Задужбина челника Влгдрага

У цркви грађеној крајем XIII века пронађена надгробна плоча са подацима о ктитору, челнику Влгдрагу, великашу Стефана Дечанског и госпођи Владислави.
У Дићима, селу код Љига, археолози ваљевског Завода за заштиту споменика културе на необичан начин дошли су пре неколико година до великог открића. Под високом хумком, на којој су расла три јасена, нађени су остаци цркве грађене крајем XIII века.
Међу мештанима већ одавно је постојало веровање да се под једним дрветом – записом, које се ту налази и до кога је некада долазила сеоска литија, крију остаци цркве. Још између два рата, прича се, један сељанин је сањао да у селу постоји црква која треба да се откопа и да се на њеним темељима сагради нова. Отишао је до места које је сањао, почео да копа, дошао до неких плоча и ту стао јер му нико од осталих мештана није веровао. Можда би се то десило поново да извесна Даринка 1989. године, после сличног сна, није отишла право пред владику, а потом у Завод за заштиту споменика културе у Ваљево ради дозволе за изградњу цркве.

Фотографија преузета са стране 1 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР