Албанија у балканској политици Италије

Од самог почетка, идеја о стварању Албаније, најпре у оквиру
Отоманске империје, а потом и као самосталне државе, имала је подршку великих европских и регионалних држава попут Велике Британије, Аустроугарске и Италије. Политика Италије према Балкану, посебно када је реч о Албанији и Албанцима почиње да се формира од краја 19. века, након уједињења Апенинског полуострва у оквиру Краљевине Италије 1870. године.
Италија се надметала са другим државама по питању утицаја и превласти над албанском политиком. У доба фашизма, окупирала је Албанију а после распада Југославије чак је формирала и Велику Албанију како би усмерила позитивна осећања Албанаца према доминацији Италије и како би обезбедила нове територије. На италијанску политику према Албанији утичу географски елементи, историјске везе, и мери се способношћу Италије да промовише своје интересе на Балкану и у Европи. Италија данас има ограничене могућности по питању остваривања утицаја на мале суседне државе због доминације великих сила попут САД и Немачке.

Вилајет

Илустрација преузета са стране 105 ауторовог текста

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР