“Кажи реч” – позитивна вредност у језику

Речи добијене као реакција на стимулус шапни/кажи/напиши реч доводе се у везу са питањима везаним за идентитет Сосирових “изолованих појмова”, односно за проблем полазне или позитивне вредности у језику. Подаци прикупљени од особа различите старосне доби (деца од 3 до 15 година, студенти и мањи број особа у зрелим годинама) показују да се у ванговорним ситуацијама најчешће појављује именица у номинативу. Анализа прикупљених чињеница претежно се заснива на упоређивању добијених података са сазнањима психологије, неуропсихологије и лингвистике. Надовезујући се на нерешена питања везана за “изоловане појмове” у језику и за проблем полазне (позитивне) вредности у говору, у раду су наговештени могући одговори на различита језичка питања.

Текст др Јованке Радић.

Илустрација: shutterstock_382504249-speaker-yellow-wheels.png

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР