Казивања и записи савременика о дипломатији Кнеза Милоша за време његове прве владе (1813–1839)

Казивања и записи савременика о дипломатији Кнеза Милоша за време његове прве владе (1813–1839)

На основу разноврсне писане грађе, у раду се издвајају и коментаришу бројна „усмена“ казивања која на веома особен и живописан начин сведоче о знатној дипломатској и политичкој делатности кнеза Милоша Обреновића и то за време његове прве владе.

Овај текст спада у тематске категорије: