СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР
НОВО
И ПРЕПОРУКЕ:

Новости и актуелности

Религија

Антисрбизам

Култура живота

Да ли деца имају сексуалне потребе?

Госпођа Ристић је изјавила да се сексуални развој одвија напоредо с когнитивним и емотивним развојем детета. Ко год није упознат с развојном психологијом може свашта да помисли – у највећем броју случајева, управо оно што је дотична „психолошкиња” желела да…

Читај даље...

Православље

Срби широм света

Срби у Калифорнији

Ова књига представља прилагођен и делимично измењен текст магистарског рада Обредно-религијска пракса и етницитет верника...

Читај даље...

Природне науке и технологија

Магичне фигуре – магични квадрати и друге шеме

Сврха и циљ овог истраживачког рада је да се на бази прикупљених, сређених (класификованих) и обрађених података и досадашњим сазнањима о магичним фигурама – магичним квадратима да одговор на питање (хипотезу): Да ли магичне фигуре имају и у ком смислу…

Читај даље...

Косово и Метохија

Идентитет и порекло

Резултати нових истраживања митско-религијских представа и идентитета на Пештеру и околним областима

У раду се износе неки од посебно илустративних резултата најновијих етнолошких истраживања Сјеничко-пештерске висоравни и околних области. Нагласак актуелних истраживања...

Читај даље...

Књиге

Крушевац и околина у историји српског народа

Крушевац је за својих 647. година постојања, постао истинит духовни, културни и привредни центар Србије. О духовности, и привредном животу и културним достигнућима Крушевца, кроз историју постојања града било је узлета и падова, који су овај прави Српски град сврставали у сам врх наших градова али на…

Читај даље...

НОВО НА САЈТУ И ПРЕПОРУКЕ

Млинови у Морињу

Ова етно-антрополошка студија настала је као продукт теренског истраживања у Морињу, августа 2007. године. Основна идеја била је дати преглед стања постојећих млинова...

Читај даље...

Сакрална топографија општине Бујановац – 1. део">Црквени храмови парохија: жбевачке, клиновачке и раковачке у општини Бујановац
Сакрална топографија општине

У раду је дата историја црквених храмова у парохијама жбевачкој, клиновачкој и раковачкој. Обрађене су цркве у Жбевцу, Љиљанцу, Богдановцу,...

Читај даље...

КЊИГЕ НА САЈТУ

Споменица – Два века старе цркве у Крагујевцу (1818 – 2018)

Уређивачки одбор Проф. др Зоран Крстић, протојереј ставрофор Проф. др Сузана Рајић Саво  М. Арсенијевић, протојереј ставрофор Милић Марковић, протојереј Негослав Јованчевић Уредник Проф. др Зоран Крстић, протојереј ставрофор Заменик уредника Саво М. Арсенијевић, протојереј ставрофор Секретар редакције Милић Марковић,…

Читај даље...

Јухорскa чтенија – Звезде над Јухором

Тематски зборник групе аутора под насловом: “Јухорскa чтенија – Звезде над Јухором” Издавач: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРУШЕВАЦ – УДРУЖЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ ЛОГОС СВОЈНОВО За издавача:Ненад СоколовићНенад Васковић Уредници:др Дмитар Атанасовпроф др Голуб Јашовићпроф др Предраг Драгојевићдр Ивица Тодоровићдр Иван Бецић…

Читај даље...

Попис цркава и манастира у Књажевини Србији 1836 – 37 (епископије ужичка

По завршетку оружаних борби за време Другог устанка, потискивањем турске власти и преговорима чињеним са Портом, изграђивани су темељи нове српске државе. Искористивши ситуацију која је била створена, препуштањем унутрашње управе земље од стране Турака, кнез Милош је приграбио сву…

Читај даље...

Крушевац и околина у историји српског народа

Крушевац је за својих 647. година постојања, постао истинит духовни, културни и привредни центар Србије. О духовности, и привредном животу и културним достигнућима Крушевца, кроз историју постојања града било је узлета и падова, који су овај прави Српски град сврставали у сам врх наших градова али на…

Читај даље...

Нова мултидисциплинарна истраживања источне Србије, околних области и српског етничког простора

Књига XXI ЕТНО-КУЛТУРОЛОШКИ ЗБОРНИК за проучавање културе источне Србије и суседних области Зборник је покренут 1995. године на иницијативу проф. др Сретена Петровића и Етно-културолошке радионице Сврљиг Издавач: Центар за туризам, културу и спорт, Боре Прице 2, Сврљиг За издавача: Марко…

Читај даље...

Српски исток некад и данас: археологија, етнологија, историја и лингвистика

Књига XXII ЕТНО-КУЛТУРОЛОШКИ ЗБОРНИК за проучавање културе источне Србије и суседних области Уредници Војислав Филиповић Ивица Тодоровић Редакција Михај Радан (Румунија), Мирко Благојевић, Милина Ивановић Баришић, Гордана Благојевић, Драган Жунић, Станка Янева (Бугарска), Владимир Петровић, Александар Булатовић, Данијела Хелман (Немачка),…

Читај даље...

Ритуал ума

Литијски опход, као најзначајнији део сеоске славе-заветине, до сада није адекватно проучен, у смислу свеобухватне анализе чија је пажња посвећена искључиво овом феномену. Наравно, ритуал су спомињали многи аутори, међутим – то је најчешће било у форми осврта или краће…

Читај даље...

Света структура – Трагање за јединственом основом културних феномена

Замислимо да је пред нама необичан задатак: од нас се тражи да целокупну стварност покушамо обухватити представљањем јединственог модела, односно обрасца. Не знамо да ли образац постоји или не , али је наш задатак (у овом мисаоном експерименту) да га представимо у…

Читај даље...

Етнологија и генетика – Прелиминарна мултидисциплинарна истраживања порекла Срба и становништва Србије

Већ на самом почетку треба посебно нагласити чињеницу да се у нашој монографији износе сасвим нове и изузетно перспективне могућности истраживања прошлости, почев од преиспитивања степена истинитости различитих народних представа и предања о пореклу. С тим у вези, разматрају се нови,…

Читај даље...

Гусле наше насушне – Полемика о гуслама сагледана у функционално-прагматичком кључу

Током протеклих неколико деценија однос носилаца такозване српске „културне елите“ према гуслама, савременом певању уз њих и десетерачким песмама скројеним по узору на „класичну“ српску епику био је вишегласан, сложен, опречан, збуњујући, па и какофоничан за ухо просечног представника српског…

Читај даље...

П О Г Л Е Д А Ј Т Е

ТЕМАТСКИ КАТАЛОГ

Идентитет, етнички простор, етногенеза
Јесења зора
Митологија, религија, обичаји
Друштвени и истраживачки проблеми и изазови
Сремски салаш
Уметност - култура - старине
Општи/светски контекст (и Срби)
Мозаик српских и других тема

АУТОРСКИ КАТАЛОГ

са текстовима наших истраживача и сарадника:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР