„Иако телесно ви нисте живи, ви зрачите на нас као жива бића”: Изградња спомен-костурнице и обликовање централног трга у Чачку 1945-1955.

Начин коришћења било ког отвореног јавног простора, а нарочито централног градског трга, непосредно одражава ниво урбане културе друштва, али и идеолошке, политичке и цивилизацијске норме епохе. Преко физичких и функционалних промена и начина употребе средишњег градског трга може се „читати” културни идентитет одређене средине. Промене облика, функције и симболике централног трга у Чачку између 1945. и 1955. године говори о конструисању новог локалног идентитета у оквирима тоталитарног друштвеног система и соцреализма у архитектури и вајарству.

Фотографија преузета са стране 158 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР