Касноантички метални налази из Александровца Жупског

КАСНОАНТИЧКИ МЕТАЛНИ НАЛАЗИ (КРСТООБРАЗНЕ ФИБУЛЕ И ПОЈАСНА ГАРНИТУРА) ИЗ АЛЕКСАНДРОВЦА ЖУПСКОГ

У Археолошкој збирци Завичајног музеја Жупе се налазе две крстолике фибуле и једна појасна гарнитура (копча и пет апликација) римског војника, који су пронађени на простору самог Александровца. Предмети су датовани у другу половину IV века. Рад представља стилско – типолошку анализу поменутих предмета.

Илустрација  реузета са стране 12 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР