Жељинска ала. Резултати нових истраживања народних митолошких представа Жупе

У раду се износе резултати нових етнолошких истражи- вања спроведених у Александровачкој жупи и околним областима. Нагласак је, на овом месту, стављен на пред ставе о митским бићима, односно о алама и змајевима, које у контексту прикупљене грађе заузимају једно од најистакнутијих места, представљајући специфичност разматране микро-регионалне целине, али и симбол локалног идентитета. Наиме, забележене су изузетно бројне и занимљиве варијанте предања и представа о жељинској али, која као убедљиво најекспониранији митски ентитет свакако представља оригиналну особеност Жупе.

Илустрација из архиве Сање Црнобрња-Красић.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР