Мраморници из Жиче – каменари или градитељи спомен обележја?

У домаћим ћириличним изворима термин мраморници јавља се свега два пута и то у истом делу – Житију светог Саве, Теодосијa Хиландарца. У оба случаја означени су као припадници мајстора, који су учествовали у изградњи и опремању манастира Жиче. Мада штури, ови подаци отворили су неколико питања у литератури. Тако су постављена она о значењу назива и нивоу вештине тих делатника, времену њиховог доласка, месту одакле су стигли. Овом приликом стога је посебна пажња посвећена истраживању улоге и функције мраморника на територији средњовековне Србије. Ради увида у могућности интерпретације, осим поменутих података, у обзир су узети и они, познати у страним изворима. Такође размотрене су могућности инкорпорације назива мраморника у дело Теодосија, као и у локалну традицију.

Илустрација  преузета са Википедије (Ames, Flora (Hayter) / Public domain)

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР