Извештај са историјско-географског рекогнисцирања терена: пројекат на светим водама Лима 2012-2013

Рад представља резултате историјско географског рекогнистицирања терена извршеног у оквиру пројекта На светим водама Лима, током 2012 – 2013. године. Током те две године обиђена су бројна насеља на територији Републике Српске (БиХ), Србије и Црне Горе, а у атару општина Нове Вароши, Пљеваља, Прибоја, Пријепоља, Рудог и Сјенице, у оквиру којих је рекогнистицирано преко четрдесет локалитета. Током тог периода екипа је посетила и манастире Добрун и Прибојску Бању, као и савремени комплекс Дражевину.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР