Витезови реда Змаја – Драконофори

Средњовековни витезови свих редова као борци за веру и владара, који је божји изасланик на земљи, били су дивинизирани хероји. Уроњени у старе митолошке матрице, по узору на античке редовничке организације, витешка братства су била полутајна или потпуно тајна. Старе мистерије чине садржај духовности – „Сублимација идеологије архаичних ратника“ a која им открива пут у бесмртност и са таквим светоназорима витез и у хришћанству остаје монах ратник, посвећеник и борац за одбрану вере. 
Сви стари европски и азијски епови, као и српске епске песме, говоре о Змају и посвећеницима који га на сакралним путовањима траже. Ти јунаци су посвећеници – ратници који путују земљом на коњу или лађом Арго – Дракар. Са тим херојима се касније поистовећују средњовековни европски
и српски витезови. Сама реч витез код Словена происходи од имена врховног бога и бога рата Световида.

Издавач:
Центар за митолошке студије Србије – Рача (2017)

Илустрација преузета са стране 197 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР