Извештај са историјско-географског рекогнисцирања Пријепоља и околине

Рад представља преглед теренских истраживања обављених септембра 2011, када је извршено историјско-географско рекогнисцирање Пријепоља и околине. Осим убикације нових, обиђени су и неки локалитети познати од раније, ради увида у тренутно стање. Током боравка на терену истражени су: Аливеровиће, Баре, Горња Бистрица, Горње Горачиће, Доња Карошевица, Косатица, Мажићи, Рогушје, Тоци (Забрдњи и Црквени), Тројан (Јеринин град), Тузиње, Џурово. Током дела истраживања, коришћен је и ГПС, како би сами локалитети били прецизно убележени.

Илустрација: Драгољуб Триндић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР