ЗНАЧЕЊЕ ЗЛАТА Специфични семантички простори митологије злата у српској народној традицији – некад и данас

На овом месту бавимо се митолошком димензијом злата, превасходно у контексту разматрања најистакнутијих мотива српске народне митологије са нагласком на специфичним облицима проблематике о којима је у досадашњим радовима недовољно говорено, али и на компаративним релацијама са различитим традицијама. Посебан акценат стављен је и на мотиве архетипског карактера, присутне у садржајима повезаним са трагањем за златом. Потенцирано је и питање реконструкције прототипских корена идејног система који представе овог типа сажима у оквиру једног од најприсутнијих савремених народних митова (пре свега у источној Србији), базираних на тековинама традиционалне културе.

Фотографија преузета са Википедије: Вештачки кристали злата – Alchemist-hp

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР