Акт босанске краљице Јелене Грубе о разрешењу рачуна протовестијара Жоре Бокшића

Босанска краљица Јелена Груба обавештава Дубровачку општину да је са њеним подаником, а својим протовестијаром, Жором Бокшићем, сравнила све рачуне, као и да јој је он, на име дохотка од коморе и царина у Дријевима и Олову, исплатио дуговања.
Расцветано пролеће

Илустрација: Драгољуб Триндић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР