Кретање пројектила у ваздушном простору

Сврха и циљ овог истраживања је да се на научној основи разоткрије комплексност проблематике кретања пројектила у ваздуху као средини. Применом методе анализе садржаја изабрани су одговарајући извори података, а затим је на персоналном рачунару помоћу више програмских решења извршено експериментално испитивање математичко-графичких модела путања кретања. Разматране су карактеристике теоријског и реалног кретања пројектила („косог хица”) и упоређени су њихови елементи и релативна одступања.

Илустрација преузета са стране 4 ауторовог текста.

Операционализацијом циља истраживања реализовани су постављени задаци и доказани унапред претпостављени (очекивани) резултати. Доказано је да поред неопходних (почетних) услова, на лет пројектила утичу и фактори који се не могу променити али се научним и практичним методама могу у великој мери предвидети. Најбитнији закључак овог истраживања је да се нежељена одступања динамичке путање пројектила превентивним (корективним) поступцима и конструктивним (техничким) решењима могу свести на минимум што значи и очување драгоцених људских и материјални ресурса.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР