Култура у Дубровнику након Првог светског рата

На молбе дубровачких друштава Милан Решетар је почетком двадесетих година XX века држао предавања у Дубровнику. Већина чланова Југославенског Академског клуба била је из редова предратне националистичке омладине. Организовали су предавања „Скерлићево вече”, „Шантићево вече”, Милан Решетар је држао предавање „О књижевном и пучком говору у Дубровнику”, Милорад Медини „Кметски одношаји у Далмацији”, …. и др. Клуб је одржавао седнице у просторијама Соколског друштва, „Слоге” и Дубровачког радничког друштва.

Текст Саше Недељковића

преузет са сајта Слободна Херцеговина

Илустрација преузета из ауторовог текста

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР