Мало истраживање значења тзв . “перфекта” свршених глагола

Аутор: А. Невски

Предпрошле 2018. године у раду о прогону аориста “Аорист као псовка” у оквиру одјељка гдје се пореде значења прошлих глаголских времена нашега језика изнесох став да основно значење такозванога “перфекта” свршених глагола није радња у прошлости него стање у садашњости. Како бих свој став провјерио направих ово мало истраживање са свршеним глаголом “уморити”.

Илустрација преузета из ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР