Митско злато – Прилог проучавању митологије трагања за златом на примеру грађе из сврљишке области

Током досадашњих истраживања забележена је специфична грађа везана за предања о злату и одговарајућу комплексну митологију, која у српској народној традицији заузима изузетно значајно место, будући да се заснива на низу особених мотива и на разгранатом систему веровања, који на непосредан начин повезује некадашња и садашња искуства. О сродној проблематици писали су бројни аутори али и поред тога, много је непознаница о предањима и веровањима овог типа. 

Очигледно је да постоји и обимна ”незабележена грађа”, која се уосталом свакодневно увећава, што и сваки одлазак на терен (пре свега, када је реч о подручју источне Србије) изнова потврђује. Рад је заснован на материјалу из сврљишке културне зоне, где су уочени посебно комплексни системи веровања и митских идеја о злату. На овом месту првенствено износимо веровања забележена у овој области, уз илустративни компаративни осврт на сродне мотиве констатоване на истоку српског етничког простора (Карашево). Исто тако, у раду дајемо и краћи аналитички осврт.

Фотографија преузета са Википедије: Вештачки кристали злата – Alchemist-hp

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР