Компаративни аналитички осврт на најновија генетска истраживања порекла Срба и становништва Србије – етнолошка перспектива

у раду се износи компаративна анализа резултата неколико најновијих генетских истраживања порекла (са нагласком на мултидисциплинарним проучавањима Александровачке жупе), при чему се резултати генетских истраживања повезују са етнолошким и другим сазнањима и приступима. На овај начин могуће је разрешити значајна етногенетска и генеалошка питања и недоумице, који не би могли бити одгонетнути без примене различитих научних дисциплина. Пре свега, резултати прелиминарних истраживања која су спровели аутори – у анализи поређених са најновијим, релевантним истраживањима других аутора и институција – указују на доминацију хаплогрупа I2a и R1a, које су одлучујуће учествовале у етногенези Словена, што је у складу са уобичајеном, тј. најчешћом перцепцијом Срба као народа словенског језика, порекла и етнонима.

Аутори:
Анђелка Вучетић-Драговић, Анђелко Марић, Ивица Тодоровић. 

Издавач: Гласник Етнографског института САНУ LXII (2), Београд, 2014, стр. 99-111;

Илустрација преузета са Википедије (Dcirovic, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons)

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР