Београдска брејкденс девојка: брејковање (ломљење) полних стереотипа плесом

Овај рад представља део ширег антрополошког истраживања
савремене хип хоп културе у Србији. Чланак је настао на основу сопствених теренских истраживања током фебруара и марта 2009. године у Београду. Након упознавања са постојећом српском кореолошком литературом, увидела сам да недостају антрополошка истраживања савремених плесних облика. Сматрала сам корисним да обавим емпиријска истраживања ради увида у стање изнутра. Интервјуисала сам хип хоп плесаче, инструкторе и плесне судије. Преовладава став да је брејкденс првенствено мушки плес за изражавање  мужевности. Међутим, у Београду су се, одмах након појаве
брејкденса, и девојке њиме почеле бавити. Циљ овог истраживања је да испита који фактори утичу на то да једна девојка почне да игра, условно речено, мушку игру. Поставља се питање како мушкарци посматрају појаву овакве девојке у њиховом свету, какви су реакција и пријем шире друштвене
заједнице.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР