Источна Србија као савремени истраживачки изазов

У раду се бавимо источном Србијом као савременим научним изазовом, који нуди низ веома занимљивих и подстицајних истраживачких могућности. Многе од ових могућности истовремено су и приоритетне са становишта савремене етнолошко-антрополошке науке, јер се њиховом применом отклањају празнине у познавању одређених, веома битних етнокултуролошких, етногенетских и других аспеката разумевања источне Србије. У наведеном контексту, посебна пажња је посвећена наглашавању потребе континуираних и непосредних истраживања специфичних религијских и митских система, хришћанских и претхришћанских културних слојева, положаја православља данас, представа о пореклу становништва (заједно са истраживањима из домена генетске генеалогије), етнокултурних маркера и културних зона, древних идејних матрица и примарних културних образаца.

Фотографија: Милош Крсмановић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР