Два документа војводе и херцега Стефана Вукчића Косаче Дубровнику о пријему дуга Влахуше Латиничића

Рад садржи издања, опис, дипломатичку анализу и снимке
два документа војводе и херцега Стефана Вукчића Косаче Дубровнику о пријему новца на име дуга Влахуше Латиничића. У питању су једна повеља и једно писмо. Повељом се потврђује пријем дуга у висини од 700 перпера, насталог у вези са закупом царина и бродова (речних прелаза). Писмом се потврђује исплата дуга у висини од 2.047 перпера и пет и по динара, насталог поводом неког од Влахушиних бројних послова са херцегом
Стефаном. У оквиру другог акта решавано је и питање сребра заплењеног на име овог дуга.

silhouette of boat on sea during sunset

Фотографија: Serinus on Pexels.com

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР