Задружно решење

Блог Задружно решење је посвећен приказивању и сведочењу о делотворности Задругарства, Солидарности, Узајамне Помоћи и других облика Средњег Система у оквиру слободне тржишне привреде засноване на приватној и задружној својини и предузетништву у оквиру слободарског правног поретка. Блог је економски орјентисан као либертеријански у оквиру многобројних облика Средњег Пута.
Приватна својина је економска основа људског друштва. Она омогућава слободну размену економских добара и услуга, односно постојање тржишта које ту размену омогућава. Приватна својина и тржиште настају постепено током историје грехопада као последице тежње људи за одржањем, а по Божјем старању-Промислу. Постоји и колективна својина у раним периодима записане историје.

Илустрација преузета од shutterstock_382504249

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР