нагласком на социјално-здравствено-религијским проблемима тј. посебно важним темама основаца, средњошколаца и омладине уопште.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР