Загонетке и феномени Фибоначијевог низа

Фибоначијеви бројеви столећима заокупљају пажњу не само математичара, већ скоро свих научника, а понајвише фундаменталних. Разлог је у томе што имају бројне примене, почевши од објашњења раста и изгледа биљака, животиња, људи, структуре кристалних решетки минерала, па све до савремене генетике и развоја компјутерских алгоритама и др. Откривени су од стране познатог предренесансног математичара Леонарда од Пизе (Фибоначија) и један су од најинтересантнијих феномена у природи. Обзиром да је у питању тематика из области математике, у раду ће бити приказана дефиниција и нека својства Фибоначијевог низа, као што су форме или особине, идентитети и присуство у геометрији и природи.

Илустрација преузета са стране 2 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР