Дигитализација и обрада дубровачке архивске грађе из архива САНУ и приватних збирки

Пројекат Дигитализација и обрада Дубровачке архивске грађе из архива САНУ и приватних збирки подразумева дигитализацију микрофилма који се чува у Архиву САНУ (7978,47 метара, тј. око 240000 снимака докумената) и који је због дотрајалости у опасности да пропадне, затим снимке и копије докумената из приватних збирки, као и њихову обраду и креирање базе података. На микрофилму се налази грађа из неколико серија Дубровачког архива, значајних за проучавање националне и културне баштине.

Илустрација преузета од shutterstock_362210786

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР