План и програм рада креативне радионице Занимљива традиција

Одељење: ПЕВАЧКА РАДИОНИЦА

Учењем традиционалног, односно сеоског певања сазнајемо да је традиционална музика део наше стварности. Све већа потреба за извођењем ове музике чини је врло модерном и савременом, иако је настала у удаљеном културно-историјском контексту.

Циљ певачке радионице је да деца науче технику традиционалног српског певања, да се упознају са различитим стиловима певања, да се едукују за групно и солистичко извођење, да науче разноврсан репертоар и сценско понашање. Деци ће бити представљен контекст из ког песме потичу ради упознавања традиције. Часови ће бити праћени пуштањем филмова, фотографијама, теренским снимцима и осталим саджајима.

Програм радионице је намењен деци од 12 до 15 година (тј. од 5. до 8. разреда основне школе). Радионици ће моћи да приступи свако ко жели (неће бити аудиције). Наведена узрасна категорија је најпожељнија, али није и ограничавајућа. Полазници могу бити и нешто млађи и нешто старији.

Зависно од броја полазника, деца ће бити подељена у групе. Група ће имати 10 до 15 ученика. Часови ће се одржавати два пута недељно у трајању од по 60 минута. Предвиђена месечна цена по полазнику је 1500 динара (за осам часова).

Организација часа: Време трајања је 60 минута.

15 до 20 минута – уводни део часа је распевавање које укључује вежбе дисања, разгибавање, вежбе језиком, певање вокализа, поставку вокала, различите вежбе које ће бити важне за интеграцију звука и покрета и тд. 30 минута – учење песама: записивање текстова песама, певање, као и објашњавање контекста у којем су се песме изводиле. 10 минута – завршни део часа је резервисан за понављање.

План рада:

Првенствено, учење једногласних песама, а затим и двогласних: шаљиве песме, песме уз љуљање, песме опште намене итд. У зависности од узраста радиће се обредне песме: додолске и лазаричке песме (млађи узраст), краљичке, ђурђевданске, свадбене (старији узраст) са покушајима драматизације (глума, покрети).

Септембар:

– Значај и улога народне песме у традиционалном животу: опште предавање о годишњем и животном циклусу, жанровима песама и начину извођења.

– Учење песама: Оро се вије крај манастира, Вијена лоза зелена, Николо гајле големо; Све су цуре обуле кундуре, Заспо ми је драги, Пошла Зора на пазар, Ој, Лазаре, Лазаре, Тиче виче јеличе.

– Учење игре уз песме Оро се вије крај манастира, Вијена лоза зелена, Николо гајле големо , Заспо ми је драги

Октобар:

– Обрада тема: песме уз обредно љуљање, успаванке

– Учење песама: Нишнула се Севделина, Нишај перо на лелејко, Чија мома на нишаљку, Заспо Јанко под јабланом, Љуља нана сина Милована.

– Обнављање песама

Новембар:

– Обрада тема: свадба, свадбене песме

– Учење песама: Ој, девојко невернице, Шесто, песто и млада невесто, Ој, девојко бриго материна; Бил, бил, пиле, не пој рано;

– Обнављање песама

Децембар:

– Обрада тема: седељка, седељачке песме, љубавне песме

– Учење песама: Све девојке на седељку дошле, Дајте нам дајте, О, мој Миле медени, Љето проље, ништа не пољуби

– Обнављање песама

Јануар:

– Обрада тема: Божићни обичаји и песме

– Учење песама: Домаћице од куће; Божић, Божић, бата; Ој, Божићу један у години

– Обнављање песама

Фебруар:

– Обрада теме: пролећне песме

– Учење песама: Врбо, врбичице; Чубро Маро, јеси л’ чула Маро, Пратија ме наш кадија,

– Обнављање песама

Март:

– Обрада теме: лазарички обред и лазаричке песме

– Учење песама: Овој дрво родно било; Летеја ми летеја; Ој, Лазаре, Лазаре; Ластавиченце по небо лети; Што је јасна месечина

Април:

– Обрада теме: краљички обред и краљичке песме

– Учење песама: Пчеличица лако лети; Младо момче, Бога моли; Девојчица бога моли; Два су вола, два јелена

– Обнављање песама

Мај:

– Обрада теме: додолски обред и додолске песме

– Учење песама: Лети, лети пеперуго; Заросила ситна роса; Еј, додоле, мили Боже; Престан, престан кишице; Ми идемо преко поља; Наша дода бога моли.

Јун:

– Утврђивање наученог репертоара

Радионица традиционалног певања подразумева да деца поред школског дела са предавањем и учењем песама, имају и јавне наступе на интерним часовима и за потребе школе.

План осмислила: Марија Делић
СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР