Балкански савез 1953-1954. и југословенска медијска слика политичког и географског окружења

Рад представља покушај да се сагледа званична слика држава и народа на Балканском полуострву стварана у југословенској јавности током постојања Балканског савеза 1953-1954. Званични медијски доживљај свог географског и политичког окружења, пренет из београдске штампе, био је условљен тренутним спољнополитиким потребама и идеолошким предубеђењима.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР