Ветар као актер народне бајке

Бајка бележи народно искуство о постојању и благотворних и злих ветрова.

Фотографија преузета из ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР