Кооперативизам као пут економске обнове

Покрет потрошачког задругарствa је алтернатива класичном трговинском предузећу заснованом на приватном власништву и профитном мотиву, у условима тржишне стихије слободног тржиштa.
Француски економиста Шарл Жид (1847-1932), теоретичар задругарства и присталица задружног програма потрошачког задругарства-Кооперативизма у књизи: Потрошачке задруге је написао:
„Уопштено говорећи, потрошачка задруга постоји кад год се више лица, осећајући исту потребу, удруже да је заједничким средствима задовоље боље него што би то могла учинити личним средствима. Излазило би дакле из ове дефиниције, да свака потрошачка задруга има за циљ производњу, јер да би се подмирила ма каква потреба, треба најпре произвести. И, у ствари, то је заиста циљ потрошачке задруге, али стварно доспева дотле тек на високом степену свога развитка. За почетак, она се задовољава да купује оно што је потребно њеним члановима: она је трговац дуго пре него што постане фабрикант.”

Фотографија преузета са стране 4 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР