Житије патријарха Никифора цариградског од Игњатија Ђакона као извор за ближе датовање времена настанка “Кратке историје”

У Житију патријарха Никифора цариградског од Игњатија Ђакона налази се и вест о Никифоровом духовном усавршавању и световним студијама у непознатом манастиру на малоазијској обали Босфора, као и вест о избору Никифора за патријарха цариградског након смрти патријарха Тарасија, где се изричито помињу, уз духовне, и световни списи. Обе вести могу бити од помоћи у покушају ближег датовања времена настанка Никифорове “Кратке историје”. Хронолошки оквир у којем се датује време настанка “Кратке историје” протеже се у распону од 782. до 828. године. Анализом двеју вести које пружа Игњатије Ђакон у Житију патријарха Никифора, предлаже се знатно мањи временски период, између 787/788. и 806. године, као доба када је “Кратка историја” могла настати.

Фотографија преузета са Википедије: Unknown authorUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР