Касноантички метални налази из Александровца Жупског

Касноантички метални налази из Александровца Жупског

КАСНОАНТИЧКИ МЕТАЛНИ НАЛАЗИ (КРСТООБРАЗНЕ ФИБУЛЕ И ПОЈАСНА ГАРНИТУРА) ИЗ АЛЕКСАНДРОВЦА ЖУПСКОГ

У Археолошкој збирци Завичајног музеја Жупе се налазе две крстолике фибуле и једна појасна гарнитура (копча и пет пликација) римског војника, који су пронађени на простору самог Александровца. Предмети су датовани у другу половину IV века. Рад представља стилско – типолошку анализу поменутих предмета.

Овај текст спада у тематске категорије: