НАЈНОВИЈЕ!

Листа 25 најновијих ауторских текстова (са датумом њиховог објављивања на нашем сајту)
 • ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДЊЕ – Покушај разумевања празника Преображења феномена Таворске светлости - Датум објављивања: 20/03/2023
  Рад израдио: Зоран Кинђић Ослањајући се на Свете оце, аутор се упушта у тумачење празника Преображења, свестан да чак и обожене особе нису у стању да у потпуности сагледају духовну димензију овог празника. Он указује да је Преображење Господње један…
 • Етнолошки, фолклористички и језички елементи – индиције о етничком пореклу Карашевака - Датум објављивања: 14/03/2023
  У овом раду представљамо и анализирамо неке карактеристике из области фолклора, етнологије и лингвистике које представљају релевантне назнаке како о етничком пореклу Карашевака, тако и о дијалекатском подручју које обухвата карашевачке дијалекте. Упоредна анализа појединих обичаја и кратких народних текстова,…
 • Етнолошко-генетичка истраживања Србије – на примеру простора општине Сврљиг - Датум објављивања: 22/01/2023
  У тексту се представљају нова етнолошко-генетичка истраживања сврљишке области. Она су спроведена у склопу ширих мултидисциплинарних проучавања Републике Србије и српског етничког простора. Добијени резултати разоткривају чињенице и процесе о којима се врло мало могло сазнати пре употребе ДНК анализе.…
 • Кроудсорсовање у историји и дигиталној хуманистици - Датум објављивања: 22/01/2023
  Кроудсорсовање података у историји и дигиталној хуманистици представља једну од најновијих технника које се примењују ради прикупљања свих могућих врста извора, неопходних за рад истраживача. Иста техника, штавише, важна је и за још један процес – очување културне баштине. Како…
 • Протоиндустријализација кроз призму српске средњовековне производње 14. и 15. века - Датум објављивања: 22/01/2023
  Феномен протоиндустријализације, у области производње и рада, припада дугом хронолошком периоду тзв. добу алата, које почиње у освит људске историје и траје све до индустријске револуције. Међутим, док је почетак индустријске ере омеђен проналаском и употребом парне машине, о почетку протоиндустријализације не…
 • Праведни рат и мисионарство као елемент византијске стратегије - Датум објављивања: 04/01/2023
  У раду је укратко обрађена веза између цркве и стратегије Византијског царства. Премда је Византија водила ратове наслањујући се на традицију римске империје а не на вођење светог рата утицај цркве у војним плановима Константинопоља је био веома значајан. За разлику…
 • Наоружање чувара у казненим заводима Кнежевине Србије, Краљевине Србије и Краљевине СХС/Југославије - Датум објављивања: 04/01/2023
  Законодавним решењем од 29. новембра 1851. године Министарство унутрашњих дела овлашћено је да изда привремено устројство економије у Топчидеру. На основу њега је 20. децембра 1851. године Попечитељство унутрашњих дела издало Устројство економно – апсанског заведења у Топчидеру. Под надзором Атанасија Николића осуђеничким…
 • Још једна ’детранс’ особа разобличава култ џендериста - Датум објављивања: 04/01/2023
  Пре скоро десет година, Крис Бек (56), ветеран елитних америчких специјалних јединица, јавно се декларисао као трансродна особа и почео да живи као жена. Након што се повукао из војске, почео је да се облачи као жена у покушају да…
 • Малта: 20.000 људи на протесту против абортуса - Датум објављивања: 04/01/2023
  Као одговор на предложену измену закона којом би се легализовао абортус у случају када је угрожен живот мајке, чак 20.000 људи (4% становништва Малте) изашло је на улице у знак подршке закону те земље који штити живот од тренутка зачећа.…
 • Два документа војводе и херцега Стефана Вукчића Косаче Дубровнику о пријему дуга Влахуше Латиничића - Датум објављивања: 04/01/2023
  Рад садржи издања, опис, дипломатичку анализу и снимкедва документа војводе и херцега Стефана Вукчића Косаче Дубровнику о пријему новца на име дуга Влахуше Латиничића. У питању су једна повеља и једно писмо. Повељом се потврђује пријем дуга у висини од 700 перпера, насталог…
 • Serbia – Croatia Relations after 2000 - Датум објављивања: 04/01/2023
  Study of contemporary relations between Serbia and Croatia cannot be fruitful without excursus in history of the relations between the Serbs and Croats that render today Western Balkans situation so complex. First part of the study is dedicated to the…
 • Кавкаски вектор савремене спољне политике Турске - Датум објављивања: 03/01/2023
  Још од распада Совјетског Савеза и стварања нових кавкаских држава, а нарочито након доласка на власт Партије правде и развоја праћеног активнијим наступом на међународној сцени, Кавказ представља један од регионалних приоритета спољне политике Турске. Полазећи од захтевног процеса уздизања…
 • Геополитика Балкана: 2019-2021 - Датум објављивања: 03/01/2023
  Предмет овог рада је геополитичка анализа политике великих сила на и око Балкана у периоду од три године. Аутор започиње текст са препричавањем догађаја из 2019. године који је индикативан за једну од две хипотезе. Прва је да се Америка…
 • Српска национална култура у политичком говору власти - Датум објављивања: 03/01/2023
  У раду ћемо анализирати присуство националне културе у јавним говорима и  ауторизованим текстовима политичара на власти у Србији. Употребићемо анализу политичког дискурса и општу анализу текста како би утврдили поруке и начине коришћења националне културе у изученим текстовима и говорима. Кључни политичари…
 • The South and East Mediterranean Power Struggle: Cases of Libya and Syria - Датум објављивања: 03/01/2023
  In this paper, the author uses the neoclassical geopolitical approach to analyse the powerstruggle in the Mediterranean as an echo of the changing world order by studying two war theatres in the Mediterranean, Libyan and Syrian. Jankovic firstly explained the…
 • Геополитичка мисао Апенинског полуострва: Учитељи и ученици - Датум објављивања: 03/01/2023
  Италија је једна од земаља у којима се развила особена геополитичка мисао у првој половини 20. века, која је окончана са падом фашистичког режима у Риму. Оживљавање геополитике отворило је питање особина ове дисциплине у савременој Италији.  Аутор поставља два…
 • Nato road to Serbia: Why 1999? - Датум објављивања: 03/01/2023
  How NATO found its new raison d’être after the dissolution of the Warsaw Pact in the Yugoslav crisis? Why Serbia and the Serbs were designated as bad guys? How the initial NATO and USA policy determined the sides in the…
 • Албанија у балканској политици Италије - Датум објављивања: 03/01/2023
  Од самог почетка, идеја о стварању Албаније, најпре у оквируОтоманске империје, а потом и као самосталне државе, имала је подршку великих европских и регионалних држава попут Велике Британије, Аустроугарске и Италије. Политика Италије према Балкану, посебно када је реч о Албанији и Албанцима…
 • Разлике у стицању међународног легитимитета Палестине и КиМ - Датум објављивања: 03/01/2023
  Са­мо­про­гла­ше­на не­за­ви­сност Ко­со­ва и при­зна­ња ње­гове др­жав­но­сти од стра­не мно­гих др­жа­ва до­во­ди та­ко­зва­но не­за­ви­сно Ко­со­во (ТРК) у по­зи­ци­ју да се мо­же раз­ма­тра­ти за­јед­но са Па­ле­сти­ном (од­но­сно Па­ле­стин­ском Са­мо­у­правом ко­ју је осно­вао ПЛО и про­гла­сио не­за­ви­сност два­де­сет го­ди­на пре ТРК (1988). Обе те­ри­то­ри­је,…
 • Дубровник од Уједињења до краја Другог светског рата - Датум објављивања: 03/01/2023
  Већина чланова Мјесног одбора Народног вијећа у Дубровнику 1918. била је за сједињење са Србијом без предуслова. На челу Мјесног одбора био је Перо Чингрија али га је због старости замењивао Луко Боне. Бококоторски бискуп др Франо Ућелини Тица изјавио…
 • Култура у Дубровнику након Првог светског рата - Датум објављивања: 03/01/2023
  На молбе дубровачких друштава Милан Решетар је почетком двадесетих година XX века држао предавања у Дубровнику. Већина чланова Југославенског Академског клуба била је из редова предратне националистичке омладине. Организовали су предавања „Скерлићево вече”, „Шантићево вече”, Милан Решетар је држао предавање…
 • Дубровачки Срби од 1945. до 1992 - Датум објављивања: 03/01/2023
  У Дубровнику је за време Другог светског рата деловао „Покрајински национални комитет за Херцеговину, Боку и Дубровник”, а Срби католици уписивали су се у Дубровачку бригаду Југословенске војске у Отаџбини. На печату је писало Дубровачка војно-четничка бригада. Због тога су…
 • Друштво „Јадранска стража“ - Датум објављивања: 03/01/2023
  Јадранска стража основана је 1922. Друштвени знак био је буздован Краљевића Марка извучен напола из мора. Јадранска стража радила је на томе да што више њених чланова а посебно деце из унутрашњости летује на Приморју. Сем опоравка њихов циљ био…
 • Соколска задруга у Чибачи - Датум објављивања: 03/01/2023
  Савез сокола радио је на оснивању задруга. На Пилама код Сарајева основана је прва соколска здравствена задруга у Југославији. О напорима жупе Мостар истакнуто је у часопису „Соколско село”: „Без имало буке и рекламе мостарска Соколска жупа прва је свестрано…
 • Српска друштва у Дубровнику - Датум објављивања: 03/01/2023
  У другој половини 19 века центар приморских Срба био је Дубровник. Књижевни часопис „Словинац“ који је излазио од 1878 до 1884 г био је часопис словинског покрета. У часописа били су Нико и Медо (Орсат) Пуцић, Луко Зоре, Иван Стојановић,…
СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР