Извештај о одржавању летњег истраживачког кампа „Радљево 2013“

У организацији Друштва младих истраживања „Чучуге“ и Црвеног кр‐
ста Уб, у периоду од 28. јула до 2. августа 2013. године одржан је летњи ис‐траживачки камп у Радљеву.
Учествовало је укупно 19 чланова ДМИ „Чучуге“ и Црвеног крста Уб.
Учесници су били смештени у просторијама Основне школе „Душан
Даниловић“ у Радљеву.
Предавања су се одржавала у преподневним и поподневним терми‐
нима у просторијама школе из области екологије и етнологије.
Предавачи су били: др Славиша Ђукановић, Живко Леонтијевић, Та‐
ња Мимић, проф. Слободан Радосављевић, Јелена Михаиловић и Зоран
Кумбарић.
Поред предавања учесници кампа су свакодневно организовали те‐
ренске акције у селима Радљево и Шарбане.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР