Вода као покретач друштвених акција: изградња мини-хидроелектрана и група „Одбранимо реке Старе планине“

Рад израдила: Гордана Благојевић

Ово истраживање бави се акцијама грађана у циљу очувања
планинских река. У фокусу је оксиморонска ситуација изградње
деривационих мини-хидроелектрана (МХЕ) у Парку природе Стара планина, који се налази под заштитом државе. У раду се анализира улога друштвених мрежа у повезивању и сарадњи љубитеља природе са територије целе Србије, с једне стране, и локалног становништва угроженог изградњом МХЕ. Посебна пажња је усмерена на рад групе „Одбранимо реке Старе планине“ у борби за очување животне средине на друштвеној мрежи „Фејсбук“.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР