Жена – између врлине и греха

Током развоја нових погледа на историју јавља се правац, познат у западној литератури под називом gender studies, односно студије рода. Циљ проучавања постају друштвене улоге жена и мушкараца, као творевине културе, својствених одређеном времену, а не заснованих искључиво на разлици биолошког пола.  На овом плану истиче се неколико тематских целина – nопут брака и блуда, или пристанка и принуде у сексуалном односу. Овде спадају и разматрања о правном статусу жене.

Илустрација преузета са стране 349 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР