Етнолошки осврт на српско-румунска прожимања и релације

Српско-румунске етнокултурне паралеле – а превасходно оне које су тичу територије данашње Румуније – још увек су недовољно проучене и изискују спровођење свеобухватних, нових истраживања. Наиме, на више различитих нивоа показује се непосредна испреплетеност српских, тј. српскословенских и румунских етнокултурних особина, што је посебно изражено управо на просторима савремене Румуније. На овом месту скрећемо пажњу на нека посебно занимљива, али и занемарена и осетљива питања (као и чињенице), која улазе у домен наведене проблематике.

Објављено у: Етно-културолошки зборник XXI, Нова мултидисциплинарна истраживања источне Србије, околних области и српског етничког простора, Сврљиг, 2017, стр. 85-113.

Фотографија из приватне архиве Зорана А. Антонијевића

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР